Актуелно

Допис Министра здравља директорима здравствених установа

Београд, 2.10.2015. године

Преносимо део текста:

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
- ДИРЕКТОРУ -

„Поводом често иостављаног питања да ли Закон о начину одређиваља максималног броја запослепих у јавном сектору (Закон о максимуму) приморава на пензионисање свих оних који у овој тодини испуњавају услове за пензију, а нарочито жена, Министарство државне управе и локалне самоуправе жели да саопшти следеће:
Закон о максимуму је орочени, изнуђени инструмент - он поставља начин и даје средства да држава сагледа где и како свој посао може да обавља на рационалнији начин. Сам по себи он не прописује ни где ни колико уштеда може да се нађе, али у рукама одговорних руководилаца он омогућава да се јавна управа рационализује са најмање могуће штете, чак и са могућим побољшањима, по квалитет успуга које држава пружа. Процес рационализације спроводи се по трећи пут у Србији, али по први пут постоји начин и чврста намера да се то ради промишљено, водећи рачуна како о потрсби да се сачува и унапреди капацитет државе да пружа услуге, тако и да се минимизују социјалне последице. Члан 20. Закона прописује да се пензионишу они који за то имају навршене услове за одлазак у старосну пензију, осим уколико постоји потреба за датим радним местом и даљим ангажовањем запосленог ради континуитета процеса рада. У том случају, споразумни наставак рада је дозвољен. Другим речима, у складу са ставовима које Министарство заузима, Закон не треба схватити тако да пензионисање запослених против њене/његове воље представља основ за ново запошљавање. Уколико постоји пак, могућност да се нечијим пензионисањем спречи да неко други, истих квалификациЈа и стручног знања, остане без Посла и без пензије — социјално је одговорно да се тако и учини. С тим у вези, Министарство је у више наврата упутило јасну поруку Јавности и социјално-економским партнерима и у комуникацији са другим државним органима.
Закон о максимуму не дискриминише, чак се ни не бави било каквим личним карактеристикама или квалитетима запослених. Услови за пепзију прописани су Другим законима, као што је Закон о пензијско-инвалидском осигурању или посебни закони којима се регулишу специфични услови рада у полицији, високом образовању и слично. Чињеница је да, с обзиром на важеће законе, члан 20 највише погађа жене између 60,5 и 65 година живота, али погађа и значајан број запослених са бенефицираним радним стажом најчешће мушкараца.
Закон омогућава и подстиче на промишљено и одговорно понашање послодаваца, али не може да замени њихову одговорност и посвећеност. У претходшш рационализацијама систем се заснивао, а послодавци толерисали, да се кроз добровољне отпремнине и пензионисање упразне многа неопходна радна места. Тај приступ оставио је управу десеткованом — нпр. у инспекцијама. Овог пута закон даје више подстицаја послодавцима да реорганизују рад, процене који стручни профили недостају да би се рад унапредио и модернизовао, као и где је вишак запослених и на којим радним местима.“

ПРЕУЗМИ ИНФОРМАЦИЈУ(.pdf)     

Информација са састанка у министарству здравља

Београд, 2.10.2015. године

Обавештавамо Вас да је данас 02.10.2015. годинe у Министарству здравља одржан састанак којем су присуствовали представници наведеног министарства и представници репрезентативних синдиката. Разговарано је о отвореним питањима, а нарочито о примени Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015 - даље: Закон).
Представници Министарства здравља су потврдили да ће послати инструкцију свим здравственим установама из Плана мреже везано за примену закона, у смислу да ће свака установа морати да пошаље списак запослених којима по сили закона престаје радни однос и то оних који су неопходни да остану да обављају послове и оних који нису, а коначан суд о томе ко од запослених треба да остане да ради и склопи споразум о наставку радног односа, а ко одлази у пензију, донеће Министарство здравља.
Уместо запослених којима престане радни однос, није могућ нови пријем радника без сагласности Министарства здравља и Комисије у складу са важећим прописима.
На каталог радних места, Синдикат ће министарству дати конретне примедбе у писменој форми, а које нису већ усмено саопштене на састанку.
Очекује се објављивање радне верзије каталога за немедицинске послове.
Следећи састанак везано за каталог радних места ће се одржати средином текућег месеца.
У току октобра месеца очекује се коначно решавање питања статуса запослених у стоматологији, као и запослених са Косова и Метохије који нису радно ангажовани.
За стоматологију важе критеријуми о којима су раније представници репрезентативних синдиката и Министарства здравља постигли сагласност.
Коначну одлуку о томе треба да донесе Влада Републике Србије у току ове недеље.

ПРЕУЗМИ ИНФОРМАЦИЈУ(.pdf)     

Саопштење Министарства здравља

Београд, 1.10.2015. године

Саопштење у вези са различитим медијским интерпретацијама и тумачењима Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и његове примене у здравственом систему Србије
Поводом различитих медијских интерпретација и тумачења Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и његове примене у здравственом систему Србије, Министарство здравља Републике Србије саопштава да је нетачно да ће 12. октобра ове године у пензију отићи око 3.500 лекарки специјалиста.
На тај дан, када ће почети да се примењује наведени Закон, толики број лекарки ће испуњавати прописани услов за одлазак у старосну пензију, али то не значи да ће све оне и бити пензионисaне и да ће се на тај начин угрозити функционисање здравственог система. Члан 20. Закона прописује да се пензионишу они који за то имају навршене услове за одлазак у старосну пензију, осим уколико постоји потреба за датим радним местом и даљим ангажовањем запосленог ради континуитета процеса рада. У том случају, споразумни наставак рада је дозвољен.
Министарство здравља још једном истиче да одговорно приступа процесу рационализације и да ни једним својим потезом неће угрозити обављање неопходних послова здравствене заштите у здравственим условима. Зато је Министарство здравља до сада више пута истицало да ће се рационализација, у коју спада и одлазак у пензију свих који испуњавају старосну услов, пре свега односити на немедицинско особље, које према анализама у нашој земљи далеко премашује број који је стандард у Европи.
Закон о максимуму не дискриминише, чак се ни не бави било каквим личним карактеристикама или квалитетима запослених, а услови за пензију прописани су другим законима, као што је Закон о пензијско-инвалидском осигурању или посебни закони којима се регулишу специфични услови рада у полицији, високом образовању и слично. Чињеница је да, с обзиром на важеће законе, члан 20 највише погађа жене између 60,5 и 65 година живота, али погађа и значајан број запослених са бенефицираним радним стажом — најчешће мушкараца.
Дакле, сваки лекар који испуњава улове за одлазак у старосну пензију, а за његовим радом постоји потреба ради обезбеђивања стручног и континуираног обављања неопходних послова здравствене заштите у здравственим установама, моћи ће да направи споразум о наставку радног односа. Одобравање наведених споразума обављаће Министарство здравља Републике Србије. С друге стране, сви који испуњавају услов за одлазак у пензију, а за његовим радом не постоји потреба, биће пензионисани.
Кад је у питању недостатак специјалиста, морамо да подсетимо јавност да је, сагледавајући затечену ситуацију у марту 2014. године, и скандалозно стање по питању стручног кадра, након необјашњиве одлуке да се годинама уназад специјализације и уже специјализације одобравају „на кашичицу“, Министарство здравља приступило изради измена Закона о здравственој заштити. На основу тих измена, које су усвојене у августу прошле године, олакшано је одобравање стручног усавршавања здравствених радника и сарадника. Те измене су подразумевале да је укинута обавеза од две године обављања стажа по положеном стручном испиту, а као потпуно нова категорија дата је могућност незапосленим здравственим радницима да се специјализују у одређеним дефицитарним гранама медицине, стоматологије односно фармације, такозване волонтерске специјализације.
Као резултат спроведених мера, у 2014. години Министарство здравља је одобрило више од 1.600 специјализација и ужих специјализација, а ове године је одобрено 433 специјализација, док се тренутно разматра још више од 1.000 нових захтева за одобравање специјализација и ужих специјализација. То је само први корак у исправљању катастрофалне здравствене политике из претходних година, чије последице још осећамо.
Подсећамо да је Минстарство здравља, на основу одобрења Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Владе републике Србије, у протеклих годину дана у радни однос на неодређено време у здравственим установама из Плана мреже примило 1.951 здравственог радника, а од тога 834 лекара.

ПРЕУЗЕТО СА САЈТА МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА

Захтев за очување права запослених у хитним службама

Београд, 23.9.2015. године

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
Државни секретар, проф. др Берислав Векић

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ОЧУВАЊЕ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ У ХИТНИМ СЛУЖБАМА

Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије на седници Републичког одбора Синдиката одржаној 17.09.2015.године, разматрао је радно-правни и материјални положај запослених у заводима за хитну медицинску помоћ и хитним службама.
Констатовано је да се запосленима умањују коефицијенти чиме се даље урушава ионако тежак радно-правни и материјални положај запослених.
Синдикат Вас је у непосредним разговорима упознао са записницима надлежног сектора за контролу Републичког фонда за здравствено осигурање којим се поред осталог, налаже директорима да покрену поступак за измену коефицијената за обрачун и исплату плата запосленима у заводима и службама за хитну медицинску помоћ.
Напомињемо, још једном да представници Републичког фонда за здравствено осигурање нису надлежни за тумачење одредаба Уредбе о коефицијентима...
Поново од Вас тражимо да се не врши промена коефицијената запосленима у хитним службама, већ да се наведено питање решава јединствено, за све запослене у делатности здравства, доношењем новог закона.
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 44/2001, 15/2002, 30/2002, 32/2002, 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014, 58/2014) донета је још 2001. године, иако је у то време било речи да је само привременог карактера, односно да ће важити 6 месеци од дана доношења.
Од тог периода прошло је 14 година, а још увек се нису предузеле мере у циљу уједњачавања права запослених и доношења позитивних прописа који би били у складу са потребама хитне медицинске службе и свих запослених у здравству.
Очекујемо Ваше разумевање и подршку за свеобухватно сагледавање и системско уређење радно – правног статуса свих запослених у здравству.
Предлажемо одржавање састанка представника синдиката и директора завода за хитну медицинску помоћ са Вама, у термину који Вама одговара, ради изналажења решења.

С поштовањем,
Председник
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ДОПИС(.pdf)     

Захтев Апотекарских установа надлежним министрима

Београд, 21.9.2015. године

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Душан Вујовић

ПРЕДМЕТ:УРГЕНЦИЈА ЗА ХИТНО ПОСТУПАЊЕ РАДИ ОЧУВАЊА РАДНО-ПРАВНОГ ПОЛОЖАЈА ЗАПОСЛЕНИХ У АПОТЕКАРСКИМ УСТАНОВАМА

Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије на седници Републичког одбора Синдиката одржаној 17.09.2015.године, разматрао је радно-правни и материјални положај запослених у апотекарским установама.
Републички одбор Синдиката је закључио да се радно-правни и материјални положај запослених нагло урушава, иако је Синдикат годинама уназад указивао на проблеме који су и данас актуелни.
Напомињемо, да смо Вам дана 02.04.2015.године упутили захтев за хитно поступање ради очувања радно-правног положаја запослених у апотекарским установама, на који до данас нисмо добили одговор, нити је предузета било која правна или фактичка радња у циљу решавања нагомиланих проблема запослених.
Са изнетог, у складу са закључком Републичког одбора Синдиката, а на иницијативу чланства, представника синдиката запослених у апотекарским установама Србије,у циљу решавања социјално-економских, професионалних и проблема везаних за радни статус запослених у апотекарским установама, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије

З А Х Т Е В А

 1. Да се по хитном поступку донесе План мреже апотека у Републици Србији (државног и приватног сектора)
 2. Дефинисање начина финансирања нерентабилних апотека у удаљеним приградским или сеоским подручјима
 3. Да се увећа проценат марже на најмање 20%, из разлога што је постојећа маржа од 12% неодржива за апотекарски систем, а смањење или укидање марже ће урушити цео здравствени систем
 4. Измену прописа којим би се створили услови за једнако пословање свих апотека (државних и приватних) у Републици Србији, што до сада није случај.
 5. Да се појача контрола надлежних инспекцијских органа у циљу једнаких услова пословања и за приватни и за државни сектор
Очекујемо Ваше хитно поступање у циљу спречавања даљег урушавања апотекарских установа и положаја запослених и позив за разговоре на ову тему.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На седници Републичког одбора Синдиката одржаној 17.09.2015.године, анализиран је социјално-економски, професионални и радно-правни статус запослених у апотекарским установама. Констатовани су све тежи услови пословања и апсолутно неравноправна тржишна утакмица са приватним сектором.
Неопходно је да се по хитном поступку изради План мреже апотека како би се спречило даље отварање апотека без икаквог плана и реда, што урушава апотекарске установе у државном сектору. Синдикат предлаже два начина за решавање финансирања нерентабилних апотека у удаљеним приградским или сеоским подручјима и то:
 • да оснивач у целости пренесе средства за све запослене који раде у овим организационим јединицама или
 • да РФЗО у целости пренесе средства за све запослене у овим организационим јединицама
Државне апотеке су осниване од стране општине, односно града, због општег интереса и пружања фармацеутске здравствене заштите грађанима, а не због остваривања профита.
С тога су апотеке у државном сектору отваране и на местима где не могу да остваре профит, а њихово затварање онемогућило би доступност лекова грађанима и довело до незадовољства и нарушавања њиховог здравља.
Власници приватног капитала не желе да отварају апотеке у местима у којима не могу да остваре профит, док је оснивач апотекама у државном сектору то наметнуо као обавезу.
Из тог разлога, предлажемо да део средстава за финансирање оваквих апотека обезбеди оснивач или РФЗО.
У циљу доступности фармацеутске здравствене заштите свим грађанима, захтевамо да се увећа проценат марже на најмање 20%, што представља минимум неопходних средстава ради остварења наведеног циља.
На апотеке у државном сектору примењује се Закон о јавним набавкама, док приватне апотеке немају обавезу расписивања тендера, што државне апотеке доводи у неравноправну тржишну утакмицу.
Напомињемо да смо Народној скупштини Републике Србије већ подносили захтев за доношење Закона о апотекарству који би у целости регулисао сферу апотекарства у Републици Србији, а све у циљу једнаких услова пословања и за приватни и за државни сектор.
У апотекама, у државном сектору, постоји потпуна контрола и евиденција утрошака лекова и материјалних средстава.
Ширењем мреже апотека које ће бити потписнице уговора са РФЗО, без претходно дефинисаних критеријума и мерила, може довести до озбиљних социјалних проблема у смислу вишка запослених у државним апотекама, као и до озбиљних проблема у снабдевању лековима.
У условима нелојалне конкуренције, непостојања законског уређења у сфери апотекарства, као и недовољног надзора рада апотека у приватној својини од стране надлежних државних органа, обезвређује се улога апотека у државној својини у обављању фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу.
Синдикат је заузео јединствен став да је неопходно да се појача контрола надлежних инспекцијских органа због пуштања у промет нерегистрованих лекова и вршења недозвољених здравствених услуга у приватним апотекама (лабораторијске услуге, вађење крви и др.) С обзиром на наведено, очекујемо да наведене захтеве узмете у разматрање у циљу заштите свих грађана, ефикасног обављања фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу, заштите чланства нашег Синдиката и свих запослених у апотекарским установама.

Прилог:
 1. захтев упућен Министарству здравља од 02.04.2015. године
 2. захтев упућен Министарству финансија од 02.04.2015. године
С поштовањем,
Председник
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ДОПИС(.pdf)     

Допис министарки Кори Удовички

Београд, 17.9.2015. године

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Министар, Кори Удовички
Помоћник министра, Ивана Савићевић

ПРЕДМЕТ:ПРИМЕНА ЗАКОНА О НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обраћа Вам се са захтевом за давање мишљења везано за примену члана 20. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015).
Напомињемо да смо упознати са Вашим обавештењем од 27.августа 2015. године у којем сте објаснили циљеве који су се желели постићи применом наведеног члана.
Без обзира на наведену чињеницу, у делатности здравства и социјалне заштите ће без икаквих критеријума и мерила принудно престати радни однос пре свега запосленим женама које испуњавају услове за одлазак у старосну пензију, а на њиховим пословима извршиће се пријем нових радника, како би се омогућило несметано обављање наведених делатности.
Одлуку о томе коме престаје радни однос доносе директори установа.
Овако широко датим овлашћењима директорима, поново ће престанак радног односа по овом основу бити лични чин директора и отвориће се могућност за партијско запошљавање.
Остаћемо без најискуснијег кадра без икаквих критеријума и мерила и на истим пословима извршити пријем нових радника, чиме неће бити спроведена рационализација, већ ће се једино и искључиво повећати број пензионера, што ће додатно оптеретити буџет и увећати проблеме због којих се и спроводи рационализација.
Због свега наведеног, Синдикат тражи да дате мишљење везано за примену члана 20. закона и исто упутите ресорним министарствима ради даљег поступања сходно циљу закона.
Молимо Вас да због кратког рока до отпочињања примене члана 20. закона, на овај наш захтев одговорите у најкраћем могућем року, како би се спречиле евентуалне злоупотребе закона.
С поштовањем

Председник
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ДОПИС(.pdf)     

Информација са састанка у Министарству здравља

Београд, 16.9.2015. године

Обавештавамо Вас да је данас 16.09.2015. годинe у Министарству здравља одржан састанак којем су присуствовали представници наведеног министарства и представници репрезентативних синдиката запослених у здравству.
На састанку је посебно разматрана примена Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015 - даље: Закон).
Према тврдњама представника Министарства здравља, спроведена анкета је била искључиво информативног карактера у циљу прикупљања података о томе ко од запослених у наредне три године испуњава услове за одлазак у старосну пензију.
Директори здравствених установа су у обавези да у складу са позитивним прописима одреде ко је од запослених који испуњава услове за одлазак у старосну пензију неопходан за несметан рад установе, а коме престаје радни однос ради одласка у пензију.
Сматрамо да је недопустиво да се директорима установа даје овакво овлашћење, да без икаквих критеријума и мерила одређују са којим запосленим ће се склопити споразум о наставку радног односа. Подсећамо на став Министарства државне управе и локалне самоуправе да : ”Пензионисање у случајевима када се организација посла не мења, па то упражњено место мора стога бити попуњено новозапосленима, не испуњава циљеве закона”.
Представници Министарства здравља су изнели податак да је у складу са законом министар здравља послао предлог Влади Републике Србије у којем је наглашено да у систему здравства недостају здравствени радници и да је потребно извршити пријем нових.
Израда каталога радних места је у завршној фази и ускоро би требало да буде презентован репрезентативним синдикатима. У каталогу ће бити препознати нови профили здравствених радника (струковне медицинске сестре, медицинске сестре са специјализацијом....).
Током октобра, треба да буде решено питање запослених у стоматологији и запослених са Косова и Метохије који нису радно ангажовани.
Разговори са представницима ресорног министарства се настављају, а директори здравствених установа ће добити од стране Министарства инструкцију за примену члана 20. закона, пре почетка његове примене.

ПРЕУЗМИ ИНФОРМАЦИЈУ(.pdf)     

СЕС – без договора

Београд, 14.9.2015. године

На данашњој седници Социјално-економског савета Републике Србије није постигнут договор о висини минималне цене рада.
Представници Уније послодаваца и Владе Републике Србије су остали при својим ставовима да се нису стекли услови за повећање минималне цене рада за 2016 .годину.
Став представника Уније послодаваца могу да разумем, јер на тај начин штите свој профит, односно ”сопствени џеп”.
Став представника Владе Републике Србије је да нема законских услова за повећање минималне зараде, нити за то постоје средства у буџету.
На основу свега наведеног намеће се само један закључак: да је премијер Владе Републике Србије Александар Вучић или необавештен или неодговоран, јер је најавио повећање плата и пензија у наредној години (враћања дела примања која су узета).
Сматрам да је премијер изузетно одговоран и добро обавештен о стању, кретању прихода и расхода и пројекцији буџета Републике Србије за 2016.годину.
Мишљења сам да је свеобухватно анализирао целокупну ситуацију и да је добро размислио пре него што је дао обећање о повећању плата и пензија.
Зашто онда нема договора социјалних партнера и повећања минималне цене рада?
Можда одлуку о томе и не треба да донесу чланови Социјално-економског савета, него неки инострани налогодавци...
Председник Синдиката
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ИНФОРМАЦИЈУ(.pdf)     

Иницијатива Уставном суду Србије

Београд, 11.9.2015. године

С А О П Ш Т Е Њ Е

Данас, 11. септембра 2015. године, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије поднео је Иницијативу Уставном суду Републике Србије за покретање поступка за оцењивање уставности и законитости Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015).
Такође, наведеном Иницијативом, Синдикат захтева да се обустави извршење појединачног акта или радње предузете на основу одредаба оспореног закона.
У супротном би могле наступити неотклоњиве штетне последице по запослене у делу јавног сектора, а несумњиво ће се извршити дискриминација према запосленим женама.
Синдикат ће и надаље предузимати све правне и фактичке радње у циљу заштите радно-правног и материјалног положаја чланства Синдиката и свих запослених у здравству и социјалној заштити.
У прилогу стављамо на увид ПРВУ страну поднете иницијативе.

ПРЕУЗМИ ИНИЦИЈАТИВУ(.pdf)      ПРЕУЗМИ САОПШТЕЊЕ(.pdf)

Захтев за утврђивање чињеничног стања

Београд, 9.9.2015. године

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар, Александар Вулин

ПРЕДМЕТ:ЗАХТЕВ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЧИЊЕНИЧНОГ СТАЊА ДА У УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НЕ ПОСТОЈИ ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ

Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обраћа Вам се са захтевом да сходно члану 4. став 4. тачка 2) Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/2015), Влади Републике Србије јасно и недвосмислено предложите ДА НЕМА ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ.
То даље значи да Влада Републике Србије приликом израде акта о максималном броју запослених на неодређено време у систему социјалне заштите, на Ваш образложен предлог, донесе такав акт који ће утврдити да нема вишка запослених у социјалној заштити.
Стање у установама социјалне заштите је такво да недостају кадрови.
Неспорна је чињеница да постоји мањак извршилаца, те да запослени опслужују много већи број корисника од оног предвиђеног Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите ("Службени гласник РС", бр. 42/2013), Правилником о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад ("Службени гласник РС", бр. 59/2008, 37/2010, 39/2011, 1/2012) и другим актима.
Запослени изгарају на послу и улажу огромне напоре не би ли сви корисници услуга социјалне заштите били адекватно услужени, упркос мањку броја извршилаца.
Надамо се да ћете уважити тврдње представника Министарства државне управе и локалне самоуправе да постоји мањак запослених у установама социјалне заштите, у којима обавља послове према подацима из 2014. године, коју је презентовало наведено министарство свега нешто више од 10.000 запослених.
Због свега наведеног Синдикат тражи од Вас да поступите у складу са оправданим захтевом Синдиката, а за добробит како запослених, тако и корисника услуга социјалне заштите.
Спремни смо да Вам и непосредно предочимо дате наводе.
С поштовањем,
Председник
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ДОПИС(.pdf)

Допис министру Лончару и државном секретару

Београд, 8.9.2015. године

ПРЕДМЕТ: ПРИМЕНА ЗАКОНА О НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обраћа Вам се са захтевом да у складу са чланом 4. став 4. тачка 2) Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник PC", бр. 68/2015), Влади Републике Србије јасно и недвосмислено предложите ДА НЕМА ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВА.
To даље значи да Влада Републике Србије приликом израде акта о максималном броју запослених на неодређено време у систему здравства, на Ваш образложен предлог, донесе такав акт који ће утврдити да нема вишка запослених у здравственом систему у Републици Србији.
Стање у здравственим установама je такво да недостају одређени кадрови, a првенствено здравствене струке.
Информације које се пласирају у јавности да постоји вишак немедицинског кадра узнемиравају запослене и уносе страх од губитка посла.
У случају да се изврши смањење броја немедицинског кадра, наметнуће се још веће оптерећење ионако недовољном броју здравствених радника, који ће у том случају бити приморани да обављају и део њихових послова, што ће утицати на смањење квалитета пружања здравствених услуга.
Синдикат je апсолутно против смањења броја запослених и увођења јавних сервиса, односно T3B.”outsourcing-a”.
Разлози за овакав став Синдиката су: нефункционалност, неефикасност и нерационалност јавног сервиса која се показала у пракси.
Јавни сервис ради једино и искључиво ради остваривања профита, a не у функцији заштите здравља пацијената и запослених.
Доказ за ове тврдње je и неуспешно увођење јавног сервиса у земљама ЕУ као што су: Словенија, Хрватска, Немачка итд...
Подсећамо да je пилот пројекат спроведен у нашој земљи пре пар година, такође показао наведене недостатке.
Указујемо и на необориву чињеницу да je систем јавног сервиса у свим земљама где je спровођен био далеко скупљи за државу, тако да изговор за увођење оваквог система никако не може бити уштеда.
Запослени који обављају ове послове имају минималну зараду, те ће превођењем у приватни сектор имати исту зараду, a држава већи трошак за профит послодавца.
Због свега наведеног Синдикат тражи од Вас да поступите у складу са оправданим захтевом Синдиката, a за добробит како запослених, тако и корисника здравствених услуга и здравственог система у целости.
Отворени смо да Вам и непосредно предочимо дате наводе.
С поштовањем,
Председник
Др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ДОПИС(.pdf)

Информација са састанка у Министарству здравља

Београд, 2.9.2015. године

Ha инсистирање нашег Синдиката, данас, 02.09.2015. године, у Министарству здравља одржан je састанак којем су присуствовали испред наведеног министарства државни секретар проф. др Берислав Векић са сарадницима и представници репрезентативних синдиката запослених у здравству.
Ha састанку се разговарало о бројним отвореним питањима материјалног и радно-правног положаја запослених у здравству.

Посебно се разговарало о:
1) Примени Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
2) Стоматологији
3) Рационализацији
4) Поступку израде каталога радних места

Сходно договору између Владе Републике Србије и ММФ-а број запослених у здравству у наредних годину дана би требало да буде мањи за око 4000 запослених.
У тај број урачунавају се: запослени са Косова и Метохије који нису радно ангажовани, запослени у стоматологији који буду проглашени технолошким вишком, запослени којима престаје радни однос природним одливом, као и део запослених немедицинских радника.
Ha овај начин омогућиће се запошљавање додатних 1.000 здравствених радника.

1) Директори здравствених установа ће добити јасна упутства везано за примену члана 20. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору на начин да свим запосленима који испуњавају услове за старосну пензију, уколико постоји потреба за њиховим радом, HE МОЖЕ ПРЕСТАТИ РАДНИ ОДНОС до испуњења услова прописаних законом о раду.
Закон се примењује на све запослене у здравственим установама из Плана мреже здравствених установа, као и на запослене у установама социјалне заштите.
2) Критеријуми за утврђивање вишка запослених у стоматологији који су договорени са репрезентативним синдцкатима остају на снази у складу са важећим прописима. Поступак je у току.
3) и 4) Нови састанак на којем ће тема бити искључиво рационализација и израда каталога радних места биће одржан крајем следеће недеље.

Очекује се да радни текст каталога буде припремљен у наредних 15 дана.
Одмах пo добијању предлога каталога, Синдикат ће предузети активности и дати своја мишљења, предлоге и сугестије.
О свим питањима, чланство ће бити благовремено обавештено.

ПРЕУЗМИ ИНФОРМАЦИЈУ(.pdf)

Захтев за одржавање састанка

Београд, 29.7.2015. године

Предсеник нашег синдиката упутио је данас министру Златибору Лончару и државном секретару Бериславу Векићу захтев за одржавање састанка ради решавања отворених питања, која се односе на радно-правни и материјални положај запослених
Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије тражи хитан пријем ради решавања отворених питања везано за радно-правни и материјални положај чланства нашег Синдиката и свих запослених у здравству.
Разговор je неопходан и због ступања на снагу Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.
Критеријуми за утврђивање вишка запослених у стоматологији још увек нису утврђени, a већ се говори о евентуалним вишковима осталих запослених у делатности здравства.
Наведени закон оставља бројне нејасноће у погледу примене, a посебно бисмо издвојили члан 20. у којем je прописан престанак радног односа no сили закона.
Напомињемо да још није решено ни питање коришћења права запослених на превентивно-рекреативне одморе. Да ли очекујете да наведено право користимо на улици?
Сматрамо да je решавање ових питања неодложно и очекујемо позив за састанак у најкраћем могућем року.
С поштовањем,
Др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ДОПИС(.pdf)

Саопштење

Београд, 29.7.2015. године

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити обавештава чланство, све запослене и целокупну јавност да се у скупштинској процедури налази ДИСКРИМИНАТОРСКИ Предлог Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.
Наведеним законом предлаже се да запосленом у јавном сектору за време примене овог закона престаје радни однос када наврши године живота и стаж осигурања који су прописани законом за одлазак у старосну пензију, независно од прописа којима се уређује његов радно-правни статус.
Дакле свим запосленим ЖЕНАМА ПРЕСТАЈЕ РАДНИ ОДНОС СА НАВРШЕНИХ 60,5 ГОДИНА И 15 ГОДИНА СТАЖА ОСИГУРАЊА У 2015. ГОДИНИ ЧИМЕ СЕ НЕСУМЉИВО ВРШИ ДИСКРИМИНАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ОДНОСУ HA ПОЛ, уколико се запослена и послодавац друкчије не споразумеју.
Да ли ће сви запослени имати исти третман или ће предност имати партијски кадрови?
Запослени у јавном сектору су стављени у неповољнији положај у односу на запослене у предузећима у реструктурирању.
Влада Републике Србије je запосленима у предузећима у реструктурирању одобрила 200 евра пo години стажа уз право на новчану накнаду код Националне службе за запошљавање. Запосленима у јавном сектору се не одобрава наведени износ УЗ ЗАБРАНУ ПРАВА HA НОВЧАНУ НАКНАДУ КОД НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ.
Одредбама наведеног закона, добровољно изјашњавање запослених за споразумни раскид радног односа свело са на домен теорије, јер су дати АПСОЛУТНО НЕПРИХВАТЉИВИ УСЛОВИ.
Питамо Владу Републике Србије:

 • Зашто се и овај закон као и већина других доноси пo хитном поступку без предходно датог мишљења Социјално-економског савета???
 • Да ли су запослени у јавном сектору грађани другог реда?
 • Хоће ли већ једном престати дискриминација запослених???
Синдикат je апсолутно против сваког вида дискриминације и доношења овако битних закона без предходно спроведеног социјалног дијалога.
Због свега наведеног je за наш Синдикат овакав предлог закона апсолутно неприхватљив!!!

ПРЕУЗМИ САОПШТЕЊЕ(.pdf)

Обавештење

Београд, 14.7.2015. године

Обавештавамо Вас да је 13.07.2015. године у Министарству здравља одржан састанак којем су присуствовали представници наведеног министарства и представници репрезентативних синдиката запослених у здравству.
На састанку су разматрани критеријуми за утврђивање вишка запослених у стоматологији.
Репрезентативни синдикати су утврдили предлог критеријума за утврђивање вишка запослених у стоматологији: број услуга, вредност извршених услуга и дужина радног стажа.
Захтев Синдиката је да се спроведе нова анкета са јасно исказаним критеријумима за добровољни раскид радног односа.
Синдикати инсистирају да након добровољног изјашњавања запослених, радни однос престане запосленима који у календарској години испуњавају или којима до испуњавања услова за остваривање права на пензију недостаје до две године.
Ови запослени би уз отпремнину имали право на накнаду од Националне службе за запошљавање све до стицања услова за пензију.
Синдикат је захтевао да се запосленима не може исплатити мања отпремнина од 200 евра (у динарској противвредности) по години стажа осигурања.
Министарство здравља ће наведене захтеве Синдиката проследити Министарству финансија ради даљег поступања.
Након добијања мишљења од стране Министарства финансија, одржаће се нови састанак на којем би требало да се утврди коначан предлог критеријума.
О термину новог састанка и свим детаљима везано за ово питање, бићете благовремено обавештени.

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ(.pdf)

Информација са састанка одржаног
у Министарству здравља

Београд, 10.7.2015. године

Обавештавамо Вас да је 09.07.2015. годинe у Министарству здравља одржан састанак коме су присуствовали представници наведеног министарства и представници репрезентативних синдиката запослених у здравству.
На састанку су разматрани критеријуми за утврђивање вишка запослених у стоматологији.
Предлог критеријума још увек није усаглашен.
Након састанка у Министарству здравља, Републички одбор нашег Синдиката је утврдио предлог критеријума за утврђивање вишка запослених у стоматологији.
Наш Синдикат ће предлог критеријума за утврђивање вишка запослених у стоматологији образложити репрезентативним синдикатима запослених у здравству.
По усаглашавању ставова, такав предлог ће бити послат Министраству здравља на даље поступање.
Синдикат ће инсистирати да након добровољног изјашњавања на основу предходно спроведене анкете са јасно исказаним критеријумима (износ отпремнине, права код националне службе за запошљавање, право на пензију.....), критеријуми буду резултат рада, дужина радног стажа и социјални статус.
Преговори се настављају следеће недеље.

Обавештење

Београд, 10.7.2015. године

Обавештавамо чланство и све запослене у здравству да је дана 2.јула 2015. године у ”Службеном гласнику РС” број 59/2015, објављена Уредба о изменама Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.
Од промена које се уводе издвојили бисмо могућност да се поднесе молба Комисији за давање сагласности за већи број лица запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама код корисника јавних средстава, од оног броја запослених које су установе имале 1. марта 2014. године.
Напомињемо да је чланом 4. Уредбе (одредбе измене 22/2015 које нису интегрисане у текст) прописано да корисници јавних средстава који су до дана ступања на снагу ове уредбе добили генералну сагласност Комисије из члана 8. став 2. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 113/13, 21/14, 66/14 и 118/14 - у даљем тексту: Уредба) дужни су да до 31. марта 2015. године, преко надлежног органа из члана 5. ст. 1. и 3. Уредбе, односно непосредно (члан 5. став 2. Уредбе) поднесу Комисији план усклађивања броја запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама, тако да укупан број ових лица не буде већи од 10% од укупног броја запослених на неодређено време код тог корисника, почев од 1. јула 2015. године.

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ(.pdf)

Испуњен захтев Синдиката за промену чланова Комисије

Београд, 10.7.2015. године

На инсистирање Синдиката, извршена је кадровска промена чланова Комисије за праћење примене и давање аутентичног тумачења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе испред Министарства здравља.
Након више упућених поднесака и исказаног огромног незадовољства досадашњим радом Комисије, усвојен је захтев Синдиката за промену чланова представника Министарства здравља.
Обавештавамо Вас да ће на наредној седници Комисије бити разматрани сви приспели предмети. Очекујемо да запослени и послодавци на јасно постављена питања добију конкретне одговоре у складу са законом и на начин како смо договорили приликом вођења преговора и закључивања ПКУ, што до сада није био случај.
Синдикат ће и надаље инсистирати на строгом поштовању позитивних прописа, као и очувању права запослених утврђених Посебним колективним уговором.
Ни на једно мишљење које је у супротности са законом и оним што смо договорили вођењем социјалног дијалога НЕЋЕМО ДАТИ САГЛАСНОСТ.
О термину наредног састанка благовремено ћемо Вас обавестити путем нашег сајта.

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ(.pdf)

Информација са састанка одржаног у
Министарству здравља

Београд, 3.7.2015. године

Обавештавамо Вас да je 03.07.2015. године у Министарству здравља одржан састанак коме су присуствовали представници наведеног министарства, представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и представници репрезентативних синдиката запослених у здравству.
Ha састанку je разматрано питање решавања вишка запослених у стоматологији.
Усвојен je захтев Синдиката да критеријум за утврђивање вишка запослених у стоматологији не може бити да ли je неко од запослених ”уговорен” или ”неуговорен” тј. при утврђивању вишка запослених у стоматологији критеријуми ће бити јединствени за све запослене.
Још увек нису утврђени критеријуми за решавање вишка запослених у стоматологији, na ће се разговори наставити TOKOM следеће недеље.
Синдикат ће инсистирати да први критеријум буде резултат рада.
О свим детаљима преговора, бићете благовремено обавештени.

ПРЕУЗМИ ИНФОРМАЦИЈУ(.pdf)

Информација са састанка одржаног у
Министарству здравља

Београд, 30.6.2015. године

Обавештавамо Вас да је 30.06.2015. годинe у Министарству здравља одржан састанак коме су присуствовали испред наведеног министарства државни секретар проф. др Берислав Векић и шеф кабинета министра здравља Никола Пандрц и представници репрезентативних синдиката запослених у здравству.
На састанку се разговарало о бројним отвореним питањима материјалног и радно-правног положаја запослених у здравству.
Посебно се разговарало о:
1)Стоматологији
2) Рационализацији
3) Платним групама
4) Запосленима са Косова и Метохије који нису радно ангажовани
5) Поштовању права утврђених ПКУ

1) Поступак решавања статуса запослених у стоматологији је у току.
Наредни састанак у Министарству здравља одржаће се у петак 3.јула 2015. године, до када треба да се утврди предлог критеријума за спровођење поступка рационализације.
Синдикати су поново инсистирали на утврђивању критеријума и мерила за утврђивање вишка запослених и на спровођењу анкете о споразумном раскиду радног односа уз унапред утврђене критеријуме.


2) Поновљен је став Министарства здравља да у здравству нема вишка запослених, о чему је Министарство за државну управу и локалну самоуправу више пута обавештено.
Министар здравља је тражио сагласност за додатно запошљавање, у супротном би се по његовом мишљењу здравствени систем урушио.


3) Прва радна верзија предлога Платних група за делатност здравства биће достављена репрезентативним синдикатима на мишљење у току наредне недеље.
Наш Синдикат је поново инсистирао да се Платне групе примењују на све запослене у јавном сектору.


4) У току је поступак решавања статуса запослених са Косова и Метохије који нису радно ангажовани. Очекује се да по овом питању Влада Републике Србије заузме став у току наредне две недеље.


5) Још једном је инсистирано да се свим здравственим установама упути инструкција да се на јединствен начин врши обрачун плата, као и да се достави упозорење директорима здравствених установа да су у обавези да поштују права утврђених ПКУ.
Разговарано је и о положају запослених у апотекарским установама, РХ центрима и приватизацији бања.

Поступак решавања ових питања је у току.

У току је поступак измене Закона о здравственом осигурању, као и Закона о здравственој заштити и утврђивање пакета здравствених услуга.
О свим другим питањима о којима се разговарало, бићете накнадно информисани.

Саопштење

Београд, 30.4.2015. године

Поводом дезинформацијa које се више месеци саопштавају запосленима у здравству од стране Синдиката медицинских сестара и техничара Србије, a у вези потписивања ПКУ за делатност здравства, обавештавамо чланство и све запослене у здравству како следи:
Представници Синдиката медицинских сестара и техничара Србије су активно учествовали у преговорима за закључивање ПКУ за делатност здравства од првог, закључно са последњим састанком, на коме je постигнута сагласност свих учесника за закључивање наведеног уговора какав je данас на снази.
Министарство здравља није као потписника ПКУ за делатност здравства одредило представника СМСТС, из разлога што се исти поцепао на два дела, одржане су две изборне скупштине, изабрана су два руководства, два председника и формиране су две фракције истог синдиката под истим називом, те се није могло са сигурношћу утврдити која од фракција заиста преставља СМСТС, односно који од ова два председника je овлашћен да може потписати наведени уговор.
Тим поводом, покренут je и судски спор.
Дакле није дозвољено да један од председника СМСТС буде потписник, док надлежни државни орган не донесе правноснажну одлуку.
Неспорно je да je нови Посебан колективни уговор далеко повољнији no запослене од предходног који je престао да важи 31.12.2014. године и чији je потписник био и СМСТС.
Тврдње да су се остали репрезентативни синдикати сложили са смањењем плата потписивањем ПКУ су апсолутна неистина и представљају грубо нарушавање угледа репрезентативних синдиката у делатности здравства.
Са оваквим ставом су се сложили чланови преговарачких тимова Комисије за праћење примене и давање аутентичних тумачења Посебног колективног уговора, на састанку одржаном 29.априла 2015. године у Министарству здравља.
Због свега наведеног, Синдикат je морао да се огласи и саопшти запосленима ИСТИНУ.

ПРЕУЗМИ САОПШТЕЊЕ(.pdf)

Захтев за хитно поступање

Београд, 2.4.2015. године

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Душан Вујовић

ПРЕДМЕТ:
ЗАХТЕВ ЗА ХИТНО ПОСТУПАЊЕ РАДИ ОЧУВАЊА РАДНО-ПРАВНОГ ПОЛОЖАЈА ЗАПОСЛЕНИХ У АПОТЕКАРСКИМ УСТАНОВАМА

Поштовани,
У циљу решавања социјално-економских, професионалних и проблема везаних за радни статус запослених у апотекарским установама, на иницијативу чланства, представника синдиката запослених у апотекарским установама Србије, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити

3АХТЕВА
1. Да се по хитном поступку донесе План мреже апотека у Републици Србији (државног и приватног сектора)
2. Дефинисање начина финансирања нерентабилних апотека у удаљеним приградским или сеоским подручјима
3. Да се увећа проценат марже на најмање 20%, из разлога што је постојећа маржа од 12% неодржива за апотекарски систем, а смањење или укидање марже ће урушити цео здравствени систем
4. Измену прописа којим би се створили услови за једнако пословање свих апотека (државних и приватних) у Републици Србији, што до сада није случај.
5. Да се појача контрола надлежних инспекцијских органа у циљу једнаких услова пословања и за приватни и за државни сектор.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На састанку председника синдикалних организација Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије, државних апотека у Републици Србији, одржаном 20. марта 2015. године анализиран је социјално-економски, професионални и радно-правни статус запослених. Констатовани су све тежи услови пословања и апсолутно неравноправна тржишна утакмица са приватним сектором.
Неопходно је да се по хитном поступку изради План мреже апотека како би се спречило даље отварање апотека без икаквог плана и реда, што урушава апотекарске установе у државном сектору.
Синдикат предлаже два начина за решавање финансирања нерентабилних апотека у удаљеним приградским или сеоским подручјима и то:
- да оснивач у целости пренесе средства за све запослене који раде у овим организационим јединицама или
- да РФЗО у целости пренесе средства за све запослене у овим организационим јединицама Државне апотеке су осниване од стране општине, односно града, због општег интереса и пружања фармацеутске здравствене заштите грађанима, а не због остваривања профита.
С тога су апотеке у државном сектору отваране и на местима где не могу да остваре профит, а њихово затварање онемогућило би доступност лекова грађанима и довело до незадовољства и нарушавања њиховог здравља.
Власници приватног капитала не желе да отварају апотеке у местима у којима не могу да остваре профит, док је оснивач апотекама у државном сектору то наметнуо као обавезу.
Из тог разлога, предлажемо да средства за финансирање оваквих апотека обезбеди оснивач или РФЗО.
У циљу доступности фармацеутске здравствене заштите свим грађанима, захтевамо да се увећа проценат марже на најмање 20%, што представља минимум неопходних средстава ради остварења наведеног циља.
На апотеке у државном сектору примењује се Закон о јавним набавкама, док приватне апотеке немају обавезу расписивања тендера, што државне апотеке доводи у неравноправну тржишну утакмицу.
Напомињемо да смо Народној скупштини Републике Србије већ подносили захтев за доношење Закона о апотекарству који би у целости регулисао сферу апотекарства у Републици Србији, а све у циљу једнаких услова пословања и за приватни и за државни сектор.
У апотекама, у државном сектору, постоји потпуна контрола и евиденција утрошака лекова и материјалних средстава.
Ширењем мреже апотека које ће бити потписнице уговора са РФЗО, без претходно дефинисаних критеријума и мерила, може довести до озбиљних социјалних проблема у смислу вишка радника у државним апотекама, као и до озбиљних проблема у снабдевању лековима.
У условима нелојалне конкуренције, непостојања законског уређења у сфери апотекарства, као и недовољног надзора рада апотека у приватној својини од стране надлежних државних органа, обезвређује се улога апотека у државној својини у обављању фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу.
Синдикат је заузео јединствен став да је неопходно да се појача контрола надлежних инспекцијских органа због пуштања у промет нерегистрованих лекова и вршења недозвољених здравствених услуга у приватним апотекама (лабораторијске услуге, вађење крви и др.)
Са изнетог, очекујемо да наведене захтеве узмете у разматрање и да нам упутите позив за преговоре о истим, а све у циљу заштите свих грађана, ефикасног обављања фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу, заштите чланства нашег Синдиката и свих запослених у апотекарским установама.

Председник
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ЗАХТЕВ(.pdf)

Захтев за поштовање права из ПКУ

Београд, 18.3.2015. године

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, acc. др Златибор
Лончар РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ В.Д.
директора, др Верица Лазић

ПРЕДМЕТ:ЗАХТЕВ ЗА ПОШТОВАЊЕ ПРАВА ИЗ ПОСЕБНОЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

Поштовани,
Репрезентативни синдикати у области здравства на нивоу Републике Србије: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Синдикат медицинских сестара и техничара Србије, Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност”, Синдикат лекара и фармацеута Србије захтевају хитан састанак због непримењивања одредби Посебног колективног уговора за здравствене установе чији je оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе у делу који се односи на коришћење права на превентивно-рекреативне одморе запослених.
Чланом 90. став 1. ПКУ прописано je да je послодавац дужан да, на свој терет, колективно осигура запослене за случај смрти, повреде на раду, професионалне болести, смањења или губитка радне способности и да им обезбеди коришћење превентивно рекреативних одмора.
Ставом 3. истог члана прописано je да учесници овог уговора споразумом утврђују начин реализације осигурања.
Почев од 1999. године, a закључно са 2010. годином, сви запослени у здравству су на јединствен начин били осигурани и користили право на превентивно-рекреативне одморе.
Еодишње je више од 2000 запослених користило ово право.
Осигуравајућа кућа je из исте масе средстава, издвајала 30% новчаних средстава за превентивно-рекреативне одморе.
Услове и поступак расподеле места превентивно-рекреативних одмора, у социјалном дијалогу, обављали су репрезентативни синдикати на нивоу Републике Србије и Министарство здравља.
Након тога, од 2011. године, поступак расписивања тендера и колективног осигурања посебно je спроводила свака здравствена установа.
Подсећамо Вас да je Законом о раду, Законом о безбедности и здрављу на раду и ПКУ за здравствене установе утврђено да je послодавац дужан, да на свој терет колективно осигура запослене за случај смрти, повреде на раду, професионалне болести, смањивања и губитка радне способности.
Дакле, да би се обезбедило запосленима право на коришћење превентивно- рекреативних одмора на начин како je то прописано у ПКУ и предлогу Споразума који смо Вам доставили нису потребна додатна новчана средства.
Неопходно je да РФЗО уз сагласност Министарства здравља распише тендер и у поступку јавне набавке изабере осигуравајућу кућу.
Из исте масе средстава, коју je РФЗО и до сада обезбеђивао за осигурање запослених, осигуравајућа кућа издваја део средстава у висини од 20% до 30% за превентивно рекреативне одморе запослених.
Ha овај начин, годишње би поново више од 2000 запослених користило право на превентивно-рекреативне одморе.
Средства намењена за осигурање запослених поново се враћају у систем здравства, јер се исти организују и користе у РХ центрима из Плана мреже здравствених установа, што ће имати изузетно позитиван ефекат на здравље и радну способност запослених у здравству.
Надамо се да постоји обострана жеља да избегнемо могућност настанка Колективног радног спора, што би за последицу могло имати протесте и штрајк у делатности здравства.
Обзиром да важеће осигурање запослених истиче 31.03.2015.године, очекујемо од Вас ХИТНО заказивање састанка, како бисмо Вам непосредно предочили могућности реализације члана 90. Посебног колективног уговора.
У Београду, 13.03.2015. годинеПРЕУЗМИ ЗАХТЕВ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА(.pdf)

Важно обавештење

Београд, 28.1.2015. године

Обавештавамо чланство и све запослене у социјалној заштити да је након вишемесечних преговора који су водили преговарачки тимови Владе Републике Србије и репрезентативних синдиката на нивоу Републике Србије за делатност социјалне заштите, постигнута сагласност о Предлогу текста ПКУ за делатност социјалне заштите.
Након тога, ПКУ за социјалну заштиту је добио сагласност Владе Републике Србије, као и Пододбора за социјалну заштиту нашег Синдиката.
Резултат свега је позив који је пристигао нашем Синдикату из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за свечано потписивање Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији.
Свечано потписивање наведеног уговора одржаће се у четвртак, 29. јануара 2015. године. У прилогу овог обавештења можете погледати наведени ПОЗИВ.

ПРЕУЗМИ ПОЗИВ(.pdf)

Обавештење поводом организовања
јубиларних 20. Сусрета здравља

Београд, 27.1.2015. године

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обавештава своје чланове да ће се традиционални 20. Сусрети здравља одржати у Сунчевом Брегу, у Републици Бугарској, у периоду од 07. до 13. јуна 2015. године.
Напомињемо да je до 2. марта 2015. године, неопходно пријавити број учесника традиционалних 20. Сусрета здравља са одступањем +/- 20% и уплатити најмање 10% потребних новчаних средстава.
Такође, напомињемо Вам да je до 6. априла 2015. године потребно пријавити број учесника са одступањем +/- 10% и уплатити најмање 20% потребних средстава.
Коначан број учесника председници округа-града достављају Организационом одбору најкасније до 15. маја 2015. године, a коначну уплату (100%) потребно je извршити најкасније до 20. маја 2015. године.
Пријаве екипа са такмичарским дисциплинама председници округа-града достављају Организационом одбору најкасније до 5. маја 2015. године.
Молимо Вас да се стриктно придржавате утврђених термина.
За све додатне информације можете се обратити председнику синдикалне организације у Вашој установи, односно председнику округа-града и Стручној служби Синдиката.
С поштовањем,
У Београду, 27.01.2015. године

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ(.pdf)

Информација о преговорима за закључивање ПКУ
за социјалну заштиту

Београд, 23.1.2015. године

Обавештавамо чланство о активностима Синдиката везано за преговоре који се воде са преговарачким тимом Владе Републике Србије поводом закључивања ПКУ за социјалну заштиту. Преговори за закључивање Посебног колективног уговора за социјалну заштиту настављени су 22.јануара 2015. године.
Преговарачки тимови су разматрали одредбе Радног текста Посебног колективног уговора за социјалну заштиту по добијеним примедбама од стране Министарства за државну управу и локалну самоуправу и законодавства.
Текст уговора је усаглашен са представницима преговарачког тима Владе Републике Србије, изузев представника Министарства финансија који се још увек нису изјаснили.
Одмах након добијања примедби од стране наведеног министарства, Синдикат ће се изјаснити на исте, а затим упутити ПКУ за социјалну заштиту надлежним органима Синдиката на изјашњење.
Синдикат очекује да добије образложене примедбе на достављени текст ПКУ за социјалну заштиту у најкраћем могућем року.
О даљим активностима Синдиката бићете благовремено обавештени.

Сагласност за ПКУ по хитном поступку !

Београд, 19.12.2014. године

Министар, Душан Вујовић
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар, Александар Вулин

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ХИТНО ПОСТУПАЊЕ И ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЧИЈИ JE ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Поштовани,
Ha састанку одржаном 18.12.2014.године, репрезентативни синдикати у области здравства на нивоу Републике Србије: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Синдикат медицинских сестара и техничара Србије, Ерански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност", Синдикат лекара и фармацеута Србије и представници преговарачког тима Владе Републике Србије усагласили су предлог Посебног колективног уговора за здравствене установе чији je оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.
Очекујемо да предузмете све мере у складу са Вашим надлежностима, у циљу давања сагласности на предложени текст ПКУ, a најкасније до 24.12.2014. године.
Напомињемо да важећи уговор истиче 31.12.2014. године.
Подсећамо Вас да je одлука о штрајку замрзнута, a да je један од штрајкачких захтева био да се ПКУ за делатност здравства закључи до краја 2014. године.
Уколико се до наведеног рока не закључи ПКУ, бићемо принуђени да активирамо раније донету одлуку о штрајку.
Репрезентативни синдикати очекују Ваше поступање пo ХИТНОМ поступку.

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ(.pdf)

Ургенција за хитно поступање

Београд, 19.12.2014. године

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Душан Вујовић
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА Министар, Александар Вулин
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Министар, др Кори Удовички
НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Одбор за здравље и породицу

ПРЕДМЕТ:УРГЕНЦИЈА ЗА ХИТНО ПОСТУПАЊЕ ДА ПРИХОДИ KOJE ОСТВАРЕ УСТАНОВЕ У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗАДРЖЕ КАРАКТЕР СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА

Поштовани,
Подсећамо Вас да je у Влади Републике Србије 21.новембра 2014. године одржан састанак којем су присуствовали премијер Александар Вучић, министар финансија Душан Вујовић, државни секретар Министарства финансија Ненад Мијаиловић, начелник сектора за буџет Славица Манојловић, државни еекретар Министарства здравља проф. др Берислав Векић са сарадницима и представници репрезентативних синдиката.
Ha наведеном састанку државни секретар Министарства финансија Ненад Мијаиловић je присутне обавестио да сопствена средства здравствених установа остају и у 2015. години јер се нису стекли услови за примену члана 47. Закона о буџетском систему.
Обавештавамо Вас да су директори појединих здравствених установа добили обавештење од представника Коморе здравствених установа да од 01. јануара 2015.године остају без сопствених средстава.
Обзиром да je Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему већ у скупштинској процедури, надамо се да ћете уважити више пута упућен захтев синдиката да приходи које остваре установе у делатности здравства и социјалне заштите задрже карактер сопствених прихода.
Уколико се установама у делатности здравства и социјалне заштите одузму сопствени приходи, поред тога што ће се угрозити нормално функционисање истих, преко 15.000 запослених које не препознаје РФЗО, односно који плату примају из сопствених прихода установе, ће остати без икаквих примања, што ће даље урушити наведене делатности и оставити запослене без зарада.
Да ли желите да своја права поново бранимо на улици?
Апелујемо да предузмете све мере у складу са Вашим надлежностима како би наведене установе задржале сопствене приходе.
У супротном последице ће бити несагледизе.
Очекујемо Ваше поступање no хитном поступку и обавештавање о нашем захтеву, како би се спречила паника међу запосленима изазвана нејасноћама у погледу примене 3акона о буџетском систему.
С поштовањем,

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ(.pdf)

Иницијатива за укључивање представника Синдиката

Београд, 15.12.2014. године

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар

ПРЕДМЕТ:ИНИЦИЈАТИВА ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА СИНДИКАТА У РАД СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ПРИ МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА

Поштовани,
У складу са захтевом Синдиката и договором постигнутим на састанку одржаном 15.12.2014. године, Синдикат подноси иницијативу за укључивање наших представника у рад стручне комисије за примарну здравствену заштиту при Министарству здравља.
Након сазнања да je формирана горе наведена комисија, Синдикат je указивао да je од круцијалног значаја за реформу примарне здравствене заштите активно учешће представника Синдиката у раду исте.
Сматрамо да само заједничким снагама, указивањем на свакодневне проблеме са којима се еусрећу запослени, можемо изнаћи решења која ће бити у интересу како послодаваца и запослених, тако и корисника здравствених услуга.
Напомињемо да je реформа примарне здравствене заштите од круцијалног значаја за друштво у целини. По добијању сагласности од Министарства здравља, Синдикат ће изабрати свог представника који ће узети учешће у раду стручне комисије за примарну здравствену заштиту.
С поштовањем,

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ(.pdf)

Информација

Београд, 12.12.2014. године

ПРЕГОВОРИ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ ПОСЕБНИХ КОЛЕКТИВНИХ УГОВОРА ЗА ДЕЛАТНОСТ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Обавештавамо чланство о активностима Синдиката везано за преговоре који се воде са преговарачким тимом Владе Републике Србије поводом закључивања ПКУ за делатност здравства и социјалне заштите.
Одржано је више састанака у Министарству здравља ради усаглашавања ставова представника репрезентативних синдиката и преговарачког тима Владе Републике Србије. Очекујемо да се преговори заврше у току следеће недеље и да се након тога чланови РОС-а изјасне о предложеном тексту ПКУ за делатност здравства.
٭٭٭
Преговори за закључивање Посебног колективног уговора за социјалну заштиту воде се сваког уторка и петка.
Радни текст ПКУ за социјалну заштиту је усаглашен са ресорним министарством.
Остало је да се изјасне представници Министарства финансија.
У току су преговори са представницима Управе за безбедност и здравље на раду ради усаглашавања ставова везаних за скраћено радно време и безбедност и здравље на раду.
Преговори се настављају следеће недеље.

Обавештење

Београд, 27.11.2014. године

Републички одбор Синдиката на седници одржаној 26. новембра 2014. године разматрао је радно – правни и материјални положај чланства синдиката и свих запослених у делатности здравства и социјалнe заштититe и констатовао следеће:
Обезбеђено је да се отпремнина за одлазак у пензију исплаћује у висини три зараде, како је то утврђено Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија са проширеним дејством.
Наш Синдикат је такође, обезбедио да надлежно министарство достави нову инструкцију везано за обрачун и исплату плата запосленима у здравству и социјалној заштити због умањења плата.
На захтев нашег Синдиката сопствени приходи установа остају и у наредној години.
Проблем запослених у стоматологији је у поступку решавања и очекује се исплата заосталих плата почетком наредне године.
Одобрен је пријем нових запослених у здравству ради попуне недостајућих кадрова.
Преговори са представницима Министарства здравља везано за платне разреде и Посебан колективни уговор за област здравства су за сада задовољавајући и у највећој мери предлози нашег Синдиката су усаглашени са Министарством здравља.
Представници Министарства државне управе и локалне самоуправе на састанку одржаном 26. новембра 2014. године су оспорили заједнички предлог Министарства здравља и репрезентативних синдиката везано за платне разреде и платне групе. Представници Министарства здравља и репрезентативних синдиката су остали при свом предлогу.
Преговори са представницима Владе Републике Србије за закључивање Посебног колективног уговора за област социјалне заштите су интезивирани и обављају се два пута недељно. Комплетан текст предлога ПКУ који су доставили репрезентативни синдикати за област социјалне заштите је размотрен са представницима Владе РС. Преговори се настављају 27. новембра 2014. године.
Преговори за Посебан колективни уговор за област здравства настављају се 1., а за платне разреде 2. децембра 2014. године, о чему ће чланство бити благовремено извештено.
Републички одбор Синдиката је закључио да се за сада преговори са ресорним министарствима и Владом Републике Србије обављају на задовољавајући начин.
У случају оспоравања права запослених Синдикат ће наставити са раније започетим активностима.
Подсећамо да Одлука о штрајку није стављена ван снаге већ је привремено замрзнута, док трају преговори.
Од резултата преговора зависе даље активности Синдиката.

Захтев за изузимање накнада од умањења плате

Београд, 24.11.2014. године

Број 220/14 Београд, 24.11.2014. године
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Душан Вујовић
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар, Александар Вулин
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Министар, др Кори Удовички
ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ИЗУЗИМАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ТОПЛИ ОБРОК И РЕГРЕС ОД УМАЊЕЊА ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИМА У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
Поштовани,
У складу са обављеним разговорима на састанку одржаном у Влади Републике Србије дана 24.11.2014.године, којем су присуствовали премијер Александар Вучић и министар финансија Душан Вујовић са сарадницима, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије захтева да месечну накнаду за исхрану (топли оброк) и регрес за годишњи одмор изузмете из умањења плата.
Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 116/2014) у основицу нето прихода не урачунавају се они елементи плате које закон иначе и не подводи под основну нето плату - накнада за исхрану у току рада и регрес за годишњи одмор и друге различите накнаде трошкова...
Подсећамо Вас да je чланом 4. став 2. Закона о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник PC", бр. 34/2001, 92/2011, 10/2013, 55/2013, 99/2014) прописано да коефицијент садржи и додатак на име накнаде за исхрану у току дана и регреса за коришћење годишњег одмора.
Приликом доношења Закона о платама у државним органима и јавним службама, односноУредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 44/2001...) на име накнаде за исхрану у току рада и 1/12 регреса за коришћење годишњег одмора коефицијенти су увећани за 3,17 основице цене рада.
С обзиром на наведено, Синдикат захтева да износ од 3,17 основице цене рада изузмете као елемент плате, јер no закону исти не чини основну плату.
Синдикат оцењује да je захтев оправдан и апсолутно у складу са позитивним прописима и захтева да запослени у здравству и социјалној заштити имају исти статус као и сви запослени у јавном сектору.
Напомињемо да се у делу јавног сектора запосленима не умањује плата ни за минули рад, ни за perpec, ни за топли оброк,
До када да трпимо дискриминацију, a мере Владе Републике Србије наглашавају једнак положај свих запослених у јавном сектору?
Очекујемо да no хитном поступку предузмете све мере које су у Вашој надлежности у заштити права запослених у делатности здравства и социјалне заштите.
Отворени смо за разговор ради изналажења решења и престанка дискриминације запослених у овим делатностима.
С поштовањем,
Др Зоран Савић

ЗАХТЕВ(.pdf)

Информација са састанка у Влади Србије

Београд, 21.11.2014. године

Обавештавамо чланство и све запослене у делатности здравства и социјалне заштите да је након јучерашње конференције за штампу репрезентативних синдиката друштвених делатности и иницијативе коју је покренуо наш Синдикат везано за незаконито умањење плате запосленима чија је нето плата нижа од 25.000,00 динара, заказан хитан састанак у Влади Републике Србије.
Састанку су присуствовали премијер Александар Вучић и министар финансија Душан Вујовић са сарадницима.
Председник Синдиката др З.Савић је указао на актуелне проблеме, након чега је договорено следеће:
1 .Министарство финансија ће дати нову инструкцију везано за исплату плата запосленима на начин да сви запослени чија је нето плата нижа од 25.000,00 динара задрже своју досадашњу нето плату и иста не може бити предмет умањења.
2. У току наредне недеље Министарство финансија ће одговорити на захтев нашег Синдиката да накнада за регрес и топли оброк буде изузета од умањења.
3. Прихваћена је иницијатива нашег Синдиката да установе у делатности здравства задрже институт сопствених прихода.
4. Синдикат је захтевао да се обрачун плата врши на јединствен начин у свим здравственим установама.
Овакав предлог Синдиката је прихваћен од стране ресорних министарстава.
Очекујемо да надлежно министарство благовремено упути инструкцију здравственим установама, како би се запосленима од почетка наредне године вршио обрачун плата на јединствен начин. 5. Председник Синдиката је захтевао да се обрачун минулог рада врши на јединствен начин за све запослене.
Обзиром да састанку нису присуствовали представници надлежних министарстава за ово питање, остали смо ускраћени за одговор. Након састанка са премијером, одржан је и састанак са представницима Министарства здравља и Министарства финансија којем су присутвовали и остали представници репрезентативних синдиката у здравству.
У разговорима је поновљено да је усвојен један од захтева Синдиката за попуну радних места до кадровског плана и да се очекује расписивање конкурса за пријем нових запослених.
Договорен је наставак преговора за закључивање ПКУ за делатност здравства наредне недеље.

ИНФОРМАЦИЈА(.pdf)

Јавне службе траже платне разреде

Београд, 20.11.2014. године

Синдикати јавних служби желе да учествују у изради платних разреда, траже потписивање посебних колективних уговора у свим делатностима и противе се смањењу зарада уколико проценат буде већи од најављених десет одсто, порука је представника тих служби.
Председник Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Зоран Савић рекао је на конференцији за новинаре да ће Закон о смањењу зарада почети да се примењује 1. новембра, али тврди да неће бити примењен на начин како је то представљено.
Како је навео Савић, иако у Закону стоји да ће заштићене категорије чија је плата мања од 25.000 динара бити поштеђене овог смањења, то неће бити случај, јер ће заправо основица бити смањена за десет одсто.
Председница Синдиката правосуђа Слађанка Милошевић истакла је да влада крши сопствени Закон о раду зато што би код истог послодавца требало да буде иста плата за исте послове, али да то није случај и навела да у правосуђу постоји дискриминација јер један број запослених прима дупле плате, попут оних у Апелационом и Вишем суду.
Представници јавних служби кажу и да у Србији постоји 105 агенција чији директори и њихови заменици имају плате више од 400.000 динара, што буџет кошта готово две милијарде динара годишње.
Синдикати јавних служби стога захтевају да се испита статус тих агенција, како би грађани Србије знали чије су, за кога раде, колико имају запослених и колико коштају.
Председник Самосталног синдиката комуналаца Милан Грујић истакао је да се комунални систем не финансира из будзета и да није у реду да сносе последице које се односе на запослене у јавном сектору.
Нагласио је да њихова просечна зарада износи 36.000 динара и да је већ сада 16 одсто мања од просека у Србији, односно 27 процената нижа од просека у јавном сектору, а да ће у случају смањења, већини запослених у комуналним службама плата пасти на 24.000 динара.
Представник Сидиката образовања Александар Ничић нагласио је да је за сада 407 школа у штрајку који се од 17. новембра спроводи уз поштовање минималног рада, а да број школа које су у протесту показује колико је незадовољсво произведено у образовању.
Како је речено, захтеви Синдиката су заједничког карактера и чланови Савеза се труде да одрже јединство, без обзира ком сектору припадају, тако да се не искључује могућност проширења страјка и на остале секторе.
Извор: РТС

Отпремнине за пензију по ПКУ

Београд, 20.11.2014. године

Захтев за исплату отпремнине приликом одласка у пензију запосленима у складу са посебним колективним уговором

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар,асс.др Златибор Лончар
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
Директор, проф. др Момчило Бабић

Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије захтева од Вас стриктно поштовање члана 107. став 1. тачка 1) Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, са проширеним дејством, којим је прописано да је послодавац дужан да исплати запослепом отпремннну при одласку у пензију најмање у висини три просечне плате запосленог у моменту исплате, с тим што тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од три просечне плате по запосленом код послодавца у моменту исплате, односно три просечне плате по запосленом исплаћене у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније.
Инструкцијом Републичког фонда за здравствено осигурање број 121-1508/14-1 од 10.11.2014.године, која је дата на основу мишљења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, потврђују се тврдње Синдиката да се исплата отпремнина приликом одласка у пензију запосленима у здравственим установама исплаћује у складу са важећим општим актом, односно да би у овом случају требало применити одредбе Посебног колективног уговора.
Такође, инструкцијом је дато обавештење да се у складу са Одлуком о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурањеза 2014. годину запосленима приликом одласка у пензију исплаћују три нросечне зараде у Републиии Србији.
Обзиром да наведена одредба Посебног колективног уговора прописује и већи износ отпремнине од горе наведеног, ако је то за запосленог повољније, Синдикат захтева да се стриктно придржавате позитивних прописа и мишљења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 011-00-365/2014-02 од 06.10.2014.године.
Напомињемо још једном да постоје бројна утужења по овом питању, као и да смо све судске спорове поводом незаконитих исплата опремнина запосленима услед одласка у пензију, решили у нашу корист.
У прилогу овог захтева, достављамо Вам једну од многобројних пресуда решених у корист запослених.
Синдикат поздравља повлачење предходно дате незаконите инструкције, али инсистирамо на дословној примени позитивних прописа.
Како не бисмо били принуђени да своја права остварујемо у судском поступку, молимо Вас да узмете у обзир оправдан захтев Синдиката који је у општем интересу.
Председник
др Зоран Савић

ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА(.pdf)

Важно обавештење

Београд, 18.11.2014. године

Након ступања на снагу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/2014) 28. октобра 2014. године, основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава умањује се за 10%.
Запослени чија је основна НЕТО ПЛАТА пре почетка примене овог закона за пуно радно време била НИЖА ОД 25.000 ДИНАРА, ЗАДРЖАВА СВОЈУ НЕТО ПЛАТУ.
Исплата аконтације плате за новембар 2014. године је урађена по умањеној основици за 10%, чиме су свим запосленима у делатности здравства умањене аконтације.
Одмах након сазнања о умањењу аконтације, наш Синдикат је предузео активности.
Председник Синдиката др Зоран Савић је покренуо иницијативу, обавио разговоре са представницима министарства здравља и указао да је код исплате аконтације за новембар 2014. године прекршен закон.
Закључено је да иницијатива нашег Синдиката буде предмет састанка који је заказан за петак, 21. новембар 2014. године. Састанку ће присуствовати потпредседник Владе Републике Србије и министар државне управе и локалне самоуправе др Кори Удовички са сарадницима, представници Министарства здравља и председници репрезентативних синдиката на нивоу Републике.
Закључак обављених разговора је и да ОДЛУКА везано за примену Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава... буде донета у складу са законом ПРЕ КОНАЧНЕ ИСПЛАТЕ ПЛАТЕ ЗА НОВЕМБАР 2014. ГОДИНЕ.

Информација о активностима Синдиката

Београд, 14.11.2014. године

Обавештавамо чланство о активностима Синдиката након Јавне седнице одржане испред зграде Владе Републике Србије дана 29.10.2014. године.
Одржана су четири састанка у Министарству здравља и то 30.октобра,4.,6 и 12. новембра 2014. године.
На наведеним састанцима разговарано је о платним разредима и закључивању Посебног колективног уговора за област здравства. Радни текст Посебног колективног уговора за област здравства је усаглашен са ресорним министарством.
Очекује се наставак преговора, на којем ће поред представника Министарства здравља, преговарачки тим Владе Републике Србије чинити и представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства финансија и Министарства државне управе и локалне самоуправе.
У Влади Републике Србије 07. новембра 2014. године одржан је састанак коме су присуствовали представници репрезентативних синдиката запослених у јавном сектору, министар здравља Златибор Лончар, потпредседник Владе Републике Србије и министар државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички, министар просвете Срђан Вербић, министар културе и информисања Иван Тасовац са сарадницима.
Разговарало се о платним разредима, али без конкретних решења, с тим да је министар државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички најавила да платни разреди неће бити уведени до пролећа 2015. године, тако да има довољно времена за усаглашавање ставова.
Разговори о платним разредима настављају се у среду 19.11.2014. године у Министарству државне управе и локалне самоуправе.
Дана 31. октобра 2014. године отпочели су преговори за закључивање Посебног колективног уговора за социјалну заштиту.
Одржана су три састанка и то 31.октобра, 04. и 10. новембра 2014. године.
Преговарачки тим Владе чине представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства финансија и Министарства државне управе и локалне самоуправе.
Преговори се настављају данас, 14.11.2014.године.
Након одржаног штрајка 05. новембра 2014. године, интезивирани су преговори са представницима Владе Републике Србије.
У зависности од исхода преговора, највиши органи Синдиката ће донети одлуку о даљим активностима.

Захтев за задржавање Сопствених прихода

Београд, 14.11.2014. године

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити захтева да се по хитном поступку изврши измена и допуна Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013).
Чланом 47. став 1. прописано је да даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе закона и других прописа којима се уређује припадност сопствених прихода корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање.
Чланом 47. став 2. прописано је да изузетно од става 1. овог члана, одредбе закона којима се уређује коришћење и расподела сопствених прихода које остваре установе основане од стране Републике Србије, односно локалне власти, над којима оснивач, преко директних корисника буџетских средстава, врши законом утврђена права у погледу управљања и финансирања, укључујући и заводе за извршење кривичних санкција, као и корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање, престају да важе 1. јануара 2015. године, уколико се за то створе технички услови.
Дакле, уколико се установама у делатности здравства и социјалне заштите одузму сопствени приходи, поред тога што ће се угрозити нормално функционисање истих, преко 10% запослених које не препознаје РФЗО, односно који плату примају из сопствених прихода установе, ће остати без икаквих примања, што ће даље урушити наведене делатности и оставити запослене без зарада.
Сходно наведеном, Синдикат захтева да се изврши измена Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013), (одредбе измена 93/2012 које нису интегрисане у текст), на начин да се у члану 47. став 3. после речи: "установе културе" додају речи: "и здравствене установе и установе социјалне заштите чији су осннвачп Република Србија и органи локалне власти,".
Напомињемо још једном, да ће у случају непоступања по исказаном захтеву, више од 15.000 запослених остати без плате почев одјануара 2015. године.
Да ли желите да своја права поново бранимо на улици?
Апелујемо да извршите измене и допуне наведеног закона сходно исказаном захтеву.
У супротном последице ће бити несагледиве.
Отворени смо за сарадњу и изналажење решења које ће бити у интересу свих.
С поштовањем,
Председник
др Зоран Савић

ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА(.pdf)

Републичком Фонду за здравствено осигурање

Београд, 7.11.2014. године

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
Директор, проф. др Момчило Бабић
ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ПОШТОВАЊЕ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ УТВРБЕНИХ ПОСЕБНИМ КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ
Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије захтева још једном да поштујете права запослених утврђених Посебним колективним уговором за здравствене установе чији je оснивач Република Србија са проширеним дејством везано за исплату отпремнина за одлазак у пензију.
Такође, Синдикат захтева да поступите пo мишљењу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 011-00-365/2014-02 од 06.10.2014. године.
С обзиром да сте добили тражено мишљење Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања тражимо да поступите у складу са Вашим дописом број 121-1552/14-3 од 11. 09. 2014. године.
С поштовањем,
Председник
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА(.pdf)

Обавештење

Београд, 31.10.2014. године

Отпочели преговори за закључивање посебног колективног уговора за делатност социјалне заштите

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обавештава своје чланове, да су на састанку одржаном 31.10.2014.године отпочели преговори за закључивање Посебног колективног уговора за делатност социјалне заштите.
Састанку су присуствовали испред Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања помоћник министра за област рада Зоран Лазић, државни секретар Бранка Гајић са сарадницима, испред Министарства државне управе и локалне самоуправе Бојана Потежица, испред Министарства финансија Наташа Завођа и представници репрезентативних синдиката у области социјалне заштите.
Договорено је да се поступак преговарања води интензивније.
Наредни састанак ће се одржати у уторак 04.11.2014. године.

Предати захтеви премијеру Вучићу

Београд, 29.10.2014. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Александар Вучић
Поштовани,
Репрезентативни синдикати у области здравства и социјалне заштите на нивоу Републике Србије и то Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Синдикат медицинских сестара и техничара Србије и Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност”, исказују огромно незадовољство чланства и свих запослених у здравству и социјалној заштити материјалним положајем и мерама Владе Републике Србије и

  ЗАХТЕВАЈУ
 • ИЗУЗИМАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОД УМАЊЕЊА ЗАРАДА
 • ЗАКЉУЧИВАЊЕ ПОСЕБНИХ КОЛЕКТИВНИХ УГОВОРА ЗА ОБЛАСТ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
 • ЈЕДИНСТВЕНО САГЛЕДАВАЊЕ СВИХ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
Очекујемо Ваше поступање пo хитном поступку.
Напомињемо да смо једнодневни грански штрајк заказали за 05. новембар 2014. године.
У случају непоступања no нашим захтевима и ескалације незадовољства запослених, сва одговорност je на Вама.
С поштовањем,

ПРЕУЗМИ ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА(.pdf)

Саопштење

Београд, 28.10.2014. године

Обавештавамо јавност да ће се у организацији репрезентативних синдиката у области здравства и социјалне заштите на нивоу Републике Србије и то Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Синдиката медицинских сестара и техничара Србије и Гранског синдиката здравства и социјалне заштите „Независност” одржати Јавна седница испред зграде Владе Републике Србије, у среду 29.10.2014. године, са почетком у 11 часова. Синдикати ће исказати огромно незадовољство због смањења плата, даљег урушавања радно-правног и материјалног положаја запослених, одуговлачења са поступком преговора о закључивању Посебног колективног уговора за област здравства, неједнаког сагледавања запослених у јавном сектору...
Позивамо Вас да присуствујете Јавној седници и чујете проблеме запослених.

ПРЕУЗМИ ОРИГИНАЛ САОПШТЕЊА(.pdf)

Позив на преговоре за социјалну заштиту

Београд, 27.10.2014. године

ПРЕДМЕТ: Поступак преговарања за закључење Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у PC - достављање решења и позив на састанак

Обавештавамо вас да ће се састанак представника преговарачког тима Владе и Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије и Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије, оба синдиката као репрезентативна за област социјалне заштите, одржати дана 31.10.2014. године, у 11,00 часова, у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. други спрат, соба 20 — кабинет помоћника министра Бранке Гајић, у предмету започињања преговора за закључивање Посебног колекгивног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији.
С поштовањем,
ПОМОЋНИК МИНИСТРА
Бранка Гајић

ПРЕУЗМИ ОРИГИНАЛ ПОЗИВА(.pdf)

Саопштење синдиката јавног сектора

Београд, 23.10.2014. године

Репрезентативни синдикати јавног сектора на нивоу Републике Србије: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Самостални синдикат образовања Србије, Самостални синдикат управе Србије, Самостални синдикат културе Србије, Самостални синдикат правосуђа Србије и Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије исказују огорчење у име чланства и свих запослених у јавном сектору и најоштрије осуђују одлуку Владе Републике Србије о усвајању Закона о привременом умањењу плата запослених у јавном сектору.
Ова такозвана „привремена мера" умањења зарада трајаће дуже од три године.
Сав терет финансијске и економске кризе сваљује се на леђа запослених у јавном сектору и пензионера. Истовремено врши се ребаланс буџета у којем се политичким странкама додатно издваја још 650 милиона динара a другима се умањују и онако ниске плате и зараде.
Синдикати јавног сектора сматрају да би се много већи ефекти постигли да држава реализује следеће мере:

 • увођење сиве економије у легалне токове (480 милијарди динара се годишње обрне на сивом тржишту),
 • повећање наплате ненаплаћених пореза и доприноса, посебно тајкунских предузећа (ненаплаћени дуг no овом основу износи 50 милијарди динара),
 • смањење издвајања за политичке партије,
 • смањење броја непотребних агенција,
 • престанак неконтролисаног политичког запошљавања у државним органима и јавним службама,
 • смањивањем плата директора агенција и јавних предузећа који имају веће плате од премијерске.
Синдикат није против мера штедње, али не селективно већ једнако за све.
Покренути штрајкови полиције и просвете сусамо почетак таласа незадовољства и штрајкова запослених у јавном сектору.

ПРЕУЗМИ ОРИГИНАЛ САОПШТЕЊА(.pdf)

Одлука о једнодневном гранском штрајку

Београд, 23.10.2014. године

Број 190/14
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЈТИТИКЕ
Министар, Александар Вулин
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И JIOKAJIHE САМОУПРАВЕ
Министар, др Кори Удовички
СКУПШТИНСКИ ОДБОР ЗА ЗДРАВЉЕ И ПОРОДИЦУ
Председник, проф. др Славица Ђукић Дејановић

Ha основу члана 2.,3.,4. и 11. Закона о штрајку ("Службени лист СРЈ , бр. 29/96, "Службени гласник PC", бр. 101/2005, 103/2012) и Одлуке Републичког одбора Синдиката бр. 191/14 од 16.10.2014. године о организовању једнодневног штрајка запослених у установама здравства и социјалне заштите у Републици Србији, Председништво Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије спроводи

ОДЛУКУ О СТУПАЊУ У ЈЕДНОДНЕВНИ ГРАНСКИ ШТРАЈК

1. Једнодневни грански штрајк запослених организује се ради испуњавања следећих захтева:

  A) ИЗУЗИМАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОД УМАЊЕЊА ЗАРАДА
  Б) ЗАКЉУЧИВАЊЕ ПОСЕБНИХ КОЛЕКТИВНИХ УГОВОРА ЗА ОБЛАСТ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
  В) ЈЕДИНСТВЕНОГ САГЛЕДАВАЊА СВИХ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
2. Једнодневни грански штрајк запослених одржаће се дана 05.11.2014. године.
3. Једнодневни грански штрајк запослених испољава се прекидом рада, окупљањем запослених у установи и читањем Прогласа, уз поштовање минимума процеса рада.
4. Штрајкачки одбор чине чланови Председништва Синдиката који воде штрајк и заступају интересе запослених.
Председник:
Др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ОРИГИНАЛ ДОПИСА(.pdf)

Информација са састанка у Министарству здравља

Београд, 22.10.2014. године

На данашњем састанку одржаном у Министарству здравља којем су присуствовали државни секретар при Министарству здравља проф. др Берислав Векић, чланови Комисије за израду платних разреда и представници репрезентативних синдиката запослених у здравству, разговарало се о предлогу платних разреда и другим отвореним питањима.
Још једном је захтевано да сви запослени у јавном сектору имају исти третман у вези са платним разредима.
Напомињемо, да је предлог нашег Синдиката везано за платне разреде запослених у здравству у највећем делу прихваћен.
Такође, на састанку се разговарало и о положају запослених у стоматологији, о могућностима решавања дуговања здравствених установа према добављачима, а првенствено КЦ-а у Новом Саду и Крагујевцу и установа које су у блокади.
Професор Векић је најавио могућност решавања проблема запослених у стоматологији у најскорије време, превођењем дела запослених у ”уговорене”, а за остале путем социјалног програма.

ПРЕУЗМИ ИНФОРМАЦИЈУ(.pdf)

Иницијатива Вулину за наставак преговора

Београд, 13.10.2014. године

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар, Александар Вулин
Помоћник министра, Зоран Лазић
Предмет:
Иницијатива за наставак преговора и закључивање Посебног колективног уговора за област социјалне заштите
Поштовани,
На састанку одржаном 10.10.2014.године, репрезентативни синдикати у делатности социјалне заштите на нивоу Републике Србије: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије и Синдикат запослених у социјалној заштити Републике Србије, утврдили су текст Посебног колективног уговора за област социјалне заштите, те Вам достављају исти ради даљег поступања.
Молимо Вас да у што краћем року закажете састанак, како бисмо наставили преговоре ради потписивања горе наведеног уговора.
С поштовањем,
Синдикат запослених у здравств и социјалној заштити Србије
Председник
Др Зоран Савић
Синдикат заиослених у социјалној заштити Републике Србије
Председник
Др Миленко Чуровић

ПРЕУЗМИ ОРИГИНАЛ (.pdf)

Обавештење

Београд, 10.10.2014. године

На састанку одржаном 10.10.2014.године, репрезентативни синдикати у делатности социјалне заштите на нивоу Републике Србије: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије и Синдикат запослених у социјалној заштити Републике Србије, утврдили су текст Посебног колективног уговора за област социјалне заштите и исти упутили Министарству за рад, борачка и социјална питања на даље поступање.
Синдикати инсистирају да се преговори наставе у најкраћем могућем року, а све у циљу потписивања горе наведеног уговора.
Такође, у четвртак 09.10.2014. године, у Министарству за рад, борачка и социјална питања одржан је састанак коме су присуствовали поред представника наведеног министарства, представници Министарства за државну управу и локалну самоуправу и представници репрезентативних синдиката за област социјалне заштите.
Разговарало се о платним разредима.
Синдикат наставља активности.

Саопштење

Београд, 7.10.2014. године

Ha састанку одржаном 07.10.2014.године, репрезентативни синдикати у области здравства на нивоу Републике Србије: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Синдикат медицинских сестара и техничара Србије, Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност”и Синдикат лекара и фармацеута Србије, договорили су се да одрже конференцију за штампу са темом:

”СМАЊЕЊЕ ПЛАТА, КАП KOJA ПРЕЛИВА ЧАШУ”

Конференција за штампу ће се одржати у уторак, 14.10.2014. године, у Медија центру у Београду.
У Београду, 07.10.2014. годинe

Синдикат запослених у здравству социјалној заштити Србије
Председник
др Зоран Савић

ГСЗСЗС „Независност'
Председник
Зоран Илић

Синдикат медицинских сестара и техничара Србије
Председник
Драган Бисенић

Синдикат лекара и фармацеута Србије
Председник
др Драган Цветић


ПРЕУЗМИ САОПШТЕЊЕ (.pdf)

Саопштење

Београд, 2.10.2014. године

На данашњем састанку, одржаном у Влади Републике Србије, којем су присуствовали министар здравља асс. др Златибор Лончар, са државним секретарима и потпредседница Владе, министар Кори Удовички са сарадницима и представници репрезентативних синдиката у здравству, разговарало се о актуелним питањима и то:

 • Најављеном умањењу зарада
 • Платним разредима
 • Посебном колективном уговору
 • Другим питањима (сопствени приходи, минули рад, инструкције РФЗО...)
О умањењу зарада није постигнут договор, а представници надлежних министарстава нису изнели ни конкретан предлог по том питању.
Договорено је да се најкасније до средине октобра 2014. године одржи састанак на којем ће се разговарати о предлогу платних разреда и Посебном колективном уговору.
Тада ће представници министарства дати одговоре и на остала актуелна питања о којима је данас разговарано.
Састанак по хитном поступку

Београд, 1.10.2014. године

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Потпредседник Владе Републике Србије,
Министар Кори Удовички
ПРЕДМЕТ:ЗАХТЕВ ЗА ОДРЖАВАЊЕ САСТАНКА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Поштовани,
Ha састанку одржаном 30.09.2014.године, репрезентативни синдикати у области здравства на нивоу Републике Србије: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Синдикат медицинских сестара и техничара Србије, Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност”и Синдикат лекара и фармацеута Србије, донели су одлуку о заједничком предузимању даљих активности поводом најављених мера Владе Републике Србије.
Синдикати захтевају хитан састанак поводом следећих питања:

 • Најављено смањивање плата
 • Платни разреди
 • Наставак преговора и закључивање Посебног колективног уговора
Сматрамо да вођењем социјалног дијалога можемо изнаћи решење које je у интересу свих, односно да запослени у здравству имају статус који им и припада у сваком уређеном друштвеном систему. Репрезентативни синдикати очекују да пo ХИТНОМ поступку сазовете састанак.

ПРЕУЗМИ ДОПИС (.pdf)

Саопштење

Београд, 1.10.2014. године

На састанку одржаном 30.09.2014.године, репрезентативни синдикати у области здравства на нивоу Републике Србије: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Синдикат медицинских сестара и техничара Србије, Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност”и Синдикат лекара и фармацеута Србије, донели су одлуку о заједничком предузимању даљих активности поводом најављених мера Владе Републике Србије.
Синдикати захтевају хитан састанак поводом следећих питања:

 • Најављено смањивање плата
 • Платни разреди
 • Наставак преговора и закључивање Посебног колективног уговора
Сматрамо да вођењем социјалног дијалога можемо изнаћи решење које је у интересу свих, односно да запослени у здравству имају статус који им и припада у сваком уређеном друштвеном систему.
Репрезентативни синдикати очекују да по ХИТНОМ поступку министри здравља и државне управе и локалне самоуправе сазову састанак.

ПРЕУЗМИ САОПШТЕЊЕ (.pdf)

Резултати анкете са 19. Сусрета здравља

Београд, 30.9.2014. године

Од 14 – 20. септембра одржани су 19. традиционални Сусрети здравља, а у оквиру договорених активности чланови Секције су спровели анкетирање учесника игара, а са циљем утврђивања релевантног мишљења о квалитету смештаја, исхране и спортског програма.
Анкетирани су имали могућност да се изјасне о жељеној дестинацији и термину одржавања 20. јубиларних Сусрета здравља, а резултати анкете су следећи:

 • Број анкетираних учесника: 901
 • Квалитет смештаја: просечна оцена: 9
 • Квалитет исхране : просечна оцена: 7
 • Спортски програм: просечна оцена: 8
Предлоге за дестинацију 20. јубиларних Сусрета здравља учесници анкете попунили су на следећи начин:
 • Сунчев Брег ................................. 290 (32,1%)
 • Грчка ............................................ 211 (23,4%)
 • Црна Гора – Чањ .......................... 129 (14,3%)
 • Србија ............................................ 67 (7,4%)
 • Црна Гора –Будва/Бечићи.............. 45 (5%)
 • Турска .......................................... 28 (3,1%)
Остале дестинације са мањим бројем гласова: Италија, Охрид, Шпанија, Крф, Праг, Дубаи, Албанија, Париз, Румунија, Крим, Врњачка Бања, Мађарска, Сочи, Соко Бања, Пореч, Португалија, Абу Даби, Златибор, Норвешка, Куба, Египат, Словачка, Хрватска, Аустралија, Русија ...

Термин одржавања 20. Сусрета здравља:
 • Јун ............................. 568 (65%)
 • Септембар .................311 (35%)

Обавештење

Београд, 25.9.2014. године

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије указује на ОГРОМНО НЕЗАДОВОЉСТВО свог чланства поводом најављених ЕКОНОМСКИХ МЕРА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ о смањењу плата запосленима у јавном сектору.
Након увођења неуставног Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 108/2013), тзв. ”солидарног пореза” и повећања ПДВ-а у 2013. години, сада се најављују додатна умањења плата.
Напомињемо да су запослени у делатности здравства и социјалне заштите ионако неадекватно плаћени за послове које обављају свакодневно спашавајући животе и водећи бригу о социјално угроженом становништву.
Синдикат још једном указује Влади Републике Србије да чланство нашег Синдиката и сви запослени у делатности здравства и социјалне заштите годинама носе терет економске кризе.
Плате запослених у делатности здравства се обезбеђују из доприноса за здравствено осигурање, а не из средстава буџета Републике Србије.
С тога, Синдикат не види нити један разлог да се најављене мере штедње примене на област здравства и социјалне заштите.
Дуговања према РФЗО сада су већа од милијарду евра, а уштеда у буџету најављеним Владиним мерама у односу на наше гране мизерна спрам наведеног дуга.
Предлажемо Влади Републике Србије да ригорозном инспекцијском контролом и увођењем сиве економије у легалне токове, обезбеди наплату доприноса за обавезно здравствено осигурање, чији би ефекти били много већи од најављених умањења плата.
Најављене мере надаље погоршавају материјални положај и угрожавају егзистенцију запослених у здравству и социјалној заштити.
Подсећамо да су донетим Законом о раду и Законом о платама, права запослених још више умањена, као и примања.
Сваким новим донетим прописом запослени имају све мања и мања права и примања, а Влада најављује сет нових закона како би исте ускладили са најављеним ребалансом буџета, а издвојили бисмо најављени Закон о платним разредима.
Питамо се имали ли краја доношењу закона на штету запослених?
Оваквим мерама стимулише се одлазак запослених у иностранство где се професије као што су лекар или неговатељ много више цене и уважавају, односно имају статус који им и припада у сваком уређеном друштвеном систему.
Ко ће остати да лечи и негује становништво уз мизерна примања и немогуће услове за рад?
Забрана запошљавања запослених у јавном сектору која је на снази до краја 2015. године и укидање сопствених прихода од 01.јануара 2015. године, уз пакет најављени пакет мера штедње довешће до потпуног колапса здравственог система и система социјалне заштите у Републици Србији.
Омогућите нам да лечимо и негујемо људе и да за тај рад будемо адекватно плаћени!
Дозволите нам Уставом гарантовано право на људско достојанство које је неприкосновено и на живот достојан човека.
Синдикат је поново упутио ургенцију надлежним министарствима за разговоре о отвореним питањима везано за радно-правни и материјални положај запослених.
Органи Синдиката ће након тога донети одлуку о даљим активностима.
Почела је јесен, биће кишовита и сигурно ”врућа”...

Важно обавештење

Београд, 4.9.2014. године

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обавештава своје чланове да су овлашћени представници Синдиката обавили разговоре са представницима Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања поводом незаконите инструкције Републичког фонда за здравствено осигурање број 121-1608/14 од 15.08.2014. године.
Подсећамо још једном да се инструкција односи на исплату отпремнине приликом одласка у пензију запосленима у здравственим установама у висини две просечне зараде, а не на начин како је то прописано чланом 107. став 1. тачка 1) Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, са проширеним дејством, дакле најмање у висини три просечне плате запосленог у моменту исплате, с тим што тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од три просечне плате по запосленом код послодавца у моменту исплате, односно три просечне плате по запосленом исплаћене у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније.
Након обављених разговора, недвосмислено је констатовано да наведена инструкција није у сагласности са Законом о раду и да ће Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у најкраћем могућем року одговорити Републичком фонду за здравствено осигурање да се исплата отпремнине приликом одласка у пензију запосленима у здравственим установама врши у складу са Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, са проширеним дејством.
Након давања мишљења надлежног министарства, Синдикат очекује да Републички фонд за здравствено осигурање по хитном поступку повуче наведену незакониту инструкцију.

Хитно повлачење незаконите Инструкције !

Београд, 20.8.2014. године

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
Директор, проф. др Момчило Бабић

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ХИТНО ПОВЛАЧЕЊЕ НЕЗАКОНИТЕ ИНСТРУКЦИЈЕ У ВЕЗИ ИСПЛАТЕ ОТПРЕМНИНЕ ПРИЛИКОМ ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ ЗАПОСЛЕНИМА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА

Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије захтева од Вас, да пo хитном поступку, a у складу са Вашим надлежностима, наложите да се повуче незаконита инструкција Републичког фонда за здравствено осигурање број 121-1608/14 од 15.08.2014.године, која je упућена покрајинском фонду и свим филијалама Републичког фонда за здравствено осигурање.
Наведеном инструкцијом дато je апсолутно незаконито обавештење у вези висине исплате отпремнине приликом одласка у пензију запосленима у здравственим установама и то позивајући се на члан 119. став 1. тачка 1) Закона о раду којим je прописано да je послодавац дужан да исплати запосленом, У СКЛАДУ СА ОПШТИМ AKTOM отпремнину при одласку у пензију, НАЈМАЊЕ у висини две просечне зараде.
Такође, инструкцијом je дато обавештење да се Дирекција Републичког фонда за здравствено осигурање обратила Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у циљу тумачења одредби Закона о раду у односу на Посебан колективни уговор за здравствене установе чији je оснивач Република Србија, са проширеним дејством ("Службени гласник PC", бр. 36/2010, 42/2010, 46/2013, 74/2013, 97/2013, 37/2014), a да ће се до добијања наведеног тумачења исплата отпремнина приликом одласка у пензију вршити у складу са Законом о раду (у висини ДВЕ просечне зараде).
Напомињемо да je чланом 107. став 1. тачка 1) Посебног колективног уговора за здравствене установе чији je оснивач Република Србија, са проширеним дејством прописано да je послодавац дужан да исплати запосленом отпремнину при одласку у пензију најмање у висини три просечне плате запосленог у моменту исплате, с тим што тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од три просечне плате no запосленом код послодавца у моменту исплате, односно три просечне плате no запосленом исплаћене у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако je то за запосленог повољније.
Подсећамо још једном даје чланом 119. став 1. тачка 1) Закона о раду прописано даје послодавац дужан да исплати запосленом, У СКЛАДУ СА ОПШТИМ AKTOM отпремнину при одласку у пензију, НАЈМАЊЕ у висини две просечне зараде.
Дакле послодавац je дужан да у складу са оиштим актом (што je свакако Посебан колективни уговор) исплати запосленом отпремнину при одласку у пензију, НАЈМАЊЕ (дозвољено je и у већој висини) у висини две просечне зараде.
Обзиром на наведено, неспорно je да члан 107. став 1. тачка 1) Посебног колективног уговора за здравствене установе чији je оснивач Република Србија, са проширеним дејством није у супротности са чланом 119. став 1. тачка 1) Законом о раду ("Службени гласник PC", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014), те да није потребно никакво додатно тумачење, јер наведеним одредбама јасно je дефинисана висина отпремнине приликом одласка запослених у пензију.
Надаље, апсолутно je противправно, неуставно и незаконито умањивати права запосленима, a да притом немате ниједан правно ваљани разлог, a морамо истаћи ни економски, из разлога што je финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2014. годину усвојен на начин да се запосленима приликом одласка у пензију исплаћују три просечне зараде у Републици Србији.
Синдикат захтева да се придржавате одредби наведеног посебног колективног уговора и да оно што смо договорили вођењем социјалног дијалога спроводите на начин како je то прописано.
Подсећамо да смо све судске спорове поводом незаконитих исплата опремнина запосленима услед одласка у пензију, решили у нашу корист.
Колико још судских спорова je потребно да здравствене установе изгубе услед незаконитих инструкција од стране Републичког фонда за здравствено осигурање и колико блокираних рачуна истих, не би ли се почело са поштовањем позитивних прописа?
Указујемо Вам још једном на огромно незадовољство нашег чланства и свих запослених у здравству.
Молимо Вас, да пo ХИТНОМ поступку предузмете све мере како би се горе наведена инструкција повукла, да не би дошло до даље ескалације незадовољства како чланства, тако и свих запослених у здравству.
У случају не поступања пo нашем захтеву, органи Синдиката донеће одлуку о даљим активностима.
У Београду, 20.08.2014.године

С поштовањем,
Председник
Др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ДОПИС (.pdf)

Обавештење поводом обрачуна увећања
зарада за минули рад

Београд, 30.7.2014. године

На захтев чланства Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије, обавештавамо Вас да се нова измена одредбе члана 108. Закона о раду, који је ступио на снагу 29. јула 2014. године, којим се уређује да право на увећану зараду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу код послодавца, најмање 0,4% од основице не примењује на запослене у јавном сектору односно, запослене у здравству и социјалној заштити.
На запослене у јавном сектору, односно запослене у здравству и социјалној заштити, у складу са чланом 2. Закона о раду, примењује се посебан закон за обрачун и исплату плата, додатака и осталих примања и то Закон о платама у државним органима и јавним службама („Сл. Гласник РС“ бр. 48/91... и 23/13 други закон).
То практично значи да нема промена у односу на досадашњи начин обрачуна увећања зараде по основу минулог рада.

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ (.pdf)

Саопштење СССС и УГС "Независност"

Београд, 14.7.2014. године

Запосленима и свим грађанкама и грађанима Србије ! Деценијама уназад трошено је више него што је стварано и цех за наплату је морао доћи. Грађанима је обећаван бољи живот, на стотине хиљада нових радних места, реформе јавног сектора и смањење државних чиновника. Дешавало се супротно - новац је усмераван у џепове криминалаца, тајкуна и политичара. До посла се најсигурније стизало преко партијске књижице. Пораст запослених у јавном сектору поклапао се за изборним циклусима и борбом за власт.
Размере кризе, драматична незапосленост и растуће сиромаштво и задуженост, као и неодрживи дефицит и усахле инвестиције најбоље показују да су политички и финансијски банкрот једини извесни резултат настављања са старом, уходаном праксом.
Јесу ли запослени, синдикати и грађани криви за то? Они су већ показали довољно стрпљења и спремности на жртве и не могу и неће да поново плате туђи цех.
Репрезентативни синдикати - Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати Независност су притом небројено пута показали спремност да се решења за бројне изазове нађу кроз аргументован и равноправни социјални дијалог, односно стрпљиво грађен договор о изласку из кризе, развоју и запошљавању.
Ако није тако како објаснити зашто се кључни системски закон о раду, као и закони о стечају, приватизацији или пензијама, доноси по хитном поступку, без озбиљне широке јавне расправе и јавног слушања у парламенту?
Уместо да власти прво укину сопствене привилегије, затворе дубоке и бројне коруптивне канале и укину приватне и јавне монополе и озбиљно редукују сиву економују, ново приватизационо законодавство и озакоњена пракса висококоруптивних и нетранспарентних директних нагодби говоре да ће се опет посегнути за даљом (рас)продајом преосталих јавних предузећа у корист најбогатијих.
На другој страни, реформе, већ више пута реформисаног радног и социјалног законодавства за основну сврху имају даље редуковање права запослених и пензионера. Јавно истицани разлози, попут оног да ће промене у Закону о раду омогућити да се лакшим отпуштањем дође и до лакшег запошљавања не могу да одговоре на питање како је онда и под досадашним "прорадничким" законом дошло до губитка стотине хиљада радних места?
Нема доказа да је наше радно законодавство изван европских стандарда , као и да је његова промена кључан фактор оздрављења српске привреде.
Шта значи практично укидање плаћеног сменског рада, смањивање отпремнина, обесмишљавање минулог рада и лимитирање зарада ако се не ради о даљем цеђењу већ унижених ? Исту сврху има и отежавање услова за одлазак у пензију.
Извесно даље сужавање права запослених законима које Влада намерава да брзопотезно ове недеље провуче кроз парламент, као и најављено, тек привремено на пар месеци одложено, смањивање плата и пензија јасно показују шта нас очекује.
У намери да спречимо даље сиромашење и развлашћивање грађана који су извор и утока сваке власти ми намеравамо да уђемо у протесте и све друге легалне и легитимне облике исказивања грађанске непослушности неправедним законима.

ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ

Савез самосталних синдиката Србије                         Уједињени грански синдикати Независност
Председник                                                                 Председник
Љубисав Орбовић                                                        Бранислав Чанак

ПРЕУЗМИ САОПШТЕЊЕ (.pdf)

ПРЕУЗМИ ПРЕГЛЕД УМАЊЕНИХ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ (.pdf)

Саопштење СССС и УГС "Независност"

Београд, 4.7.2014. године

Након разговора председника две репрезентативне синдикалне централе – Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката „Независност“, са премијером Вучићем, министром Вулином и представницима других надлежних министарстава, у четвртак 10. јула, учињен је последњи напор и покушај да се на трипартитној радној групи приближе и усагласе до сада неусаглашени ставови о изменама и допунама Закона о раду.
Овај покушај, на жалост, није успео јер представници Владе и Уније послодаваца Србије нису одустали од захтева да се изменама Закона о раду, у делу зарада и других примања, значајно умање примања запослених, а понуђеним решењем везаним за проширено дејство колективних уговора, само је декларативно остављена могућност такве одлуке коју је у пракси апсолутно немогуће реализовати, нити су пристали на разговор о другим неусаглашеним или са њихове стране самоиницијативно унетим одредбама.
Због тога, органи ове две синдикалне централе су, на заједничкој седници 11. јула, донели одлуку да отпочну са предузимањем других видова синдикалне борбе како би се спречило доношење антирадничког, антисиндикалног и антинародног Закона о раду, као и других закона – Закона о стечају, Закона о приватизацији и Закона о ПИО, који су конципирани на исти начин, да се обесправе и још више осиромаше грађани ове земље.
Позивамо све чланове синдиката, запослене, незапослене, пензионере, ученике и студенте, једном речју све грађане, да нам се придруже у борби за повлачење ових закона из процедуре, уз захтев да се актуелна власт одговорније понаша према својим грађанима, са циљем обезбеђења боље данашњице и извесније и сигурније будућности.

ПРЕУЗМИ САОПШТЕЊЕ (.pdf)

Саопштење Председништва СССС

Београд, 4.7.2014. године

Насиље над запосленима, које покушава да се изврши изменама Закона о раду, без јавне расправе, представља отворено подаништво страним интересима, јер још нико разуман није рекао да је висок степен радничких права узрок лошег економског стања у Србији.
Атак на зараде, које су најмање у Европи, одбијање да се дефинише минимална зарада, иако то чине и најразвијеније земље, олакшано отпуштање у земљи где је стопа незапослених највиша у Европи, а шансе за ново запошљавање никакве - најважнији је правац и циљ креатора овог закона, како би раднике учинили још сиромашнијим и тиме погоднијим за израбљивање.
Немогућност запошљавања и несигурност радног места већ је учинило да млади људи у Сбији немају перспективу, док су сви остали у страху од губитка посла и још веће беде која им прети.
Самозвани левичари и патриоте нису решили криминалне приватизације, нису пронашли инвеститоре, нису оживели предузећа и покренули економски опоравак Србије, али зато успешно жртве трагичне економске ситуације проглашавају главним кривцима.
Јавне расправе о новом закону о раду ипак ће бити. Ако не оне каква се одржава у многим земљама света, а и код нас је предвиђене законом, биће је на трговима, у предузећима, фабричким круговима, улицама и другим местима широм Србије и на њој ће учествовати сви они на које се закон односи, а то су радници и сви други грађани Србије. И таква јавна расправа ући ће у историју и остати забележена за генерације које долазе, као пример неравноправне борбе грађана за бољу Србију.
Па и ако ову битку народ привремено изгуби, покољења ће је памтити, а победницима ће време судити.
Неће бити заборављено ни захваљивање странцима на подршци у борби против свог народа, али и захвалност страних послодаваца што се закон, иако против свог народа, доноси у њихову корист.

ПРЕУЗМИ САОПШТЕЊЕ (.pdf)

Председницима Савеза самосталних синдиката на територији

Београд, 2.7.2014. године

Поштоване колеге,
Веће Савеза самосталних синдиката Србије је овластило Председништво да, у случају да се не постигне компромис са владом и послодавцима око измена и допуна Закона о раду, донесе одлуку о одржавању протеста и предузме техничке припреме за њихово организовање.
Нажалост, и после дугих и тешких преговора смо и даље далеко од договора око кључних тема, а власт најављује хитан улазак текста закона у скупштинску процедуру.
Зато вас обавештавам да будете спремни да се на позив СССС, у најкраћемо могућем року, прикључите протестима који ће бити одржани у Београду и који ће трајати више дана.
Председништво ће, у зависности од даљег тока преговора с владом и послодавцима, донети одлуку о датуму ступања у протесте.
С обзиром на то да нећемо имати дуг временски период за припрему тих активности, неопходно је да се на време организујете, како би заједничким снагама показали јединство у борби за радничка права.
Носиоци функција на свим нивоима и запослени у синдикату не могу користити годишње одморе док се не заврши борба око тог закона.
С поштовањем,
Председник СССС
Љубисав Орбовић


ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ (.pdf)

Позив СССС премијеру Вучићу

Београд, 27.6.2014. године

ПРЕУЗЕТО СА САЈТА СССС

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Александар Вучић, председник

Поштовани,
У јавности, међу синдикатима и посебно радницима, избила је потпуна конфузија око предложених измена и допуна Закона о раду.
Нове измене и допуне се из дана у дан предлажу, конфузне и противречне изјаве представника власти се преносе преко медија скоро свакодневно, хитна седница парламента на којој би био усвојен закон се најављује бар недељно, а верзије нацрта тог закона умножавају и волшебно настају, а да се не зна ко стоји иза њих.
Права јагма за тим документом влада и међу новинарима, који већ недељама безуспешно покушавају до дођу до текста закона који се тако добро скрива од јавности, посебно запослених, упркос чињеници да од њега зависи њихова даља будућност и егзистенција.
Тако су и представници Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката Независност у Радној групи за измене Закона о раду, на једном од састанака, незванично добили последњу верзију нацрта тог закона, коју је припремило Министарство рада.
Она, међутим, није усаглашена са синдикатима, није резултат рада Радне групе и не одсликава оно зашта смо се залагали и јасно и недвосмислено рекли шта је оно што никада нећемо прихватити.
У новом тексту самоиницијативно су унете измене које са синдикатима нису усаглашене, иако је према ранијем договору са Вама, јасно утврђен оквир за преговарање.
Наши чланови у Радној групи су током претходних месеци покушали да са социјалним партнерима усагласе ставове о пет најважнијих тема које треба да регулише нови закон о раду - рад на одређено време, откази од стране послодавца, отпремнине, проширено дејство колективног уговора и минимална зарада.
Упркос доброј вољи и флексибилности синдиката током преговора, о појединим одредбама ставови се нису приближили и до неког заједничког именитеља није се стигло.
Зато Вас позивамо да, у директном разговору с представницима репрезентативних синдиката, усагласимо ставове и дођемо до решења које ће задовољити све стране. На састанку, који би требало одржати у хитном року, с обзиром на најаве да „закон само што није усвојен“, коначно би могли да чујемо која је верзија закона валидна, који су разлози за доношење новог закона, зашто се постојећи не примењује, како ће нови допринети отварању нових радних места и друго.
Захтевамо да се, након тог састанка, одржи јавна расправа, што је редовна процедура приликом доношења закона, а посебно зато што закон битно мења уређење права запослених у Србији.
Захтевамо и да наши представници буду укључени у решавање и других законских решења, попут измена закона о приватизацији и стечају.
И сада, јасно и недвосмислено, кажемо да ће Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати Независност, по сваку цену, бранити тешко стечена права радника и синдиката и никада се неће сагласити са укидањем проширеног дејства колективног уговора, нити са изменама које би довеле до смањења зарада.
С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК ................................................................................................ПРЕДСЕДНИК
Љубисав Орбовић ……………………………………………………………Бранислав Чанак

Саопштење

Београд, 20.6.2014. године

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обавештава своје чланове, све запослене у здравству и социјалној заштити, као и целокупну јавност да је 19. јуна 2014.године у препуној сали дворане Дома Синдиката одржана трибина са темом: ”Мере Владе Републике Србије и положај запослених у делатности здравства и социјалне заштите”.
Позиву за учешће у раду трибине одазвали су се сви надлежни државни органи.
Трибини су присуствовали испред Министарства здравља државни секретар проф. др Берислав Векић и помоћник министра Гордана Баста, испред Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Ивана Савићевић, испред Министарства финансија Славица Манојловић и Ирена Игњат, испред Министарства државне управе и локалне самоуправе саветник потпредседника Владе Милош Поповић, испред Републичког фонда за здравствено осигурање заменик директора Анђелка Раденковић, испред Скупштинског одбора за здравље и породицу др Дарко Лакетић и др Александар Перановић, испред Економског института мр Љиљана Пејин Стокић, чланови Социјално-економског савета председавајући Бранислав Чанак(УГС ”Независност”) и Душко Вуковић(СССС) и испред Савеза самосталних синдиката Србије стручни сарадник Александар Марковић.
Након уводног излагања председника Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије др Зорана Савића, присутнима су се обратили председници синдиката: Зоран Илић, Драган Бисенић и др Драган Цветић.
Председник др Зоран Савић посебно је истакао цитирамо:
”Још 2006. године основна плата медицинске сестре била је једнака просечној плати, а данас износи само 73%. Уколико се спроведе најављено смањење плата од 10%, она ће износити 65% просечне плате.
Да живимо у уређеној држави данас би разговарали о побољшању материјалног положаја запослених и повећању плата.
Нажалост, данас ћемо разговарати о томе како да спречимо или ублажимо последице мера Владе РС на материјални и радно-правни положај запослених.
Једна од тема су и предстојеће измене Закона о раду. Убеђују нас да ће измене Закона о раду омогућити лакше запошљавање и веће стране инвестиције.
Желимо да им верујемо и ако знамо да неће.
Предложене измене су супротне интересима запослених. Један од предлога је да се право на увећање зараде по основу минулог рада рачуна само код последњег послодавца.
То даље значи да се у пракси може догодити да уколико лекара специјалисту са 30 година радног искуства као признатог стручњака из дома здравља преведете у болницу или клинику како би пружио свој максимум у раду у интересу пацијената, смањићете му плату за 12%. Његова плата биће мања од плате лекара који тек почиње свој специјалистички стаж.
Веровали смо да ће се испоштовати постигнути договор са премијером Александром Вучићем и да ће се разговарати о пет института у Закону о раду. То је потврђено и на последњој седници СЕС-а којој сам присуствовао.
Ми у Синдикату поштујемо договор и реч премијера и питамо се да ли исто поштују и министри и њихови сарадници или у овој земљи ради ко шта хоће...
Проблеми нам тек предстоје због умањења стопе доприноса за здравствено осигурање са 12,3% на 10,3%. Та два процента смањења доприноса у суштини значе смањење прихода РФЗО за нешто више од 16%. Приходи РФЗО се смањују и поред тога што је дуг према истом већи од 900 милиона евра.
Смањење прихода РФЗО је јасна порука нама да желе да нам смање ионако мале плате. Исте се обрачунавају по Уредби из 2001. године за коју је тадашњи министар финансија Божидар Ђелић рекао да ће важити шест месеци. Наведних шест месеци трају већ 13 година.
По тој уредби запослени из четири групе послова и у здравству и у социјалној заштити немају ни минималну зараду. Хоће ли и таква примања да им смање?
Хоће ли људе које су довели до ивице понора да поведу корак напред?
Становници Србије су међу најстаријима у Европи. Ту судбину деле и запослени у здравству и социјалној заштити. Младих нема јер је запошљавање забрањено. Чак је забрањено запошљавање и до попуне кадровских планова. Можда због тога исти нису ни урађени за 2014. годину.
Због малих плата и забране запошљавања све више младих одлази из земље: прошле године 800 лекара и преко 1000 сестара и техничара. Зар смо толико богати да школујемо кадар за друге?
Они који су одлучили да остану да чекају посао ако га икад и добију не значи да ће добити и плату. То нажалост знају запослени у стоматологији и тзв. ”неуговорени радници”. Биће их још више ако се не измени Закон о буџетском систему (члан 47.). По истом ће од јануара 2015. године установе остати без сопствених средстава. Како ће се обезбедити средства за плате запослених у установама које на тржишту остварују део прихода – РХ центри, апотеке, заводи, институти...
Какав је статус запослених здравствених радника у социјалној заштити?”
У расправи која је трајала више сати, представници надлежних државних органа одговарали су на питања синдикалних активиста, а посебно проф. др Берислав Векић и шеф Одсека за социјални дијалог, колективно преговарање и зараде Ивана Савићевић. Синдикат истиче да је на трибини потврђено да се постојећим Нацртом Закона о изменама и допунама Закона о раду омогућава важење Посебног колективног уговора за све запослене у делатностима здравства и социјалне заштите.
Такође, одредбе о минулом раду за запослене у здравству и социјалној заштити прописане су посебним законом и права по том основу неће бити умањена безобзира какав ће Закон о раду бити усвојен.
Напомињемо да су представници Министарства за рад потврдили да постојећи текст Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о раду није коначан и да је подложан променама. Очекује се разматрање измена Закона о раду на Социјално-економском савету од чијег мишљења зависе даље одлуке синдикалних централа.
Репрезентативни синдикати запослених у здравству и социјалној заштити подржаће сваку одлуку синдикалних централа.
Активности Синдиката на побољшању радно-правног и материјалног положаја запослених се настављају, о чему ће чланство Синдиката бити благовремено обавештено.

ПРЕУЗМИ САОПШТЕЊЕ (.pdf)

На трибину позван и премијер

Београд, 13.6.2014. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Премијер, Александар Вучић
Поштовани,
Обавештавамо Вас да Синдикат запослеиих у здравству и социјалној заштити Србије у сарадњи са репрезентативним синдикатима у области здравства и социјалне заштите на Републичком нивоу организује трибину на тему:
„МЕРЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ УДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ- ЗАШТИТЕ"
Позив за учешће у раду трибине упућен je: Министарству здравља, Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарству финансија, Министарству државне управе и локалне самоуправе, Скупштинском одбору за здравље и породицу и Републичком фонду за здравствено осигурање.
Намера нам je да вођењем социјалног дијалога решимо отворена питања материјалног и радно-правног положаја запослених у делатности здравства и социјалне заштите.
Сматрамо да и Ви то желите.
Зато очекујемо да представници надлежних органа учествују у раду трибине.
У супротном, бићемо принуђени да предузмемо и друге синдикалне аткивности, укључујући протесте и штрајк, што свакако није циљ Синдиката а надамо се ни Ваш.
Трибина ће се одржати, 19.06.2014. године у Београду, мала сала дворане Дома Синдиката, на првом спрату, Трг Николе Пашића 5а, са почетком у 11,00 сати.
Очекујемо Вашу подршку за активности које воде синдикати.
С поштовањем,

ПРЕУЗМИ ПОЗИВ ЗА ПРЕМИЈЕРА (.pdf)

Уважен предлог Синдиката

Београд, 12.6.2014. године

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обавештава своје чланове, да су на састанцима одржаним 05.06.2014.године и 10.06.2014. године коме су присуствовали испред Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања помоћник министра за област рада Зоран Лазић са сарадницима, испред Министарства здравља помоћник министра Гордана Баста са сарадницима и представници Министарства финансија представници нашег Синдиката изнели проблеме запослених у здравству и социјалној заштити.
Такође, изнет је предлог на који начин би требало дефинисати одредбу члана 246. став 2. Закона о раду која прописује закључивање Посебног колективног уговора за јавне службе.
Синдикат истиче да су представници ресорних министарстава имали разумевање и да је наш предлог званично уврштен у Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о раду(СБ.11.06.2014/1) којим се омогућава важење Посебног колективног уговора за све запослене у делатностима здравства и социјалне заштите, као и за остале запослене у јавним предузећима и јавним службама.

ПРЕУЗМИ ТЕКСТ (.pdf)

Обавештење чланству

Београд, 6.6.2014. године

У циљу истинитог информисања чланства и спречавања даљих дезинформација које се односе на измене Закона о раду, председник СССС Љубисав Орбовић упутио је допис председницима самосталних синдиката и синдиката на територији.

 • Председнцима самосталних синдиката
 • Председницима самосталних синдиката на територији
Поштовани, С обзиром на дезинформације које су присутне ових дана у медијима, као и изјаве да је скоро све договорено са синдикатима везано за нови закон о раду, обавештавамо чланство да је најновији нацрт тог закона, који је припремило Министарство рада, неприхватљив за Савез самосталних синдиката Србије.
То је недвосмислено речено и на последњој седници Већа СССС, одржаној 4. јуна 2014. године, на којој је закључено да ће, уколико се нови закон не врати у оквире који су раније договорени са премијером Александром Вучићем, синдикат морати да прибегне другим, радикалним видовима синдикалне борбе.
Наши чланови Радне групе за измене Закона о раду су у последња три и по месеца усаглашавали ставове о пет најважнијих тема које треба да регулише нови закон о раду - рад на одређено време, откази од стране послодавца, отпремнине, проширено дејство колективног уговора и минимална зарада.
Уместо да обради само тих пет елемената који су договорени с премијером, у новом тексту нацрта самоиницијативно су унете измене које са синдикатима нису усаглашене.
Савез обавештава чланство да ће, по сваку цену, бранити тешко стечена права радника и синдиката и да се никада неће сагласити са укидањем проширеног дејства колективног уговора, нити са изменама које би довеле до смањења зарада.
Јасно смо, такође, рекли да смо против смањивања зарада у јавном сектору.
Још верујемо да ће разум превладати, да власт неће подлећи притисцима са стране и да ће се, социјалним дијалогом, доћи до компромиса.
У супротном, реаговаћемо адекватно, што подразумева све облике синдикалне борбе.
Молимо Вас да, у цилју информисања чланства, свим председницима ваших синдикалних организација проследите овај допис.
С поштовањем,
ПРЕДСЕДНИК
Љубисав Орбовић

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ (.pdf)

Синдикат одложио Сусрете здравља и
помаже угроженом становништву

Београд, 22.5.2014. године

САОПШТЕЊЕ
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обавештава чланство, запослене у здравству и социјалној заштити и целокупну јавност да je због ванредне ситуације у Републици Србији проузроковане катастрофалним поплавама које су имале за последицу страдање великог броја грађана и које су проузроковале немерљиву материјалну и нематеријалну штету, Републички одбор Синдиката на седници одржаној 22.05.2014.године донео одлуку о одлагању традиционалних 19. Сусрета здравља.
Запослени у здравству и социјалној заштити свакодневно пружају сву неопходну помоћ угроженом становништву.
Сматрамо да je неопходна наша максимална ангажованост у овако тешкој и деликатној ситуацији.
Републички одбор Синдиката једногласно je донео одлуке о финансијској помоћи становништву погођеном елементарним непогодама, као и о помоћи нашим члановима који су претрпели последице истих.
Републички одбор Синдиката je определио новчану помоћ у износу од 3.000.000,00 динара.
Синдикат позива своје чланове, запослене и грађанство да пруже помоћ у складу са својим могућностима.
Свесни смо тешке материјалне ситуације у којој се налазе запослени у здравству и социјалној заштити, али Вас молимо да овом приликом помогнемо онима којима je сада много теже него нама.
Имајмо у виду да je много лакше давати помоћ, него чекати на њу.
Покажимо још једном на делу своју хуманост и оправдајмо веру грађана у најхуманију професију у нашем друштву.
Укључите се у борбу за опстанак несрећно пострадалих.
Након решавања овог горућег проблема очекују нас активности на решавању социјалног статуса наших делатности, где ћете се, надамо се, укључити једнако активно као и у овом тешком тренутку за све нас.
Само исказаним високим нивоом солидарности, заједништва и пожртвованошћу можемо ублажити последице елементарних непогода.
Заједно смо јачи.

ПРЕУЗМИ САОПШТЕЊЕ (.pdf)

Порука солидарности

Београд, 21.5.2014. године

ЕПСУ Порука солидарности
Свим чланицама у Босни и Херцеговини, Србији и Хрватској
Тулуз, 20.мај 2014
Поштоване колеге,
Конгрес Европске федерације јавних служби (ЕПСУ) данас шаље поруку солидарности свима онима који су погођени најгором поплавом у протеклих 120 година у централној Европи.
Конгрес спаја стотине синдикалаца који се боре за квалитетне јавне службе као важан елемент социјалне Европе, несрећа нас подсећа на важност ових служби. Пошто се Србија, Босна, Хрватска и остале земље боре са драматичним последицама поплаве, укључујући губитак живота и знатну материјалну штету, ЕПСУ такође одаје признање радницима јавних служби који су усред ове несреће. У свим земљама које су погођене поплавом спасиоци спасавају људе заробљене на спрату њихових кућа, лечећи повређене у болницама, поправљајући електричне инсталације у градовима и селима која су потпуно одсечена a раде и много, много више како би вратили живот у нормалу.
Несреће нас подсећају да оне могу свугде да се догоде и могу све да нас погоде. Хитна помоћ и остале јавне службе које раде без престанка су изузетно важне како би се олакашале ове патње. Добра организованост јавних служби и финансирање на основу солидарности je предуслов за суочавање са ризицима живота.
Солидаран поздрав,
Јан Вилијам Гудријан
Заменик генералног секретара ЕПСУ

ПРЕУЗМИ ПРЕВОД (.pdf)

ПРЕУЗМИ ОРИГИНАЛ (.pdf)

Хитан састанак !

Београд, 16.5.2014. године

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, др Златибор Лончар
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Лазар Крстић
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар Александар Вулин

ПРЕДМЕТ:3АХТЕВ ЗА ОДРЖАВАЊЕ САСТАНКА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Поштовани,
Ha састанку одржаном 13.05.2014.године, репрезентативни синдикати у области здравства на нивоу Републике Србије: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Синдикат медицинских сестара и техничара Србије, Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност”и Синдикат лекара и фармацеута Србије донели су одлуку о заједничком предузимању даљих активности поводом најављених мера Владе Републике Србије.
Подсећамо Вас да смо већ упућивали захтеве за хитно одржавање састанка, али до дана сачињавања овог писмена нисмо добили одговор.
Сматрамо да вођењем социјалног дијалога можемо изнаћи решење које je у интересу свих, у супротном бићемо принуђени да предузмемо радикалније мере укључујући протест и штрајк у грани.
Са изнетог, репрезентативни синдикати очекују да no ХИТНОМ поступку сазовете састанак.
С поштовањем,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије
др Зоран Савић
ГСЗСЗС „Независност“
Зоран Илић
Синдикат медицинских сестара и техничара Србије
Драган Бисенић
Синдикат лекара и фармацеута Србије
др ДРаган Цветић

ПРЕУЗМИ ДОПИС (.pdf)

Саопштење

Београд, 15.5.2014. године

На састанку одржаном 13.05.2014.године, репрезентативни синдикати у области здравства на нивоу Републике Србије: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Синдикат медицинских сестара и техничара Србије, Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност”и Синдикат лекара и фармацеута Србије донели су одлуку о заједничком предузимању даљих активности поводом најављених мера Владе Републике Србије о смањењу плата, увођењу платних разреда, доношењу Закона о изменама и допунама закона о раду, солидарног пореза...
Тим поводом, Министарству здравља, Министарству финансија и Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања још једном је упућен захтев за хитно одржавање састанка.
Сматрамо да се вођењем социјалног дијалога може изнаћи решење које је у интересу свих, у супротном бићемо принуђени да предузмемо радикалније мере укључујући протест и штрајк у грани.
Овим путем желимо да обавестимо чланство, све запослене у здравству и социјалној заштити, као и целокупну јавност да смо јединствени и да ћемо предузети све неопходне активности у циљу очувања радно-правног и материјалног положаја запослених.
Репрезентативни синдикати сматрају да протест и штрајк нису активности које су у интересу синдиката и запослених, али уколико ресорна министарства не покажу интересовање за одржавање састанка и постизање договора о круцијалним питањима за запослене, другог избора немамо.

ПРЕУЗМИ САОПШТЕЊЕ (.pdf)

Хитни преговори због лошег материјалног положаја

Београд, 12.5.2014. године

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, др Златибор Лончар
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Лазар Крстић
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар, Александар Вулин
ПРЕДМЕТ:
ЗАХТЕВ ЗА ОТПОЧИЊАЊЕ ПРЕГОВОРА О ПОБОЉШАЊУ РАДНО - ПРАВНОГ И МАТЕРИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ

Поштовани,
Репрезентативни синдикати у области здравства на нивоу Републике Србије: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Синдикат медицинских сестара и техничара Србије и Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност” разматрали су актуелне проблеме запослених и донели следеће закључке:
1. Исказано је велико незадовољство радно-правним и материјалним положајем запослених. 2. Констатовано је да се заједничке комисије од представника репрезентативних синдиката и надлежних министарстава за следеће области:

 • Комисија за праћење и аутентично тумачење ПКУ за област здравства,
 • Комисија за капитацију - измену капитационе формуле,
 • Комисиј а за решавање питања запослених у стоматолошким службама,
нису састале дужи временски период, чиме је онемогућено решавање круцијалних проблема запослених. .
3. Исказан је јединствен став да је апсолутно неприхватљиво најављено умањење плата запосленима у здравству, из разлога што су запослени ионако неадекватно плаћени за послове које обављају свакодневно спасавајући животе људи и водећи бригу о здрављу истих
4. Неопходно је обавити конструктивне разговоре у вези најављеног Закона о платним разредима, као и укидање ”солидарног пореза" .
Обзиром на алармантно стање у којем се налазе запослени у здравству, репрезентативни синдикати у области здравства на нивоу Републике Србије очекују хитан пријем.

ПРЕУЗМИ ПИСМО (.pdf)

Министарству здравља упућена иницијатива

Београд, 7.5.2014. године

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, др Златибор Лончар
ПРЕДМЕТ:
ИНИЦИЈАТИВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ДОБИЈАЊЕ СТАТУСА СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА
Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије поводом све учесталијих и бруталнијих напада на здравствене раднике, који се неретко окончавају и смртним исходом, још једном Вам се обраћа са захтевом за покретање иницијативе за измену и допуну Кривичног законика, како би запослени здравствени радници добили статус службеног лица.
Напомињемо да смо годинама уназад упућивали иницијативе надлежним државним органима у смислу да здравствени радници добију статус службеног лица.
Нажалост, до данашњег дана нисмо наишли на разумевање и иницијатива није прихваћена од стране надлежних државних органа.
Статус здравствених радника у Кривичном законику ("Службени гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013) као ”лице које обавља послове од јавног значаја” није дао очекиване резултате.
Здравствени радници се осећају потпуно незаштићени од напада, који су нажалост све чешћи и подстакнути и свакодневним блаћењем професије у појединим средствима јавног информисања.
Заштита здравствених радника није само њихова лична заштита већ и заштита корисника здравствених услуга.
Напад на здравственог радника представља и ометање пружања помоћи пацијентима, а самим тим и угрожавање њихових живота.
Због свега наведеног, сматрамо да је неопходно да здравствени радници добију статус службеног лица.
Дакле, напад на здравствене раднике би се третирао као напад на државу, са ригорозније прописаним казнама.
Синдикат очекује да по поднетој иницијативи поступите хитно, односно да наш предлог прихватите као свој и покренете иницијативу за измену и допуну Кривичног законика како би здравствени радници добили статус службеног лица.
Са поштовањем,
Председник
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ПИСМО (.pdf)

Саопштење

Београд, 5.5.2014. године

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије поводом још једног трагичног догађаја у здравству, који је окончан смртним исходом лекара Здравственог центра ”Студеница” обавештава чланство, запослене у здравству и социјалној заштити и целокупну јавност како следи:
Годинама уназад, Синдикат је упућивао иницијативе надлежним државним органима и институцијама у смислу да здравствени радници добију статус службеног лица.
То даље значи да би се статус здравствених радника у свему изједначио са статусом овлашћених службених лица, судија, тужилаца и полицајаца.
Дакле, напад на здравствене раднике би се третирао као напад на државу, са ригорозније прописаним казнама.
Нажалост, до данашњег дана нисмо наишли на разумевање и иницијатива није прихваћена од стране надлежних државних органа.
Колико још трагичних догађаја је потребно да се догоди да би се иницијатива узела у разматрање, а затим и усвојила?
Синдикат поздравља поднету иницијативу Министарства здравља и нада се њеном усвајању у скупштинској процедури по хитном поступку.
Напомињемо да је тренутно стање неодрживо и да се здравствени радници осећају потпуно незаштићени од напада, који су нажалост све чешћи и подстакнути и свакодневним блаћењем професије у појединим средствима јавног информисања.
Већина запослених савесно, брижљиво и марљиво обавља своје радне задатке, улажући притом и надљудске напоре не би ли корисницима здравствених услуга пружила услуге на највишем нивоу.
Здравствени радници и поред неадекватно плаћених послова које обављају, свакодневно спасајући животе, апсолутно нису заслужили да се кроз грешке појединаца које сигурно постоје, сатанизује целокупно здравство.
Обзиром на наведено, Синдикат ће још једном упутити иницијативу да се здравственим радницима омогући да уживају статус овлашћеног службеног лица.

Одржана Друга седница Секције младих

Београд, 28.4.2014. године

У просторијама Синдиката, Дечанска бр.14, одржана је 25. априла Друга седница Секције младих Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије.
Присутне младе синдикалце поздравио је председник нашег Синдиката др Зоран Савић, и том приликом их упознао са актуелним дешавањима у деловању Синдиката.
У раду седнице учествовало је 15 чланова Секције
По отварању рада седнице, председница Гордана Прековић је упознала учеснике са активностима Секције између два састанка.
Потом је уследила дискусија о плану рада Секције за 2014.годину, на којој је договорен редослед и хронологија активности за наредни период, а који ће обухватати :

 • наставак едукације чланова Секције,
 • акције промоције Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије и важности синдикалног ангажовања (у оквиру које ће бити покренута промотивна кампања коју ће осмислити чланови Секције) и
 • акције које ће Секција спроводити на 19-им РСИ
Сви присутни узели су активно учешће у раду и планирању активности за ову годину, а следећа Седница заказана је за 16.05.2014.год. а већ том приликом кренуће се са реализацијом неких од зацртаних планова.
Председница Секције младих
Гордана Прековић
Првомајски проглас

Београд, 25.4.2014. године

Првим масовним изласком на улице, пре 128 година, радници су се изборили за осмочасовно радно време и, као симбол успеха у радничкој борби, установили међународни празник рада и радничког покрета.
A где смо ми то данас?

 • У Србији је више од 800 хиљада незапослених, више од милион грађана живи испод границе сиромаштва, огроман број већ се налази у дужничком ропству, у редовима испред народних кухиња и у непрекидном страху од оног што доноси сутра.
 • Дужина радног времена, висина плате, али и редовност и време исплате, зависе искључиво од послодавца.
 • Безбедни услови рада предмет су процене послодаваца, а улагање у заштиту најчешће се третира као непотребан трошак.
 • Право на одмор, надокнадe за прековремени рад, рад у сменама и ноћу или државним празницима, увећање зараде по основу минулог рада, трошкови исхране и одмора..., третирају се као кочница развоју и инвестицијама, а колективни уговори као непотребан и превазиђен инструмент који успорава напредак.
 • У недостатку идеја и визије, прети нам се, поново, стезањем каиша, отпуштањама, стечајевима, смањивањем зарада и пензија.
 • На сцени су константни покушаји да се, пласирањем плаћених неистина, додатно сатанизује радништво и синдикати као њихови легитимни представници, да се оспори сваки покушај организованог, легитимног отпора савременом робовласништву. Важне одлуке и закони који директно утичу на живот и добро свих, доносе се, по правилу, без непосредног учешћа, а не ретко и знања оних на које се односе, без социјалног дијалога и партнерства.
 • У циљу слабљења радничког покрета, перфидно се намећу поделе и међусобни сукоби и анимозитети: јавни и приватни сектор, млади и стари, радници и пензионери, запослени и незапослени.
 • Данас, као на почетку транзиције и убрзане приватизације, ''добрим радницима''се поручује да се не боје отказа и беспослице, али сви су и даље у страху, јер су многи већ изгубили посао, а други, на жалост, нису добили.
 • Легитиман захтев да радимо и од свог рада живимо, достојанствено и са правима која нам припадају, дефинише се као ретроградна идеја, која Србију вуче у прошлост, у банкрот.
 • Једини излаз који се нуди је, у Европи и свету оспорен, неолиберални концепт економског развоја у коме је једини циљ профит, а жртва и обесправљено оруђе управо онај ко тај профит ствара - РАДНИК, потцењен, понижен.
 • Данас се фаворизују и служе за ''пример''они који су се обогатили малверзацијама, нелегалним шпекулацијама, у криминалним приватизацијама, они који себе називају послодавцима, а своје запослене не пријављују, не плаћају и не поштују ни права радника ни обавезе према држави, проглашавају запослене скупим и лењим, кочничарима привредних реформи, препреком инвестиционим улагањима, а њихове захтеве опасношћу за економски развој, макроекономску стабилност, добробит и просперитет.
 • И даље нема стратегије развоја, дугорочне, одрживе и прилагођене Србији, нема идеје водиље већ се нуде и намећу краткорочна решења и резови чије су последице несагледиве.
 • Оптужују раднике да су себични, без визије, загледани у прошлост и да радништво нема снаге.
 • Од радника се очекује да поднесу сав терет промена на путу ка бољој будућности у коју, после бројних неиспуњених обећања о ороченом трајању тешкоћа, мало ко верује.
Ми, данас, на светски дан рада, у име радника, поручујемо:
Имамо визију, а имамо и снагу да је остваримо.

Имамо визију економски развијеног друштва у коме се поштују истинске вредности, где се мишљење света рада уважава, визију безбедног, достојанственог и плаћеног рада.
Наша снага је бројност и наше уверење да су нам захтеви оправдани, али и заједнички циљ.
А циљ нам је развијена Србија задовољних грађана.... Србија у којој се поштују права, закони, стандарди и истинске вредности, у којој се живи од сопственог рада, у којој сви имају право на рад, а не само на беду и глад, Србија у којој млади имају светлу будућност, а старији мирну старост... Србија у којој нема страха и неизвесности од сваког новог дана.
Зато, будимо гласнији и одлучнији у борби за бољи и правичнији свет. Будимо солидарни и јединствени у борби за бољу будућност јер је само тако можемо изборити.

ЖИВЕО ПРВИ МАЈ
МЕЂУНАРОДНИ ПРАЗНИК РАДА И РАДНИКА!
ДОК ЖИВИ ПРАЗНИК РАДА - ЖИВИ И НАДА !

ПРЕУЗМИ ПРОГЛАС (.pdf)

 

Министарство рада потврдило да је Посебан колективни
уговор за социјалну заштиту на снази

Београд, 17.4.2014. године

Република Србија
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Сектор за рад
Број: 011-00-00310/2014-02
Датум: 11.04.2014. године
Београд, Немањина 22-26
СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ СРБИЈЕ
Поводом вашег захтева број 26/14 у вези са роком важења Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији (“Службени гласник PC”, бр. 22/02, 110/06 - др. пропис), обавештавамо вас следеће:
Чланом 284. став 1. Закона о раду (“Службени гласник PC”, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13) прописано je да одредбе колективног уговора који je на снази на дан ступања на снагу овог закона, a које нису у супротности са овим законом, остају на снази до закључивања колективног уговора у складу са овим законом.
Посебан колективни уговор за социјалну заштиту у Републици објављен je у "Службеном гласнику PC", број 22/2002 од 26.04.2002. године и ступио je на снагу осмог дана од дана објављивања.
Полазећи од наведеног, односно да je Посебан колективни уговор за социјалну заштиту у Републици Србији био на снази на дан ступања на снагу Закона о раду дана 23.03.2005. године, произилази да одредбе истог, уколико нису у супротности са одредбама Закона о раду, остају на снази до закључивања колективног уговора у складу са овим законом.
Чланом 260. став 1. прописано je да министар може ставити ван снаге одлуку о проширењу дејства колективног уговора и одлуку о изузимању од примене колективног уговора, ако престану да постоје разлози из члана 257. став 2. и члана 258. став 2. овог закона. Чланом 260. став 3. прописано je да одлука из члана 257. и 259. овог закона престаје да важи престанком важења колективног уговора, односно појединих његових одредаба, чије je дејство проширено, односно изузето.
Имајући у виду да je Посебан колекхивни уговор за социјалну заштиту у Републици Србији на снази, да министар надлежан за послове рада није ставио ван снаге одлуку о проширеном дејству наведеног колективног уговора произилази да се одредбе истог примењују на све послодавце који обављају делатност социјалне заштите.
ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Зоран Мартиновић

ПРЕУЗМИ ДОПИС (.pdf)

Дискриминација у Геронтолошком центру

Београд, 10.4.2014. године

ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Г-дин Родољуб Шабић
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
Г-дин Саша Јанковић
Поштовани,
Синдикална организација запослених у ванинституционалној социјалној заштити одраслих и старих у Београду обраћа Вам се због ускраћивања основних права запослених, у РЈ „Дневни центри и клубови, Геронтолошког центра Београд.
Указујемо Вам да један део запоопених и то у институционалном делу наведене установе своја права остварује у складу са законским прописима, док се други део налази у подређеном положају.
Синдикат сматра да ситуација у Геронтолошком центру Београд представља еклатантан пример дискриминације запослених.
Због вишегодишње дискриминације запослених у једном делу установе, односно запослених у РЈ Дневни центри и клубови,Геронтолошког центра Београд и неостваривања законом утврђених права. Синдикат je организовао протесте испред Секретаријата за социјалну заштиту - ГУГБ 24.03.2014.године, испред Владе PC 26 03 2014 године и испред Геронтолошког центра Београд, 28.03.2014. године.
Напомињемо да залослени у Геронтолошком центру Београд који се финансирају из средстава Бумета PC, остварују своја права у складу са позитивним прописима, док истовремено запослени у Геронтолошком центру у РЈ „Дневни центри и клубови,, чије се финансирање врши из бууета града Београда, немаЈу иста права(касни исплата плате, јубиларне и новодогишња награда се не исплаћују).
Имамо право да знамо из којих разлога надлежни државни органи нарушавају Уставом PC загарантовано право забране дискриминације (чл.21. Устава PC) пo било ком основу. као и права која произилазе из члана 60. Устава PC?
Чланови Синдиката се питају шта се предузима да се усагласе законски прописи, како би запослени у истој установи остваривали иста права?
Молимо Вас да у складу са Вашим надлежностима предузмете све неопходне мере и радње како бисте стали у заштиту запослених, отклонили и спречили даљу дискриминацију.
С поштовањем,
Председник
Верица Пауновић

ПРЕУЗМИ ДОПИС (.pdf)

Светски дан здравља

Београд, 7.4.2014. године

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обавештава чланство да се под покровитељством Светске здравствене организације, 07.април широм света обележава као Светски дан здрављa (енгл. World Health Day).
Светски дан здрављa се слави као годишњица оснивања СЗO, с једне стране, али у исто време организација користи тај дан да би скренула пажњу светске јавности на најзначајније проблеме у вези са здрављeм људи на глобалном нивоу.
Светски дан здрављa данас признају и обележавају многе владе и невладине организације заинтересоване за јавно здрављe, a међу њима и Влада Републике Србије.
Циљ је да се укаже на конкретан проблем, да се подигне свест људи o његовом значају, као и да се предложе одговарајућe мере, односно конкретна решења и да се финансијски и на друге начине помогне свим регионима, с акцентом на оне који су најугроженији.
Напомињемо да здравство не представља само трошак у буџету наше државе како неки желе да га прикажу, већ напротив, представља круцијалну грану и инвестицију сваког напредног и здравог друштва.
Без улагања у област здравства и социјалне заштите нема ни здравља, а ни јаке државе.
Само материјално задовољни запослени може на адекватан начин извршити здравствену услугу.
Само подизањем стандарда запослених, улагањем у инфраструктуру и медицинска средства и помагала можемо подићи квалитет здравствене заштите.
Синдикат очекује да ће одмах по формирању, нова Влада Републике Србије предузети све неопходне мере и радње у циљу решавања нагомиланих проблема запослених у здравству и социјалној заштити и тиме подићи стандарде у пружању здравствених услуга, на добробит како запослених тако и свих грађана.

Обавештење

Београд, 4.4.2014. године

Пододбор за социјалну заштиту Републичког одбора Синдиката на седници одржаној 03.04.2014. године, разматрао је радно-правни и материјални положај чланства и свих запослених у установама социјалне заштите и закључио како следи:
Исказано је незадовољство због неажурности и одуговлачења надлежних државних органа у поступку заказивања преговора и закључивања Посебног колективног уговора за социјалну заштиту. Истакнути су проблеми у вези коефицијената за обрачун и исплату плата запослених.
Влада Републике Србије је најавила доношење Закона о платним разредима који ће на другачији начин решити коефицијенте запослених.
Чланови Пододбора за социјалну заштиту пружили су пуну подршку нашим члановима и запосленима у Геронтолошком центру Београд, ванинституционалној социјалној заштити одраслих и старих у Београду.
Протести запослених у ванинституционалној социјалној заштити одраслих и старих у Београду су одржани због исказане дискриминације запослених у остваривању законом гарантованих права и то:

 • наменске исплате зарада као и исплате зараде за фебруар 2014. (коју je Град Београд уплатио још пре месец дана);

 • исплате јубиларних награда за 2012. и 2013. годину;

 • исплате новогодишње награде за 2013. годину у износу од 4.000,00 динара.

Закључено је да се наставе активности Синдиката све до испуњења захтева.
У случају да потраживања запослених не буду измирена вођењем социјалног дијалога, Синдикат ће бити приморан да покрене судске поступке.
Констатовано је да се не поштују нормативи и стандарди за обављање делатности у установама социјалне заштите.
То даље значи да један запослени опслужује далеко већи број корисника од оног који је утврђен Правилником, при чему трпе и корисници услуга и запослени. Указано је на неопходност да се у свим установама социјалне заштите формирају одбори за безбедност и здравље на раду, као и да се у одређеном броју установа покрене поступак за преиспитивање акта о процени ризика.
Поред наведеног, чланови Пододбора за социјалну заштиту су исказали и огромно незадовољство мерама Владе, односно увођењем ”солидарног пореза” и забране запошљавања у јавном сектору.
Синдикат је од самог сазнања да постоји могућност увођења оваквих мера Владе Републике Србије, предузео активности како би се од примене истих изоставили запослени у социјалној заштити. Подсећамо још једном, да је Синдикат ПОКРЕНУО ИНИЦИЈАТИВУ ЗА ОЦЕНУ УСТАВНОСТИ ЗАКОНА О УМАЊЕЊУ НЕТО ПРИХОДА ЛИЦА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ СА ЗАХТЕВОМ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ.
Напомињемо да смо први Грански синдикат који је упутио иницијативу за оцену уставности Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору (”Службени гласник РС” број 108/2013).

Обзиром на наведено, Пододбор за социјалну заштиту

З А Х Т Е В А

1. Да се након формирања Народне скупштине Републике Србије и надлежних државних органа и тела, по хитном поступку отпочне са процедуром закључивања Посебног колективног уговора за социјалну заштиту
2. Да се запослени у установама социјалне заштите изузму из примене Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору којим се уводи ”солидарни порез”.
3. Да се запослени у установама социјалне заштите изузму из примене Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему којим се уводи забрана запошљавања код корисника јавних средстава и да приходи које својом делатношћу остваре установе, задрже карактер сопствених прихода и након 1. јануара 2015. године.
4. Побољшање материјалног и социјалног положаја свих запослених у здравству и социјалној заштити.

5
. Да се најављеним Законом о платним разредима сагледају и отклоне све неправилности у висини коефицијената за обрачун и исплату плата запослених.
6. Стриктно поштовање Правилника о нормативима и стандардима за обављање делатности установа социјалне заштите
7. Формирање одбора за безбедност и здравље на раду у свим установама социјалне заштите

Синдикат обавештава чланове, све запослене и целокупну јавност да ћемо и надаље перманентно вршити притисак на Владу Републике Србије и ресорна министарства у циљу измене накарадних правних прописа, а све до њиховог потпуног укидања.
Напомињемо да се настављају активности у циљу побољшања материјалног и социјалног положаја чланства и свих запослених у установама социјалне заштите.

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ (.pdf)

Колективни уговор за здравство продужен до
31. 12. 2014.

Београд, 3.4.2014. године

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
Ha основу члана 263. став 2. Закона о раду („Службени гласник PC”, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13),
Репрезентативни синдикати у области здравства на нивоу Републике Србије: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Синдикат медицинских сестара и техничара Србије, Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност” и Синдикат лекара и фармацеута Србије и Влада, 28. фебруара 2014. године, закључују
 

СПОРАЗУМ
о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији je оснивач Република Србија

 

Члан 1.

Важење Посебног колективног уговора за здравствене установе чији je оснивач Република Србија („Службени гласник PC”, бр. 36/10, 42/10-др. пропис, 46/13, 74/13 и 97/13) продужава се до 31. децембра 2014. године.
Члан 2.
Овај споразум ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
За Владу
министар здравља,
проф. др Славица Ћукић Дејановић, с.р.
За Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије,
др Зоран Савић, с.р

За Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност”,

За Синдикат медицинских сестара и техничара Србије,
Драган Бисенић, с.р.

За Синдикат лекара и фармацеута Србије
Др Драган Цветић

ПРЕУЗМИ ДОПИС (.pdf)

Хитна измена Правилника о начину умањивања зарада

Београд, 28.3.2014. године

ТЕХНИЧКА ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Ивица Дачић
Први потпредседник, Александар Вучић
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, проф. др Славица Ђукић Дејановић
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Лазар Крстић
ПРЕДМЕТ:ЗАХТЕВ ЗА ХИТНУ ИЗМЕНУ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ УМАЊИВАЊА НЕТО ПРИХОДА ЗАПОСЛЕНОГ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам још једном указује о последицама неуставне, накарадне и погубне примене Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору (”Службени гласник PC” број 108/2013), односно „солидарног пореза”.
Наиме, запосленима који су покренули судске поступке због неисплаћених зарада или услед псплате разлике зараде, обрачунава се ”солидарни порез” и на извршне судске одлуке.
To даље значи, да се запосленима умањују зараде које су остварене и пре више од десет година.
Дакле, несумљиво je реч о ретроактивној примени Закона.
Подсећамо да je одредбом члана 197. став 1. Устава Републике Србије прописано да закони и сви други општи акти не могу имати повратно дејство.
Иако je Заштитник грађана Саша Јанковић, упутио ПРЕВЕНТИВНУ ПРЕПОРУКУ Министарству финансија везано за примену Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору (”Службени гласник PC” број 108/2013), односно „солидарног пореза”, у којој се, између осталог, наводи да ”неправилно” наплаћени порез буде РЕФУНДИРАН примаоцу прихода, до дана сачињавања овог захтева немамо никаквих сазнања да се поступило пo истој.
Заштитник грађана je обавестио Министарство финансија Републике Србије да се применом Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору (”Службени гласник PC” број 108/2013) КРШЕ ПPABA ГРАЂАНА.
Министарство финансија je било дужно да без одлагања изради упутство о начину примене наведеног закона у које ће се унети став Заштитника грађана о правилној примени Закона у случају кумулативне месечне исплате.
Синдикат захтева да се при измени Правилника о начину умањивања нето прихода запосленог у јавном сектору ”Службени гласник PC” број 115/2013, a потом и Правилника о изменама и допунама Правилника о начину умањивања нето прихода запосленог у јавном сектору ”Службени гласник PC” број 08/2014,запослени у здравству и социјалној заштити третирају равноправно са осталим запосленим у јавном сектору, односно да се олорезује износ основне зараде, a све до потпуног укидања Закона формирањем Народне скупштлне Републике Србије.
Синдикат поново инсистира да министар финансија пo хитном поступку измени наведене правилнике (као што je учинио 29.01.2014. године, дакле након распуштања Народне скупштине Републике Србије). a све до потпуног укидања Закона о умањењу нето прихода лица у Јавном сектору (“Службени гласник PC” број 108/2013).

ПРЕУЗМИ ДОПИС (.pdf)

Опорезивање зарада запослених по извршним судским пресудама

Београд, 27.3.2014. године

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обавештава чланство, запослене и целокупну јавност о последицама неуставне, накарадне и погубне примене Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору(”Службени гласник РС” број 108/2013), односно „солидарног пореза”. Наиме, запосленима који су покренули судске поступке због неисплаћених зарада или услед исплате разлике зараде, обрачунава се ”солидарни порез” и на извршне судске одлуке.
То даље значи, да се запосленима умањују зараде иако су остварене и пре више од десет година.
Дакле, несумљиво је реч о ретроактивној примени Закона.
Подсећамо да је одредбом члана 197. став 1. Устава Републике Србије прописано да закони и сви други општи акти не могу имати повратно дејство.
Иако је Заштитник грађана Саша Јанковић, упутио ПРЕВЕНТИВНУ ПРЕПОРУКУ Министарству финансија везано за примену Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору(”Службени гласник РС” број 108/2013), односно „солидарног пореза”, у којој се између осталог наводи да ”неправилно” наплаћени порез буде РЕФУНДИРАН примаоцу прихода, до дана сачињавања овог обавештења немамо никаквих сазнања да се поступило по истој.
Заштитник грађана је обавестио Министарство финансија Републике Србије да се применом Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору(”Службени гласник РС” број 108/2013) КРШЕ ПРАВА ГРАЂАНА.
Министарство финансија је било дужно да без одлагања изради упутство о начину примене наведеног закона у које ће се унети став Заштитника грађана о правилној примени Закона у случају кумулативне месечне исплате.
Синдикат захтева да се при измени Правилника запослени у здравству третирају равноправно са осталим запосленим у јавном сектору, односно да се опорезује само износ основне зараде, а све до потпуног укидања Закона формирањем Народне скупштине Републике Србије.
Подсећамо да је Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије ПРВИ КОЈИ ЈЕ УКАЗАО Влади Републике Србије, ресорним министарствима, министрима лично и целокупној јавности на катастрофалне последице примене „солидарног пореза” и то још од октобра 2013. године. Због свега наведеног, Синдикат је ПОКРЕНУО ИНИЦИЈАТИВУ ЗА ОЦЕНУ УСТАВНОСТИ ЗАКОНА О УМАЊЕЊУ НЕТО ПРИХОДА ЛИЦА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ СА ЗАХТЕВОМ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ.
Синдикат поново инсистира да министар финансија по хитном поступку измени Правилник (као што је учинио 29.01.2014. године, дакле након распуштања Народне скупштине Републике Србије), а све до потпуног укидања Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору(”Службени гласник РС” број 108/2013).

Преузми САОПШТЕЊЕ (.pdf)

Информација о протесту запослених у
ванинституционалној социјалној заштити

Београд, 26.3.2014. године

У организацији Синдиката запослених у ванинституционалној социјалној заштити одраслих и старих у Београду 24. марта 2014. године са почетком у 16:00 сати, одржан је протест испред Градске управе града Београда – Секретаријата за социјалну заштиту Београда, коме је присуствовало око 350 запослених – чланова нашег синдиката.
Верица Пауновић, председник Синдиката, је подсетила запослене да је протест заказан после радног времена, како корисници услуга не би трпели и апострофирала разлоге који су изазвали организовање протеста:

 • наменска исплата зарада као и исплата зарада за фебруар 2014. године (која је Секретаријат пренео Установи пре месец дана);
 • исплата јубиларних награда за 2012. и 2013. годину;
 • исплата новогодишње награде за 2013. годину у износу од 4.000,00 динара.
Посебно је истакла је проблем ДИСКРИМИНАЦИЈЕ запослених у ванинституционалној социјалној заштити у односу на запослене у Геронтолошком центру Београд, чији је оснивач Република Србија, и истакла неопходност ИЗДВАЈАЊА ,,Дневних центара и клубова,, из Геронтолошког центра Београда.
Ненад Матић, секретар за социјалну заштиту града Београда у свом обраћању је истакао да постоји добра комуникација са представницима нашега Синдиката; да је Секретаријат на основу више захтева Синдиката, покушавао безуспешно са претходном влашћу да се обезбеде средства за јубиларне и новогодишње награде. Пренос средстава Установи за плате врши се редовно, а из документације се може видети да је извршен пренос за први део марта 2014. године. Како су запослени примили плату тек за први део фебруара 2014. године, Секретаријат за социјалну заштиту Београда ће упутити Комисију за испитивање наменског располагања средствима у Геронтолошком центру Београд.
У наредном периоду, предстоје разговори са Привременим органом града Београда о неопходности повећања цена услуга и редовне исплате свих обавеза према запосленима.
Протесте је пратила Телевизија ,,Студио Б,, и на веома коректан начин пренела у својим вестима у 19:00 сати.
На крају Верица Пауновић је обавестила запослене - чланове нашег синдиката, да је за 26. март 2014. године у 16,00 сати – по завршетку радног времена, заказан следећи протест испред Владе Републике Србије и позвала све запослене да се придруже.
Саопштење

Београд, 21.3.2014. године

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обавештава да се 21. март обележава као Међународни Дан за елиминацију расне дискриминације.
Напомињемо, да је Синдикат апсолутно против сваког вида дискриминације, а нарочито чланства, односно запослених.
Нажалост, дискриминација у Републици Србији ”се лепо примила”, само је треба неговати, па ће и да процвета. Можда прерасте и у праву шуму, а пошто је данас и Светски Дан шума, морамо је чувати, што значи да је искорењивање апсолутно забрањено.
Годинама уназад указујемо надлежним државним органима на проблем дискриминације запослених у здравству и поделе на ”уговорене” и ”неуговорене” коју не познаје ниједан правни пропис. Таква подела је имала за последицу да се ”неуговорени” запослени налазе у подређеном положају, јер им се зарада-плата неисплаћује из средстава доприноса, односно из средстава РФЗО, већ из сопствених прихода установе, уколико исти уопште постоје.
То је даље довело до несагледивих последица по наведене запослене.
Широм наше државе постоје запослени у здравству који своје зараде нису примили месецима уназад.
Синдикат је покренуо и судске спорове, који су решени у нашу корист.
Међутим и поред наведене чињенице, уколико је рачун установе у блокади, запослени нису у могућности да остваре своја законом гарантована права.
Такође, од 01.јануара 2014. године, уведен је нови вид дискриминације запослених у јавном сектору, односно ”солидарни порез”.
Запослени у здравству су додатно дискриминисани имајући у виду да им се опорезује и прековремени рад, дежурство, приправност....
Такав вид опорезивања, у коме се додатно опорезује рад, односно уколико више радите, плаћате већи порез, не само што је неуставан, већ представља флагрантан пример дискриминације најобразованије категорије запослених, који обављају најсложеније послове.
Синдикат још једном указује надлежним државним органима и институцијама да до потпуног укидања Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору(”Службени гласник РС” број 108/2013), односно „солидарног пореза”, Правилником уреди да се запосленима у здравству и социјалној заштити умањује основна зарада, а не целокупна нето примања у месецу.
Синдикат још једном обавештава чланове и све запослене да ћемо и надаље чинити све, у циљу потпуне елиминације сваког вида дискриминације запослених у здравству и социјалној заштити.

ПРЕУЗМИ САОПШТЕЊЕ

Избори су пред нама

Београд, 13.3.2014. године

 • Надамо се да ће после избора бити нових радних места иако је запошљавање забрањено.

 • Очекујемо да ћемо живети боље и поред „солидарног пореза“.

 • Оно што сигурно знамо је да пензије неће бити смањене.

 • С обзиром да смо једна од најстаријих нација пензионери су наша будућност.

 • Једног дана и ми ћемо бити будућност Србије ако до пензије преживимо са оваквим платама.

 • Синдикат очекује од нових представника власти да доносе и примењују позитивне правне прописе против којих нећемо морати да водимо судске спорове који се увек реше у нашу корист.

 • Верујемо да ће нова Влада бити способна да „сиву“ економију уведе у легалне токове и на тај начин попуни буџет са три милијарде евра.

 • Након тога неће бити потребе за „солидарним порезом“, оживеће привреда и свима ће бити боље.

Гласајте за оне који су способни да то остваре

Захтев за хитну измену Правилника

Београд, 11.3.2014. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Ивица Дачић
Први потпредседник, Александар Вучић
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, проф. др Славица Ђукић Дејановић
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Министар, Лазар Крстић

ПРЕДМЕТ:ЗАХТЕВ ЗА ХИТНУ ИЗМЕНУ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ УМАЊИВАЊА НЕТО ПРИХОДА ЗАПОСЛЕНОГ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије више пута Вам се обраћао, указивао и образлагао неопходност измене Правилника о начину умањивања нето прихода запосленог у јавном сектору ”Службени гласник PC” број 115/2013, a потом и Правилника о изменама и допунама Правилника о начину умањивања нето прихода запосленог у јавном сектору ”Службени гласник PC” број 08/2014.
Напомињемо да je Заштитник грађана Саша Јанковић упутио Министарству финансија превентивну препоруку и потврдио све наводе нашег Синдиката везано за примену Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору(”Службени гласник PC” број 108/2013), односно „солидарног пореза” и то да се применом истог КРШЕ ПРАВА ГРАЂАНА.
Уважавајући чињеницу да je Народна скупштине Републике Србије распуштена, те да нема ко да стави ван снаге Закон, Синдикат захтева да министар финансија пo ХИТНОМ ПОСТУПКУ измени Правилник (као што je учинио 29.01.2014. године, дакле након распуштања Народне скупштине Републике Србије), a све до потпуног укидања Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору(”Службени гласник PC
број 108/2013). _ Синдикат захтева да се при измени Правилника запослени у здравству третирају равноправно са осталим запосленим у јавном сектору, односно да се опорезује само износ
основне зараде. С поштовањем,

ПРЕУЗМИ ДОПИС

ОБАВЕШТЕЊЕ

Београд, 11.3.2014. године

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обавештава чланство да је Заштитник грађана Саша Јанковић на основу сазнања из јавних извора и обраћања грађана, односно активности нашег Синдиката које су пропратили многобројни медији, донео превентивне препоруке везано за примену Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору(”Службени гласник РС” број 108/2013), односно „солидарног пореза”.
Заштитник грађана је обавестио Министарство финансија Републике Србије да се применом Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору(”Службени гласник РС” број 108/2013) КРШЕ ПРАВА ГРАЂАНА.
„Солидарни порез” правилно је обрачунати само за месечну исплату која није кумулативна. Заштитник грађана је упутио ПРЕВЕНТИВНУ ПРЕПОРУКУ Министарству финансија у којој се између осталог наводи да ”неправилно” наплаћени порез буде РЕФУНДИРАН примаоцу прихода.
Министарство финансија је дужно да без одлагања изради упутство о начину примене наведеног закона у које ће се унети став Заштитника грађана о правилној примени Закона у случају кумулативне месечне исплате. Синдикат захтева да се при измени Правилника запослени у здравству третирају равноправно са осталим запосленим у јавном сектору, односно да се опорезује само износ основне зараде, а све до потпуног укидања Закона.
Подсећамо да је Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије ПРВИ КОЈИ ЈЕ УКАЗАО Влади Републике Србије, ресорним министарствима, министрима лично и целокупној јавности на катастрофалне последице примене „солидарног пореза” и то још од октобра 2013. године.
Одмах по сазнању да је дана 29.01.2014. године у ”Службеном гласнику РС” број 08/2014, објављен Правилник о изменама и допунама Правилника о начину умањивања нето прихода запосленог у јавном сектору, којим се омогућава умањење зарада и оним запосленим којима су зараде мање од 60.000,00 динара месечно, Синдикат је предузео активности у циљу измене овако накарадног и неуставног правног прописа.
Напомињемо још једном да смо на састанку одржаном 03.02.2014.године коме су присуствовали министар здравља проф. др Славица Ђукић Дејановић и министар финансија Лазар Крстић са сарадницима и усмено саопштили да ће се применом „солидарног пореза” опорезовати свака трудница и породиља запослена у јавном сектору, па чак и оне које примају минималну зараду, из разлога што накнада зараде касни и по више месеци, а затим се исплаћује у једном месецу.
Такође, исто је указано и у случају када се у истом месецу исплати више заосталих зарада, односно накнада зарада, а које не прелазе износ од 60.000 динара.
Због свега наведеног, Синдикат је дана 12.02.2014. године ПОКРЕНУО ИНИЦИЈАТИВУ ЗА ОЦЕНУ УСТАВНОСТИ ЗАКОНА О УМАЊЕЊУ НЕТО ПРИХОДА ЛИЦА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ СА ЗАХТЕВОМ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ.
Синдикат са задовољством истиче да су активности које смо предузели на заштити свих запослених трудница, породиља и запослених у јавном сектору дале резултат у виду горе наведене препоруке Заштитника грађана.
У прилогу овог дописа, стављамо Вам на увид превентивну препоруку Заштитника грађана у целости.
Сходно наведеном, Синдикат инсистира да министар финансија по хитном поступку измени Правилник (као што је учинио 29.01.2014. године, дакле након распуштања Народне скупштине Републике Србије), а све до потпуног укидања Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору(”Службени гласник РС” број 108/2013).

ПРЕУЗМИ ПРЕПОРУКУ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Београд, 7.3.2014. године

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије у вези са активностима осталих синдиката, а поводом примене Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору(”Службени гласник РС” број 108/2013), односно „солидарног пореза”, обавештава своје чланство како следи:
Синдикат је почевши од 11.10.2013. године, одмах по сазнању да постоји могућност увођења овако накарадног и неуставног закона, предузео активности у циљу да исти не ступи на снагу или да уколико ступи запослени у здравству и социјалној заштити буду изузети од његове примене.
О неприхватљивости предложених економских мера, упозорени су Влада Републике Србије, Министарство здравља, Министарство финансија и Народна скупштина Републике Србије.
Тим поводом изјава председника Синдиката др Зорана Савића објављена је у дневном листу ”Политика”.
Затим је одржана и Јавна седница у Београду испред Владе Републике Србије и у Новом Саду о чему су известили бројни медији.
Подсећамо да је Синдикат Влади Републике Србије и ресорним министарствима дана 25.12.2013.године, упутио ПЕТИЦИЈУ са више од 25.000 потписа у којој је захтевано поред побољшања радно-правног и материјалног положаја запослених и преиспитивање економских мера Владе Републике Србије о повећању ПДВ-а и изузимање запослених у здравству и социјалној заштити од плаћања ”солидарног пореза”.
Ставове Синдиката и саопштење поводом ”солидарног пореза” дана 07.02.2014. године објавили су многи медији.
Поред бројних радио станица и писаних средстава информисања, интересовање за деловање нашег Синдикат исказале су и бројне ТВ екипе.
Дана 12.02.2014. године одржана је конференција за новинаре на којој су образложени ставови нашег Синдиката поводом увођења ”солидарног пореза” (Танјуг, ТВ Прва).
Дана 21.02.2014. године на ТВ Прва, у ударном термину, пренет је део изјаве председника Синдиката др Зорана Савића.
Затим је 04.03.2014.године на РТС 2 у емисији ”ТВ Мрежа”, објављен интервју председника Синдиката поводом ”солидарног пореза” који је објављен и на сајту Синдиката.
Напомињемо још једном, да је Синдикат пред Уставним судом Републике Србије дана 12.02.2014. године ПОКРЕНУО ИНИЦИЈАТИВУ ЗА ОЦЕНУ УСТАВНОСТИ ЗАКОНА О УМАЊЕЊУ НЕТО ПРИХОДА ЛИЦА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ СА ЗАХТЕВОМ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ.
Синдикат обавештава чланове, све запослене и целокупну јавност да ћемо и надаље перманентно вршити притисак на Владу Републике Србије и ресорна министарства у циљу измене накарадних правних прописа, а све до њиховог потпуног укидања!!!
Синдикат подржава сваки вид активности осталих синдиката које представљају укључење у активности нашег Синдиката, односно све оне активности које представљају борбу за бољи материјални и радно-правни положај свих запослених у здравству, укључујући и најављени штрајк СЛФС.

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештење поводом примене
Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору

Београд, 4.3.2014. године

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити обавештава чланство да је Министарство финансија Републике Србије након више ургенција дало мишљење бр. 401-00-508/2014-04 од 11.02.2014. године везано за примену Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору(”Службени гласник РС” број 108/2013), односно „солидарног пореза”.
На основу наведеног мишљења, приходи које запослени остварује у складу са чланом 118. став 1. тачка 1) до 4), чланом 119. и са чланом 120. тачка 1) Закона о раду, нису предмет умањивања нето прихода у складу са Законом.
То даље значи да се неће опорезивати накнада трошкова запосленог у вези са радом (за долазак и одлазак са рада, дневнице).
Такође, предмет опорезивања неће бити ни отпремнина приликом одласка у пензију, накнада трошкова погребних услуга, накнада штете због повреде на раду или професионалног обољења, новогодишњи поклон деци до 15 година живота, јубиларна награда, солидарна помоћ…
У прилогу овог обавештења дајемо Вам на увид наведено мишљење у целости.
Синдикат обавештава чланове и све запослене да ћемо и надаље перманентно вршити притисак на Владу Републике Србије и Министарство финансија у циљу измене Правилника о начину умањивања нето прихода запосленог у јавном сектору, односно Правилника о изменама и допунама Правилника о начину умањивања нето прихода запосленог у јавном сектору, које министар финансија може да промени, а све до потпуног укидања Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору(”Службени гласник РС” број 108/2013), одмах по формирању Народне скупштине Републике Србије.

ПРЕУЗМИ МИШЉЕЊЕ

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ

Ургенција Верану Матићу

Београд, 27.2.2014. године

Б92-Интернет, Радио и ТВ станица
Веран Матић, главни и одговорни уредник
Булевар Зорана Ђинђића 64
11000 Београд

Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обраћа Вам се са захтевом за објављивање хронологије активности нашег Синдиката поводом увођења ”солидарног пореза”, а поводом обраћања водитељке Оље Бећковић (на снимку емисије са сајта ”youtube” време 49:09, који Вам достављамо у прилогу(линк)) министру здравља проф.др. Славици Ђукић Дејановић у емисији Утисак недеље, цитирамо:”и то што сте се Ви договорили”.
Како је наведено целокупна јавност је схватила да су се репрезентативни синдикати у области здравства сложили са увођењем ”солидарног пореза”, што апсолутно не одговара истини. Захтевамо да објавите саопштење нашег Синдиката или да уколико то не учините дате обавештење у смислу да не постоји никакав договор са синдикатима о увођењу ”солидарног пореза”.
Више пута смо потенцирали да смо апсолутно против сваког додатног опорезивања примања запослених.
У прилог нашим тврдњама достављамо Вам хронологију активности нашег Синдиката. Надамо се да ћете наш захтев уважити, а све ради истинитог информисања јавности.
За све додатне информације, стојимо Вам на располагању и предлажемо да путем Ваше телевизије омогућите да се чује истина поводом увођења”солидарног пореза”.

Солидарни порез - хронологија активности Синдиката

Београд, 26.2.2014. године

ХРОНОЛОГИЈА АКТИВНОСТИ СИНДИКАТА ПОВОДОМ
УВОЂЕЊА СОЛИДАРНОГ ПОРЕЗА И ЗАБРАНЕ ЗАПОШЉАВАЊА
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије поводом недоумица које су се јавиле као последица изјава појединих представника ресорних министарстава у средствима јавног информисања, обавештава чланство и све запослене о својим активностима поводом увођења ”солидарног пореза” и забране запошљавања у делатности здравства и социјалне заштите.
Наиме, од самог сазнања да постоји могућност увођења оваквих мера Владе Републике Србије, Синдикат је предузео активности како би се од примене истих изоставили запослени у здравству и социјалној заштити.
Подсећамо да смо још 11.10.2013. године објавили саопштење за јавност у којем смо исказали огромно незадовољство најављеним мерама Владе Републике Србије о увођењу ”солидарног пореза” и повећању ПДВ-а. Тим поводом Дневни лист ”Политика” је објавио изјаву председника Синдиката др Зорана Савића у којој је истакнуто оштро противљење предложеним мерама.
Синдикат је 18.10.2013. године о свему наведеном обавестио и Владу Републике Србије и Министарство здравља.
Затим је 06.11.2013.године одржан састанак у просторијама Министарства здравља, на којем је посебно указано на неповољан материјални положај запослених и на огромно незадовољство предложеним мерама Владе РС.
Синдикат је 15.11.2013. године о свему наведеном обавестио и Народну скупштину Републике Србије, Одбор за здравље и породицу.
Затим је Републички одбор Синдиката на Јавној седници одржаној 28.11.2013. године упутио Влади Републике Србије и ресорним министарствима захтеве у којим се поред побољшања радно-правног и материјалног положаја запослених, захтевало и преиспитивање економских мера Владе Републике Србије о повећању ПДВ-а и изузимање запослених у здравству и социјалној заштити од плаћања солидарног пореза који даље урушавају материјални положај свих запослених.
Тим поводом, Републички одбор Синдиката је одржао још једну Јавну седницу 13.12.2013. године у Новом Саду, коју су медији пропратили у великом броју, тако да је и целокупна јавност упозната са наведеним.
Након доношења Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему(”Сл. гласник РС”, бр. 108/2013), Синдикат је 18.12.2013. године, упутио Влади Републике Србије и ресорним министарствима захтев за замену запослених у здравству у складу са кадровским планом.
Надаље, Синдикат је Влади Републике Србије и ресорним министарствима дана 25.12.2013.године, упутио ПЕТИЦИЈУ са више од 25.000 потписа у којој је захтевано поред побољшања радно-правног и материјалног положаја запослених и преиспитивање економских мера Владе Републике Србије о повећању ПДВ-а и изузимање запослених у здравству и социјалној заштити од плаћања ”солидарног пореза”.
Одржан је и састанак у Министарству здравља 20.01.2014. године на коме су поново указане погубне последице примене наведених правних прописа.
Синдикат је 29.01.2014.године у сарадњи са ЛКС, Удружењем лекара и другим синдикатима запослених у области здравства, упутио отворено писмо Влади Републике Србије и ресорним министарствима у коме се захтевало изузимање здравства из забране запошљавања у јавном сектору, као и изузимање лекара и осталих запослених у здравству од обавезе плаћања солидарног пореза.
Одмах по сазнању да је дана 29.01.2014. године у ”Службеном гласнику РС” број 08/2014, објављен Правилник о изменама и допунама Правилника о начину умањивања нето прихода запосленог у јавном сектору, којим се омогућава умањење зарада и оним запосленима којима су зараде мање од 60.000,00 динара месечно, Синдикат је 30.01.2013. године упутио саопштење за јавност свим средствима јавног информисања.
Нажалост, саопштење у том тренутку није смео да објави апсолутно нико, али је зато упознато чланство, из разлога што је исто објављено на сајту нашег Синдиката.
Синдикат је 31.01.2014. године упутио Влади Републике Србије и ресорним министарствима иницијативу за изузимање здравства од примене, односно за измену прописа о умањењу нето прихода запослених у јавном сектору на начин да уколико се већ примена накарадних правних прописа не стави ван снаге, да се опорезује нето примање запосленог за месец, а не свих примања у месецу.
Подсећамо, да су представници нашег Синдиката на састанку одржаном 03.02.2014.године коме су присуствовали министар здравља проф. др Славица Ђукић Дејановић и министар финансија Лазар Крстић са сарадницима и усмено саопштили да ће се применом „солидарног пореза” опорезовати свака трудница и породиља запослена у јавном сектору, па чак и оне које примају минималну зараду, из разлога што накнада зараде касни и по више месеци, а затим се исплаћује у једном месецу.
Исто је наведено и за све запослене којима касне зараде по више месеци, а затим се исплате у једном месецу.
Такође, поново је указано на катастрофалне последице које изазива примена правних прописа којим се уводи забрана запошљавања запослених у здравству и социјалној заштити.
Указали смо министру финансија да смо свесни чињенице да је Народна скупштина Републике Србије распуштена и да тренутно нема ко да стави ван снаге Закон, али да министар финансија може да измени Правилник(као што је то урадио 29.01.2014.године), како би се отклонила могућност опорезивања кумулативно исплаћених зарада и зарада остварених за рад дужи од редовног радног времена(приправност, рад по позиву, дежурство...).
Дана 07.02.2014.године, скоро сви штампани медији су објавили саопштење нашег Синдиката поводом солидарног пореза(преглед објављених новинских чланака можете видети на сајту нашег Синдиката и Секције младих).
Након свега наведеног, Синдикат је дана 12.02.2014. године ПОКРЕНУО ИНИЦИЈАТИВУ ЗА ОЦЕНУ УСТАВНОСТИ ЗАКОНА О УМАЊЕЊУ НЕТО ПРИХОДА ЛИЦА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ СА ЗАХТЕВОМ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ.
Напомињемо да смо први Грански синдикат који је упутио иницијативу за оцену уставности Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору (”Службени гласник РС” број 108/2013).
Истог дана, председник Синдиката др Зоран Савић је на конференцији за новинаре образложио наше ставове поводом солидарног пореза (објавили Танјуг и ТВ Прва).
Поред бројних радио станица и писаних средстава информисања, интересовање за деловање нашег Синдиката исказале су и бројне ТВ екипе.
Тако је 21.02.2014. године на ТВ Прва, у ударном термину пренет део изјаве председника Синдиката др Зорана Савића.
Затим је за РТС2 за емисију ”ТВ Мрежа”, председник Синдиката др Зоран Савић дао изјаву поводом солидарног пореза. Емисија би требало да буде емитована 25.02.2014. године.
Синдикат обавештава чланове, све запослене и целокупну јавност да ћемо и надаље перманентно вршити притисак на Владу Републике Србије и ресорна министарства у циљу измене накарадних правних прописа, а све до њиховог потпуног укидања!!!!!

ВИДИ ДОПИС

Дискриминација запослених у здравству

Београд, 24.2.2014. године

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије још једном указује Влади Републике Србије, Министарству здравља и РФЗО на проблеме везане за ”уговорене” и ”неуговорене” запослене, односно исказану дискриминацију запослених.
Наиме, једино у области здравства постоје запослени које РФЗО (преко кога се плате и исплаћују) не препознаје, па им плате-зараде исплаћује послодавац из сопствених средстава, уколико иста уопште има у довољној мери да би намирио потраживања запослених у целости.
Напомињемо, да ни Устав Републике Србије, ни Закон о раду, ни подзаконски акти не праве разлику по наведеним критеријумима и прописују изричиту забрану сваког вида дискриминације запослених.
Након више упућених захтева и ургенција од стране нашег Синдиката за решавање наведеног проблема, Министарство здравља је дало мишљење да су сви запослени једнаки пред законом и да не сме бити подела запослених на уговорене и неуговорене.
Упркос наведеном, и данас постоје запослени у здравству који своју плату-зараду нису примили више месеци.
Истичемо да је сваки судски спор који је Синдикат тим поводом повео, решен у корист запослених.
Иако је Синдикат упозоравао да су потраживања запослених неспорна и да се ”неуговореним” запосленим морају исплаћивати плате-зараде истовремено са осталим запосленим, као и да ће уколико дође до судских спорова, трошкови установа бити вишеструко увећани, а самим тим и довести поједине установе у блокаду рачуна, до дана сачињавања овог саопштења проблем није решен.
Питамо се до када ће надлежни државни органи и институције толерисати овакав вид дискриминације запослених?
Синдикат обавештава чланство и све запослене у здравству да ће и надаље инсистирати на решавању проблема неуговорених запослених, као и да ће им пружити сву неопходну радно-правну заштиту.

Солидарни порез као бела куга

Београд, 21.2.2014. године

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије још једном обавештава чланство, запослене и целокупну јавност о последицама неуставне, накарадне и погубне примене Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору(”Службени гласник РС” број 108/2013), односно „солидарног пореза”.
Синдикат је више месеци уназад упозоравао представнике Владе Републике Србије, Министарства финансија и Министарства здравља на несагледиве последице које ће изазвати примена „солидарног пореза”.
НАПОМИЊЕМО ДА ЈЕ СИНДИКАТ ПОКРЕНУО ИНИЦИЈАТИВУ ЗА ОЦЕНУ УСТАВНОСТИ ЗАКОНА О УМАЊЕЊУ НЕТО ПРИХОДА ЛИЦА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ.
Подсећамо да смо на састанку одржаном 03.02.2014.године коме су присуствовали министар здравља проф. др Славица Ђукић Дејановић и министар финансија Лазар Крстић са сарадницима и усмено саопштили да ће се применом „солидарног пореза” опорезовати свака трудница и породиља запослена у јавном сектору, па чак и оне које примају минималну зараду, из разлога што накнада зараде касни и по више месеци, а затим се исплаћује у једном месецу.
Одговорено је да проблем постоји и да ће се решити.
Навешћемо само један од многобројних примера катастрофалних последица примене „солидарног пореза”.
Синдикату се обратила за помоћ породиља, лекар по струци, чија месечна накнада зараде износи 59.000,00 динара.
Како је накнаду зараде за новембар 2013. године, децембар 2013. године и јануар месец 2014. године примила у фебруару 2014. године, дакле у укупном износу од 177.000,00 динара, морала је да плати „солидарни порез” у укупном износу од 27.250,00 динара!!!!!!!!!!!
Дакле, породиља која има примања испод лимита од 60.000,00 динара, поред тога што јој је накнада зараде каснила више од три месеца, платила је „солидарни порез” у укупном износу од 27.250,00 динара, односно додатно је кажњена и уместо три, примила је две и по накнаде зараде!!!!!
Уместо да држава плати камату на то што касни са исплатом накнаде зараде више месеци, она чак ОТИМА и од трудница и породиља!!!!!!!!!
Да ли надлежни органи и институције знају колико је новчаних средстава месечно потребно издвојити само за основне потребе које изискује нега детета!!??????
Да ли се држава на овакав начин бори против беле куге?????
У Србији тренутно постоји недовољан број лекара и медицинских сестара, а држава онемогућава ново запошљавање потребног кадра.
Велики број здравствених радника одлази у иностранство, па се број запослених смањује.
Али то није најгоре.
ОВАКВЕ МЕРЕ ВЛАДЕ ДОПРИНОСЕ ШИРЕЊУ ЕПИДЕМИЈЕ ”БЕЛЕ КУГЕ” У СРБИЈИ. САМО НАПРЕД, УСКОРО НАС НЕЋЕ БИТИ!
Синдикат обавештава чланове, све запослене и целокупну јавност да ћемо и надаље перманентно вршити притисак на Владу Републике Србије и ресорна министарства у циљу измене накарадних правних прописа!!!

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

Позајмице за здравство и социјалну заштиту

Београд, 20.2.2014. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Премијер, Ивица Дачић
Први потпредседник, Александар Вучић
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Лазар Крстић
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, проф. др Славица Ђукић Дејановић
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Министар, дрЈован Кркобабић
ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ СПОРАЗУМА О ОДОБРАВАЊУ ПОЗАЈМИЦЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ СРБИЈЕ
Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије захтева одобравање позајмице у износу од 50.000,00 динара, за своје чланове и све запослене у делатности здравства и социјалне заштите. Реализацију очекујемо најкасније до 10. марта 2014. године.
Наиме, Синдикат Вам je више пута до сада указивао на материјални положај запослених у здравству и социјалној заштити.
Оцењујемо да није потребно посебно да образлажемо потребу за закључивањем Споразума о одобравању позајмице....

ДОКУМЕНТ У ЦЕЛИНИ

Позитивни прописи и указане неправилности

Београд, 20.2.2014. године

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, проф. др Славица Ђукић Дејановић
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
Директор. проф. др Момчило Бабић
ПРЕДМЕТ:ЗАХТЕВ ЗА ПРИМЕНУ ПОЗИТИВНИХ ПРОПИСА И ОТКЛАЊАЊЕ УКАЗАНИХ НЕПРАВИЛНОСТИ У ВЕЗИ СА УМАЊЕЊЕМ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ ВОЈВОДИНЕ
Поштовани,
Синдикату запослених у здравству и социјалној заштити Србије пристигао je захтев Јединствене синдикалне организације Клиничког центра Војводине из Новог Сада за пружање помоћи члановима-запосленима у Клиничком центру Војводине, поводом достављених понуда за измене уговора о раду, којим се смањује коефицијент за обрачун и исплату плате запослених, a на основу Записника о извршеној контроли уговорених обавеза у Клиничком центру Војводине број: 450-5812/13-4 од 22.01.2014. године од стране надзорника осигурања РФЗО-а, као и на основу одлуке директора наведене здравствене установе...

ДОКУМЕНТ У ЦЕЛИНИ

Прва опорезована зарада

Београд, 18.2.2014. године

У овом месецу први пут се опорезује зарада. Сви сада видимо колико смо мање добили за оно што смо радили, прековремено, дежурали, били приправни. Али то није све, они који су на боловању дужем од месец дана, ако им се накнада исплати за два или више месеци у једном месецу и то подлеже порезу, без обзира што то за појединачни месец не прелази у опорезиву категорију.
Друга нелогичност: сви запослени у домовима здравља добијају плату у јануару, фебруару и марту према ономе како су радили у јулу, августу и септембру 2013. То је кршење Колективног уговора у коме стриктно пише како се исплаћује плата.
Предизборна кампања је у току, сваки дан слушамо велике речи о запошљавању, побољшању живота, али здравство чак ни у предизборној кампањи нико не спомиње. Очигледно смо им толико важни. Да ли би схватили колико смо важни када бисмо стали са радом?

Саопштење

Београд, 14.2.2014. године

На седници Републичког одбора Синдиката одржаној 13.02.2014. године, разматран је радно-правни и материјални положај запослених у здравству и социјалној заштити и оцењено је да је исти незадољавајући.
РОС је закључио да ресорна министарства одлажу да поступе по захтевима исказаним у поднетој Петицији.
Министарство финансија и Министарство рада, запошљавања и социјалне политике још увек нису дали одговоре.
Министарство здравља је обавестило Синдикат да су у току кадровске измене радне групе за капитацију. Напомињемо да наведене измене трају већ 8 месеци.
Колико година је потребно Министарству здравља да одреди своје представнике радне групе за капитацију?
Свакодневно се врши притисак на чланство Синдиката и све запослене у здравству и социјалној заштити, указује се на евентуалне грешке, корупцију..... чиме се скреће пажња са нагомиланих проблема свих запослених, а већина запослених ради савесно, одговорно, професионално, у складу са правилима и протоколима струке.
Донет је закључак да се настављају активности и да се континуирано врши притисак на надлежне органе и институције у циљу побољшања материјалног и радно-правног положаја запослених у здравству и социјалној заштити.
Због огромног незадовољства запослених и чланова Синдиката, РОС је разматрао могућност организовања протесних активности широм Србије и у Београду у првој половини марта 2014. године.

Ресорни министри заказали састанак

Београд, 31.1.2014. године

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Сектор за здравствено осигурање
Број: 120-01-170/2013-01
Датум: 31.01.2014. године

СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ СРБИЈЕ
- др Зоран Савић, председник-
Поштовани,
Обавештавамо Вас да ће се дана 3. фебруара 2014. године са почетком у 11.00 часова у ул. Немањина 22-26, Велика сала на VI спрату, крило A, одржати састанак са представницима репрезентативних синдиката у области здравства, којем ће присуствовати министар финансија Лазар--Крстић и министр здравља проф. др Славица Ђукић Дејановић.
Тема састанка ће битн решавање проблема у вези са материјалним и радно - правним положајем запослених у здравству, као и других отворених питања која су изнета на састанку који je одржан 20.01.2014. године.
Потребно je да потврдите свој долазак, као и да доставите имена два представника у што краћем року Бојани Потсжици, самосталном саветнику у Министарству здравља, Сектор за здравствено осигурање, телефон 361 47 00, е- mail: bojana.potezica@zdravlje.gov.rs.

Позив за састанак

Иницијатива

Београд, 31.1.2014. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Ивица Дачић
Први потпредседник, Александар Вучић

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, проф. др Славица Ђукић Дејановић

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Лазар Крстић

ПРЕДМЕТ: ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗУЗИМАЊЕ ЗДРАВСТВА ОД ПРИМЕНЕ, ОДНОСНО ЗА ИЗМЕНУ ПРОПИСА О УМАЊЕЊУ НЕТО ПРИХОДА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и ссцијалној заштити Србије више пута Вам се обраћао, указивао и образлагао неопходност измене Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору објављеног у ”Службеном гласнику ПЦ” број 108/2013, односно изузимања запослених у здравству од примене наведеног закона.
Подсећамо Вас да запослени у здравству примају плате-зараде из средстава доприноса за обавезно социјално осигурање, а не из средстава буџета Републике Србије.
Након доношења наведеног закона, донети су и Правилник о начину умањивања нето прихода запосленог у јавном сектору ”Службени гласник ПЦ” број 115/2013, а потом и Правилник о изменама и допунама Правилника о начину умањивања нето прихода запосленог у јавном сектору ”Службени гласник ПЦ” број 08/2014.
Наведеним правним прописима унета је огромна конфузија међу запосленима, као и огроман притисак на наш Синдикат од стране чланства и свих запослених у делатности здравства.
Наиме, поједини чланови наведених правних прописа су у директној колизији, а могуће је у пракси да буду умањени нето приходи и оних запослених којима су зараде далеко мање од 60.000,00 динара месечно.
Многи запослени у здравству нису примили аконтацију за јануар 2014. године, на ће им целокупна јануарска зарада бити исплаћена у фебруару 2014. године.
Укључујући аконтацију за фебруар 2014. године, укупна исплаћена примања у месецу ће прећи цензус од 60.000,00 динара. на ће зарада запосленима бити умањена, иако је иста знатно нижа од 60.000,00 динара, чак нижа и од просечне зараде у Републици.
Такође, накнада зараде услед привремене спречености за рад, укључујући и трудничко боловање и породиљско одсуство касни и но више месеци и уколико се приме све заостале накнаде зараде у истом месецу биће умањене, односно уколико накнада зараде касни три и више месеци, запослени ће платити ”солидарни порез” и ако примају накнаду зараде у висини минималне!!!
Да ли се увођењем ”солидарног пореза” трудницама и породиљама боримо против беле куге?!!!
Накарадним наведеним прописима биће додатно кажњавани сви запослени који примају нередовно зараду, односно уколико се заостале зараде(две, три или више) приме у истом месецу, пошто се у пракси може десити да уколико минимална зарада касни рецимо три месеца и исплати се у једном месецу, такође подлеже умањењу.
Дакле и МИНИМАЛАЦ МОЖЕ БИТИ УМАЊЕН!!!!!!!
Члан 2. Правилника о изменама и допунама Правилника о начину умањивања нето прихода запосленог у јавном сектору ”Службени гласник ПЦ” број 08/2014, је у директној колизији са чланом 3. Правилника о начину умањивања нето прихода запосленог у јавном сектору ”Службени гласник ПЦ” број 115/2013!!!!!!!!!!!!!!!!!
Наиме, чланом 2. став 1. Правилника о изменама и допунама Правилника о начину умањивања нето прихода запосленог у јавном сектору ”Службени гласник ПЦ” број 08/2014 је прописано да се умањивање нето прихода запосленог у јавном сектору односи на умањивање износа чији је збир нето зараде и нето других примања исплаћених у месецу од исплатиоца прихода у јавном сектору из члана 2. став 1. тачка 2) Закона.
Чланом 3. Правилника о начину умањивања нето прихода запосленог у јавном сектору ”Службени гласник ПЦ” број 115/2013 је прописано да ако запослени истовремено остварује зараду и друго примање код истог исплатиоца прихода, умањивање нето зараде и нето другог примања врши се посебно за нето зараду а посебно за нето друго примање!!!!??????
То даље значи да запослени и даље не знају да ли ће им се нето зарада сабирати са рецимо јубиларном наградом исплаћеном у истом месецу на онда умањити или ће се посебно вршити умањење нето зараде а посебно другог примања у истом месецу.
Напомињемо Вам да је Законом о умањењу нето прихода лица у јавном сектору ”Службени гласник ПЦ” број 108/2013, чланом 2. став 1. тачка 3) прописано да зарада запосленог у јавном сектору обухвата: зараду, односно плату и накнаду зараде, односно плате у складу са законом који уређује радне односе... а привремену спреченост за рад но основу боловања преко 30 дана или породиљског одсуства и накнаде зараде но истом основу прописују други закони!!!!!
Такође, запослени у здравству примају зараде но основу Закона о платама....
Са изнетог, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије захтева да но ХИТНОМ ПОСТУПКУ изузмете здравство од примене наведених правних прописа, односно уколико то не учините, измените наведене правне прописе на начин да се врши умањење месечне зараде, а не свих примања у месецу.
Сматрамо да су донети правни прописи апсолутно неприхватљиви, контрадикторни сами себи и погубни за све запослене!!!!
С поштовањем,

Допис министарствима

Нова пљачка запослених

Београд, 30.1.2014. године

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обавештава своје чланове да је дана 29.01.2014. године у ”Службеном гласнику РС” број 08/2014, објављен Правилник о изменама и допунама Правилника о начину умањивања нето прихода запосленог у јавном сектору.
Наведени Правилник омогућава умањење зарада и оним запосленим којима су зараде мање од 60.000,00 динара месечно.
Наиме, многи запослени у здравству нису примили аконтацију за јануар 2014. године, па ће им целокупна јануарска зарада бити исплаћена у фебруару 2014. године.
Заједно са аконтацијом за фебруар 2014. године, укупна исплаћена примања у месецу ће прећи цензус од 60.000,00 динара, па ће им зарада бити умањена, иако је њихова месечна зарада знатно нижа од 60.000,00 динара.
Накнада зараде услед привремене спречености за рад касни и по више месеци и уколико се прими у истом месецу биће умањена.
У пракси се може десити да уколико минимална зарада касни рецимо три месеца и исплати се у једном месецу, такође подлеже умањењу.
Дакле и МИНИМАЛАЦ МОЖЕ БИТИ УМАЊЕН.
Овакав Правилник о умањивању нето прихода представља легализацију пљачке запослених!!!!!!!!!!! Питамо се да ли је овај ”рецепт” стигао из Америке или из Шервудске шуме?

19. Сусрети здравља у Сунчевом Брегу

Београд, 27.1.2014. године

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обавештава своје чланове да ће се традиционални 19. Сусрети здравља одржати у Сунчевом Брегу у Републици Бугарској у периоду од 01. до 07. јуна 2014. године.
Подсећамо Вас да је до 03. фебруара 2014. године, неопходно пријавити број учесника традиционалних 19. Сусрета здравља са одступањем +/- 20% и уплатити најмање 10% потребних новчаних средстава, а све у складу са датом инструкцијом број 90 од 28.11.2013. године.
Такође, напомињемо Вам да је до 05. марта 2014. године потребно пријавити број учесника са одступањем +/- 10% и уплатити најмање 20% потребних средстава.
Коначан број учесника председници округа-града достављају Организационом одбору најкасније до 18. априла 2014. године, а коначну уплату (100%) потребно је извршити најкасније до 15. маја 2014. године.
Пријаве екипа са такмичарским дисциплинама председници округа-града достављају Организационом одбору најкасније до 25. априла 2014. године.
Све остале појединости у вези организовања 19. Сусрета здравља, у складу са датом инструкцијом број 90 од 28.11.2013. године.
Молимо Вас да се стриктно придржавате утврђених термина.
За све додатне информације можете се обратити председнику синдикалне организације у Вашој установи, односно председнику округа-града и Стручној служби Синдиката.
С поштовањем,
Председник
др Зоран Савић

Председнику Покрајине, Округа-Града

Београд, 21.1.2014. године

Предмет: САОПШТЕЊЕ
Поштовани,
Републички одбор Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије, НИЈЕ ПРОМЕНИО ОДЛУКУ о организовању и спровођењу штрајка упозорења 23. Јануара 2014. Године од 11 до 12 сати у свим установама здравства и социјалне заштите.
Зато што:

 • Медији су пренели да је на Колегијуму СЕС-а договорено да се из процедуре повуче Закон о раду.
 • Такође, пренета је изјава првог потпредседника Владе Републике Србије, Александра Вучића, да Закон о раду није повучен и да су спремни да разговарају о свему.
 • Након овога није уследио званичан закључак и Саопштење Владе Републике Србије да ће Нацрт Закона о раду бити повучен из јавне расправе, већ се преносе изјаве министра Радуловића, члана Владе Републике Србије, да не прихвата одлуке колегијума СЕС-а.
 • Штрајк упозорења 23. јануара 2014. године треба да скрене памњу Влади Републике Србије на озбиљност ситуације у социјалног положаја запослених у грађана, као у да не сме да се понови сутиација да се закони доносе једнострано.
 • НИКАДА СЕ ВИШЕ О HАМА HЕ СМЕ ОДЛУЧИВАТИ БЕЗ НАС !
С поштовањем,
Прилог:
- Саопштење за јавност СССС и УГС Независност
- Изјава првог потпредседника Владе

Погледај Саопштење

Саопшење за јавност

Београд, 21.1.2014. године

Ha јучерашњем састанку Колегијума СЕС-а, као што су медији објавили као саопшење Владе, договорено je да се из процедуре повуку Закон о раду, јер je и јавна расправа једна од фаза законске процедуре, a из Скупштинске расправе закон о приватиизацији и стечају.
Тиме je испуњен један од захтева две репрезентативне централе и то пре свега захтев да се поштују важећи закони и да се вратимо социјалном дијалогу, као европској и цивилизацијској тековини и услову за европске интеграције Србије.
Очекујемо да ће, будући да je договор постигнут и јавно објављен, уследити званично обавезивање Владе да ће нацрт и предлози бити враћени на усаглашавање, те да ће трипартитин дијалог бити редован, благовремен дијалог равноправних партнера, да ће се седнице СЕС-а редовно одржавати, a закони од значаја за запослене писати и усаглашавати, уз уважавање аргумената и интереса радника и, понављамо учешће синдиката.
Обавештавамо запослене да ће се најављени и заказани штрајк упозорења одржати 23.1, јер се не сме поновити самовоља и једнострано писање за раднике најзначајнијих закона, a 24.1 биће одржан протест запослених у предузећима у реструкуктуирању као подсећање министру Радуловићу да мора да оде, зато што je зауставио привреду Србије и зато што се у тешкој ситуацији проблеми не решавају ароганцијом, некоректним изјавама и празним обећањима.
Позивамо све запослене да се солидарно укључе у ове активности јер НИКАДА СЕ ВИШЕ О HAMA HE СМЕ ОДЛУЧИВАТИ БЕЗ НАС.
Београд, 21.01.2014.год.
УГС НЕЗАВИСНОСТ                                                                                                         СССС
   Председник                                                                                                             Председник
Бранислав Чанак                                                                                                    Љубисав Орбовић

Погледај Саопштење

Влада повлачи Нацрт измена Закона о раду

Београд, 21.1.2014. године

Нацрт измена Закона о раду, о којем је завршена јавна расправа, биће повучен, а формираће се нова радна група која ће припремати предлоге измена тог закона, одлучено је у понедељак на састанку колегијама Социјално-економског савета.
На састанку су учествовали премијер Србије Ивица Дачић који је на челу тог савета, први потпредседник Владе Александар Вучић, председник Уније Послодаваца Небојша Атанацковић и председници репрезентативних синдиката - Савеза самосталних синдиката Србије и УГС "Независност", Љубисав Орбовић и Бранислав Чанак.
Незадовољни предложеним Нацртом измена и допуна Закона о раду, синдикати су тражили његово повлачење из процедуре, уз претњу масовним штрајковима и протестима ако то не буде урађено.
Два репрезентативна синдиката су на почетку израде измена Закон о раду напустила преговоре незадовољна односом социјалних партнера - Владе и послодаваца, и најавили да ће урадити све да спрече усвајање тог документа. Извор: Бета

Министарство позвало репрезентативне
синдикате на састанак

Београд, 17.1.2014. године

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Сектор за здравствено осигурање
Број: 120-01-170/2013-01
Датум: 17.01.2014. године
СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ СРБИЈЕ
- др Зоран Савић, председник-
Поштовани,
Поводом решавања проблема у вези са материјалним и радно - правним положајем запослених у здравству, као и решавању отворених питања и ради унапређења социјалног дијалога, обавештавамо Вас да ће се дана 20. јануара 2014. године са почетком у 10,00 часова у ул. Немањина 22-26, Свечана сала на II спрату, крило А, одржати састанак са представницима репрезентативних синдиката у области здравства, Министарства финансија и овог министартва.
Потребно је да потврдите свој долазак, као и да доставите имена својих представника у што краћем року Бојани Потежици, самосталном саветнику у Министарству здравља, Сектор за здравствено осигурање, телефон 361 47 00, e-mail: bojana.potezica@zdravlje,gov.rs

Погледај допис

Штрајк упозорења 23.јануара, 11.00 - 12.00

Београд, 16.1.2014. године

- ПРЕДСЕДНИКУ СИНДИКАТА ПОС, ОКРУГА, ГРАДА   (преузми)

- ПРОГЛАС   (преузми)

- ПОЗИВ   (преузми)

- ДОПИС репрезентативних синдиката министарствима   (преузми)

Незадовољни текстом предлога нацрта Закона о изменама и допунама Закона о раду и понуђеним решењима, као и чињеницом да се Закон мења без образложења ЗАШТО.
Незадовољни начином на који је текст сачињен, без учешћа репрезентативни синдиката, а под притиском страних послодавачких и финансијских асоцијација.
Незадовољни покушајем да направе конфликт између родитеља и деце, запослених и незапослених, младих и старијих, неразумним обећањима да ће Закон запошљавати младе
Незадовољни због непостојања социјалног дијалога, непоштовања законских процедура у изради Закона, због константног кршења Закона и селективне правде.
Незадовољни односом појединих министара према синдикатима, њиховом ароганцијом и искључивошћу, као и отвореним лобирањем против интереса запослених.

Незадовољни због непоштовања ставова и захтева радника Србије, Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати „Независност"

 ШТРАЈКОМ УПОЗОРЕЊА У СРБИЈИ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ШАЉУ ПОРУКУ: ПОВУЦИТЕ СРАМНИ ЗАКОН ИЗ ЈАВНОСТИ, ПРОЦЕДУРЕ, РАСПРАВЕ.....
- Не прихватамо да се права радника и будућих радника смањују јер права из рада н генеришу кризу, пропадање привреде, затварање предузећа, трагичну приватизациЈу, - Права запослених не умањују пословну способност привредника, нити њихов профит. напротив, запослени стварају профит, а не послодавци или политичари;
- Не пристајемо да се новац који ми, својим радом, зарадимо прелива у профите, а да с нама умањују зараде, накнаде зарада и друга примања која су ионако ниска недовољна - радници Србије су већ сиромашни;
- Не прихватамо да будемо робови у 21. веку, а робовски рад нам намећу нови. решењима у Закону;
- Не пристајемо на робовласнички однос и самовољу послодаваца, не дозвољавамо да с запослени третирају као роба, не прихватамо легализацију лаког отпуштања, бе обавеза и разлога - и до сада су лако отпуштали; •
- Не прихватамо неосновани аргумент да ће робовски Закон који предлажу, допринет отварању радних места, јер:
- ЗАКОНИ НЕ ОТВАРАЈУ РАДНА МЕСТА, ОТВАРАЈУ ИХ УСПЕШНИ, СОЦИЈАЛНО ОДГОВОРНИ ПОСЛОДАВЦИ И ДОБАР ПРИВРЕДНИ АМБИЈЕНТ КОЈИ СТВАР, ДРЖАВА,
- ИАКО ЈЕ НА СНАЗИ СТАРИ ЗАКОН О РАДУ, ПО ЈАВНО ИЗНЕТИМ ПОДАЦИМА ПОСЛЕДЊИМ МЕСЕЦИМА 2013. ГОДИНЕ, НЕЗАПОСЛЕНОСТ ЈЕ СМАЊЕНА ЗА 5,2 %.
Желимо да радимо и од свог рада достојанствено живимо.
Желимо развијену Србију у којој грађани живе од свог рада, желимо богату Србију: а богатство стварају запослени.
Желимо снажну Србију, а снага су њени задовољни грађани.
ГРАЂАНИ СРБИЈЕ,
ЗАПОСЛЕНИ, ВИ КОЈИ ЧЕКАТЕ ПОСАО И ПЕНЗИОНЕРИ
НЕ ДОЗВОЛИМО ДА НАС И ДАЉЕ ПОНИЖАВАЈУ !
ЗАСЛУЖУЈЕМО БОЉИ ЗАКОН !

ПРОГЛАС
Зашто НЕЋЕМО нови закон о раду?
1. ПОСЛОДАВАЦ МОЖЕ ДА ОТКАЖЕ УГОВОР О РАДУ БЕЗ ИКАКВИХ ОГРАНИЧЕЊА И У СВАКО ДОБА
2. ПОСЛОДАВАЦ МОЖЕ ДА УДАЉИ ЗАПОСЛЕНОГ СА РАДА 15 РАДНИХ ДАНА БЕЗ НАКНАДЕ ЗАРАДЕ
3. ПОСЛОДАВАЦ МОЖЕ ДА ИЗРЕКНЕ НОВЧАНУ КАЗНУ У ВИСИНИ 20% ОСНОВНЕ ЗАРАДЕ У ТРАЈАЊУ ДО ТРИ МЕСЕЦА
4. МИНУЛИ РАД САМО ЗА ГОДИНЕ РАДА ОСТВАРЕНЕ КОД ПОСЛОДАВЦА
5. ИСПЛАТА ОТПРЕМНИНЕ ПРИ ОДЛАСКУ У ПЕНЗИЈУ У ВИСИНИ ДВЕ ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ УМЕСТО ТРИ
6. ИСПЛАТА ОТПРЕМНИНЕ ПО ОСНОВУ ВИШКА САМО ЗА ГОДИНЕ РАДА КОД ПОСЛЕДЊЕГ ПОСЛОДАВЦА У ВИСИНИ ТРЕЋИНЕ ОСНОВНЕ ЗАРАДЕ ЗА СВАКУ НАВРШЕНУ ГОДИНУ КОД ПОСЛОДАВЦА
7. ДРАСТИЧНО УМАЊЕЊЕ НАКНАДЕ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВОВАЊА СА РАДА НА ДАН ПРАЗНИКА, ГОДИШЊЕГ ОДМОРА, ПЛАЋЕНОГ ОДСУСТВА
8. ДРАСТИЧНО УМАЊЕЊЕ НАКНАДЕ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВОВАЊА СА РАДА ЗБОГ БОЛОВАЊА
9. УКИДА СЕ ПРАВО НА УВЕЋАНУ ЗАРАДУ ЗА СМЕНСКИ РАД
10. РАД ПО ПОЗИВУ НЕ СМАТРА СЕ ПРЕКОВРЕМЕНИМ РАДОМ
11. УКИДА СЕ ПРОШИРЕНО ДЕЈСТВО КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

Институт изворни приходи

Београд, 15.1.2014. године

У складу са закључком са састанка са преговора о ПКУ за социјалну заштиту од 27. новембра 2013.године, репрезентативни синдикати у области социјалне заштите на нивоу Републике Србије, на састанцима одржаним 05. децембра 2013.године и 09. јануара 2014. године разматрали су институт изворних прихода установа социјалне заштите.
Репрезентатизни синдикати су заузели јединствеи став, а иста гласи да изворне приходе установа социјалне заштите чине:
- Остварени приходи од обављања основне делатности .
- Остварени приходи од пружања додатних услуга који су изван стандарда утврђених одговарајућим актима уотанова социјалне заштите.
- Следећи приходи од уплата трећих лица сродника. пензија корисника за уплате изнад минималне цене утврђене од стране надлежног органа.
Ванстандардне услуге и то:
- Пресвлачење
- Фризерске услуге
- Геронто-домаћица

Погледај допис предат министарствима

Обавештење

Београд, 13.1.2014. године

СИНДИКАТ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ
Вд председник Драгица Ћурчић
Генерални секретар Драгица Дашић
ПРЕДМЕТ :ОБАВЕШТЕЊЕ
Поштовани,
Поводом Вашег Протесног писма упућеног председницима синдикалних организација нашег Синдиката, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вас обавештава да су у истом наведене апсолутно нетачне и неистините тврдње, као и недопустиве инсинуације чиме се грубо нарушава углед најмасовнијег и најстаријег репрезентативног синдиката запослених у делатности здравства.
Указујемо Вам да су Синдикату запослених у здравству и социјалној заштити како од Ваше стране тако и од стране Драгана Бисенића пристигла обавештења контрадикторног садржаја, према којим свака страна тврди да је баш она легални и легитимни представник СМСТС. Напомињемо Вам да за Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије и једна и друга страна престављају легалне и легитимне представнике запослених док надлежни државни органи и институције не донесу другачију одлуку.
Хам Синдикат није истражни орган да може утврдити ко заиста представља СМСТС, нити се на основу достављених списа исто може утврдити, а није ни надлежан да утврђује наведено.
Републички одбор Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије на седници одржаној 26.12.2013. године је обавештен о дешавањима у СМСТС, а све на основу писаних информација које сте доставили нашем Синдикату број 82 од дана 23.12.2013. године.
Тада Вам није сметало да се о таквој информацији обавести синдикално руководство нашег Синдиката, а када су о истом таквом званичном обраћању нашем Синдикату од стране Драгана Бисенића од 09.01.2014. године, такође обавештени овлашћени представници нашег Синдиката, такво обавештавање називате ”ширењем дезинформација”.
Ца изнетог, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије захтева да нам се убудуће не обраћате ца апсолутно нетачним, паушалним, тендециозним и правно неутемељеним тврдњама, већ да прво решите Ваше интерне проблеме, односно решите судске процесе које водите једни против других унутар Вашег синдиката, а затим кренете у решавање екстерних уколико исти постоје.
Ширење дезинформација но здравственим установама и синдикалним организацијама у области здравства, конфузију међу чланством Вашег Синдиката, као и манипулације лажима, чине искључиво руководства Вашег Синдиката.
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије нити се меша у унутрашњу организацију СМСТС, нити има намеру да то чини.
Обавештавамо чланство и све запослене у здравству да на основу изнетог, сами процене ко се бави неистинама и ко шири дезинформације но установама у делатности здравства.
У прилогу Вам достављамо дописе које смо добили из СМСТС.
С поштовањем,
У Београду, 13.01.2014. године

Протестно писмо СМСТС

Обавештење нашег синдиката

ДЗ Гроцка остао без плате

Београд, 31.12.2013. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Проф,др Славица Ђукић - Дејановић
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
Директор, проф. др Момчило Бабић Председник УО РФЗО, др Рајко Косановић
СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ГРАДА БЕОГРАДА ''
Синиша Мали
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за здравство Секретару, Мр сц. мед. др Вера Дражић
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗДРАВСГВЕНОГ ОСИГУРАЊА ФИЛИЈАЛА ЗА ГРАД БЕОГРАД
Директор, Даница Радосављевић
Предмет: Исплата плате-зараде запосленима у ДЗ Гроцка.
Имамо сазнања да је Републички фонд здравственог осигурања - Филијала за град Београд, Дому здравља Гроцка извршио пренос средстава за плате-зараде у мењем износу од потребног за исплату другог дела за децембар 2013. године и да из тих разлога запослени у Дому здравља Гроцка јуче нису примили плату, док су све остале установе у Београду извршиле исплату исте.
Запослени у ДЗ Гроцка су дискриминисани у односу на остале запослене у здравственој делатноти у Београду већ дуже од годину дана, иако нити су одговорни, а ни на било који начин изазвали настало стање.
Молимо Вас, да по хитном поступку изнађете могућности да дана 31. децембра 2013. године извршите пренос новчаних средства Дому здравља Гроцка и одмах се изврши исплата плата-зарада запосленима у пуном износу.
С поштовањем,
Председник СЗЗСЗ Србије, др Зоран Савић
Председник градског одбора Синдиката,
прим.др сц.мед. Радмила Обреновић

Види допис

ПЕТИЦИЈА У ПОДНЕ

Београд, 25.12.2013. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Ивица Дачић Први потпредседник, Александар Вучић
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, проф. др Славица Ђукић Дејановић МИНИСТАРСТВО ФИНАИСИЈА
Министар, Лазар Крстић МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Министар, др Јован Кркобабић
Поштовани,
На основу члана 56. Устава Републике Србије, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије због урушавања материјалног и радно-правног положаја запослених подноси ПЕТИЦИЈУ коју је потписало преко 25.000 запослених у здравству и социјалној заштити, са следећим захтевима:
- Измена Уредбе о корективном коефицијенту
- Измена Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата у државним органима и јавним службама
- Преиспитивање економских мера Владе Републике Србије о повећању ПДВ-а и изузимање запослених у здравству и социјалној заштити од плаћања солидарног пореза
- Престанак дискриминације запослених и решавање материјалног и радно-правног положаја запослених у здравству (подела запослених на ”уговорене” и ”неуговорене”...)
- Преговори и закључивање ПКУ за област социјалне заштите
- Реални раст зарада - Исплата новогодишње, односно божићне награде за све запослене у делатности здравства и социјалне заштите.
Обавештавамо Вас да је делегација Синдиката дана 25.12.2013. године извршила предају Петиције на писарници Владе Републике Србије.
Са изнетог, Синдикат захтева одговор на Петицију и истакнуте захтеве.
С поштовањем,

Председник
др Зоран Савић

Види петицију

Захтев за замену запослених у здравству

Београд, 19.12.2013. године

Број, 105 ЈМ
Београд, 16.12.2013. године
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Премијер, Ивица Дачић
Први потпредседник, Александар Вучић МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Лазар Крстић
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, проф. др Славица Ђукић Дејановић
ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ЗАМЕНУ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ У СКЛАДУ СА КАДРОВСКИМ ПЛАНОМ
Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вас моли да се ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ обезбеди замена запослених у здравству за све послове у оквиру Кадровског плана установе, на који je сагласност дало Министарство финансија на предлог Министарства здравља.
Синдикат предлаже да се здравство изузме, односно да се не спроводи поступак утврђен Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему ("Сл. гласник PC бр. 108/2013).
Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему, чланом 1. став 13. прописано je да:
„Корисници јавних средстава не могу заснивати радни однос са новим лицима ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места до 31. децембра 2015. године.
Изузетно од става 34. овог члана, радни однос са новим лицима може се засновати уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства..."
О потреби и неопходности да се здравство изузме из примене Закона, Синдикат сматра да није потребно посебно образлагати.
Здравствена установа остаје без запосленог у оквиру Кадровског плана установе због одласка у пензију запосленог или у иностранство или на други начин, a неопходно je обезбедити континуирану здравствену заштиту грађанима у складу са Уставом и Законом. Са лимитираним кадром, континуирану здравствену заштиту грађанима није могуће пружити или бар не уз поштовање минимума стандарда квалитета.
Спровођење поступка у складу са наведеним законом захтева време, a у здравству промене запосленог треба извршити no хитном поступку.
To практично значи да нема операција уколико нпр. нема анестезиолога.
У случају да нема изабраног лекара ко ће примити све пацијенте или ко ће да одржава простор ако нема спремачице?
Молимо Вас за разумевање и Ваше поступање за оправдане захтеве Синдиката, како би се створили услови да се у делатности здравства ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ обезбеди замена запослених свих струка и занимања, у складу са Кадровским планом установе на коју je дало сагласност Министарство финансија, на предлог Министарства здравља.
С поштовањем,
Председник
Др Зоран Савић

Види допис

Протест Синдиката здравства у Новом Саду

Београд, 13.12.2013. године

После недавне јавне седнице одржане у Београду, јуче је и у Новом Саду, испред Српског народног позоришта, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије организовао јавну, протестну седницу.
Окупљеним здравственим радницима обратили су се председник Републичког синдиката запослених у здравству и социјалној заштити др Зоран Савић и председница Покрајинског синдиката запослених у здравству и социјалној заштити др Дуња Циврић. Они су указали на економске мере које погађају запослене у тим делатностима, урушавајући њихов материјални и радноправни положај.
Како је речено, солидарним порезом се кажњава високообразовани кадар у здравству, а повећање ПДВ-а је додатни удар на материјални положај свих грађана Србије. Најављене измене и допуне Закона о раду оцењене су као погубне и за запослене и за незапослене и младе који чекају на посао.
Извор: ДНЕВНИК
Одржана Јавна седница

Београд, 28.11.2013. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
- Јавна седница -
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије од Владе Републике Србије
ЗАХТЕВА

 • Измену Уредбе о корективном коефицијенту..
 • Измену Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата у државним органима и јавним службама
 • Преиспитивање економских мера Владе Републике Србије о повећању ПДВ-а и изузимање запослених у здравству и социјалној заштити од плаћања солидарног пореза који даље урушавају материјални положај свих запослених.
 • Престанак дискриминације и решавање материјалног и радно-правног положаја запослених у здравству
 • Преговоре и закључивање ПКУ за област социјалне заштите
 • Реални раст зарада
 • Исплату новогодишње, односно божићне награде за све запослене у делатности здравства и социјалне заштите.

Види захтеве

Види подршку ССС Војводине

Извештај Б92 о Седници

Извештај РТВ

Наставак преговора око ПКУ за социјалну заштиту

Београд, 22.11.2013. године

Стигао позив Министарства рада, запошљавања и социјалне политике за наставак преговора за закључивање Посебног кодективног уговора за област социјалне заштите
ПРЕДМЕТ: Наставак поступка преговарања за закључење Посебног колективног уговора за област социјалне заштите - захтев за изјашњење и позив на састанак
Синдикат запослеиих у здравству и социјалној заштити Србије обратио се овом министарству са захтевом број: 41 - МГ од 08.10.2013. године и захтевом број: 65 од 18.10.2013. године , за хитан наставак преговора за закључивање Посебног кодективног уговора за област социјалне заштите, чије копије вам у прилогу достављамо. Тим поводом, позивамо вас на састанак представника преговарачког тима Владе и Синдиката заиослених у социјалној заштити Републике Србије и Синдиката залослених у здравству и социјалној заштити Србије, оба синдиката као репрезентативна за област социјалне заштите, дана 27.11.2013. године, у 11,00 часова, у Мииистарство рада, запошљавања и социјалне политике, други спрат, соба 8, Б крило, у предмету наставка преговора за закључивање Посебног колективног уговора за област социјалне заштите.
С поштовањем,
ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Бранкица Јанковић

Види допис

Допис Одбору за здравље и породицу НСРС

Београд, 15.11.2013. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ОДБОР ЗА ЗДРАВЉЕ И ПОРОДИЦУ
Председник проф. др сци.мед. Душан Милисављевић
Заменик председника, др сци.мед. Љубица Мрдаковић Тодоровић
Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вас обавештава о активностима које води у циљу заштите материјалног и радно правног положаја свог чланства и свих запослених у делатности здравства.
Саставни део дописа су обавештење Синдиката упућено Влади PC v Министарству здравља поводом представљених економских мера Владе PC бр. 62 од 18. октобра 2013. године и захтев бр. 083 од 14. новембра 2013. године.
Синдикат Вас моли за разумевање и подшку захтевима Синдиката као и да у складу са Вашим надлежностима поступите ради реализације истих.
Унапред се захваљујемо,
Срдачан поздрав.

Види допис

Синдикат затражио исте божићне и јубиларне награде за све запослене

Београд, 15.11.2013. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Премијер, Ивица Дачић
ИИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Лазар Крстић
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министар, проф. др Славица Ђукић Дејановић
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Министар, др Јован Кркобабић
Предмет: Захтев за исплату новогодишње, односно божићне награде за све запослене у делатности здравства и социјалне заштите
Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије због урушеног материјалног и социјалног положаја запослених у делатности здравства и социјалне заштите, захтева исплату новогодишње, односно божићне награде у истом износу за све запослене.
Подсећамо Вас да запослени из четири групе послова у здравству и пет група послова у социјалној заштити применом Закона о платама у државним органима и јавним службама, уредби и других аката немају ни минималну зараду.
Обавештавамо Вас да су запослени у предходним годинама примали ову врсту награде и неисплатом исте, запослени би били доведени у још неповољнији материјални положај.
Синдикат предлаже да висина наведене награде износи једну половину минималне зараде.
Са изнетог, Синдикат предлаже да поднесете амандман на члан 16. Предлога закона о буџету за 2014. годину, ради обезбеђивања правног основа за исплату наведене награде свим запосленима у здравству и социјалној заштити, a све у складу са чланом 107. став 2. и 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији je оснивач Република Србија, са проширеним дејством. Очекујемо Ваше поступање.
С поштовањем,

Види допис

Одговор Синдикату Одбора за рад Народне скупштине

Београд, 12.11.2013. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
Одбор за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва
17 Број: 120-3833/13
07. новембар 2013. године
Б е о г р a д
СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
11000 Београд Дечанска 14
Поштовани,
Одбор за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва, на седници од 07. новембра 2013. године, размотрио je вашу представку, која се односи на исплату награде у износу од 4. 000 динара за запослене у ванинституционалној заштити, запосленима у Радној јединици „Дневни центри и клубови“ при Геронтолошком центру и свим запосленима у установама социјалне заштите.
С тим у вези указујемо на одредбе чл. 40, 44. и 209. Закона о социјалној заштити, према којима услуге социјалне заштите као дневне услуге у заједници обезбеђује јединица локалне самоуправе и финансира их из свог буџета.
Како je оснивач Радне јединице „Дневни центри и клубови“ Град Београд, то се с вашим захтевом молимо обратите надлежној локалној самоуправи.
С поштовањем

Прочитај више

Објављен Споразум у Службеном гласнику

Београд, 8.11.2013. године

Ha основу члана 263. став 2. Закона о раду („Службени гласник PC”, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), Репрезентативни синдикати у области здравства на нивоу Републике Србије: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Синдикат медицинских сестара и техничара Србије и Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност ’ и Влада, 31. окгобра 2013. године, закључују

СПОРАЗУМ

о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији je оснивач Република Србија

Члан 1.

Важење Посебног колективног уговора за здравствене уста- нове чиш ie оснивач Република Србија („Службени гласник PC”, бр. 36/10, 42/10 - др. пропис, 46/13 - др. пропис и 74/13 - др. пропис), продужава ce до 31. марта 2014. године.

Члан 2.

Овај споразум ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Прочитај више

Саопштење

Београд, 8.11.2013. године

Републички одбор Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије, на седници одржаној 7. новембра 2013. године, разматрао је материјални и радно-правни положај чланства и свих запослених у делатности здравства и социјалне заштите и констатовао следеће:
1. Потписан је Споразум о продужењу рока важења ПКУ за област здравства до 31. марта 2014. године.
2. Преговори са ресорним министарствима су у току везано за материјални и радно-правни положај запослених.
3. Током следеће недеље настављају се преговори на измени Уредбе о капитацији, односно измени капитационе формуле.
4. Постигнута је сагласност о формирању заједничких комисија од представника репрезентативних синдиката и надлежних министарства за следеће области:
- Комисија за праћење и аутентично тумачење ПКУ за област здравства,
- Комисија за капитацију – измену капитационе формуле,
- Комисија за решавање питања запослених у стоматолошким службама.
5. Синдикат је исказао огромно незадовољство на предложени текст Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о раду.
6. Примедбе нашег Синдиката предате су у писаној форми радној групи за припрему Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о раду, која је састављена од представника Владе РС, послодаваца и репрезентативних синдиката на нивоу Републике Србије.
7. Републички одбор Синдиката још једном је оценио да су предложене економске мере Владе Републике Србије о повећању ПДВ-а и увођењу солидарног пореза неприхватљиве, о чему је Влада РС у писаној форми обавештена.
8. Са закључцима Синдиката лично су упознати премијер Ивица Дачић и први потпредседник Владе РС Александар Вучић на одржаним седницама Социјално-економског савета РС и на Председништву СССС.
9. Републички одбор Синдиката очекује хитно поступање Владе РС по изнетим захтевима, у супротном Синдикат ће предузети конкретне мере на заштити материјалног и радно-правног положаја чланства.
10. Чланство Синдиката биће благовремено обавештено о даљим активностима.
На захтев нашег синдиката Министарство здравља заказало преговоре за 6.11.2013.

Београд, 5.11.2013. године

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Сектор за здравствено осигурање Ерој: 06-00-445/2013-0Ј
Датум: 04.11,2013. годнне Београд,
Немањина 22-26
СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ СРБИЈЕ
др Зоран Савић, председник
11000 БЕОГРАД Ул. Дечанска бр. 14
Поштовани,
Поводом Вашег дописа број 39 В од 24. септембра 2013. године којим аражите да се одржи састанак ради преговора у вези са матаријалним и радно- правним пложајам запослених у здравству, обавештавамо Вас да ће се састанак одржати 6. новембра 2013. године са почетком у 10,00 часова у просторијама Министарства здравља, ул. Немањина 22-26, VI спрат.
За све информације можете се обратити Бојани Потежици, самосталном саветнику у Министарству здравља, Сектор за здравствено осигурање, телефон 361 47 00, e-mail: bojana.potczica.@zdravlje.gov.rs.

Прочитај више

Споразум уписан у Регистар колективних уговора

Београд, 5.11.2013. године

Ha основу члана 266. став 1. Закона о раду („Службени гласник PC”, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13) и члана 6. Правилника о регистрацији колективних уговора („Службени гласник PC”, број 50/05), поступајући no захтеву Министарства здравља за регистрацију колективног уговора, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике доноси
РЕШЕЊЕ
Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији je оснивач Република Србија закључен дана 31. октобра 2013. године између Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Синдиката медицинских сестара и техничара Србије, Гранског синдиката здравства и социјалне заштите „Независност” и Владе Републике Србије, уписан je у Регистар колективних уговора под редним бројем 27, дана 01. новембра 2013. године.
Образложење
Дана 01. новембра 2013. године Министарство здравља поднело je захтев за регистрацију Споразума о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији je оснивач Република Србија^уз који je достављено и пет примерака наведеног споразума.
Поступајући пo захтеву, Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији je оснивач Република Србија уписан je у Регистар колективних уговора, с обзиром да су се стекли услови за регистрацију прописани Правилником о регистрацији колективних уговора.
Поука о правном леку:
Ово решење je коначно у управном поступку и против њега жалба није допуштена, али се може покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана пријема решења.
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Број: 110-00-749/2013-02 У Београду, 01.11.2013. године

Прочитај више

Обрачун зараде за време одсутвовања са рада

Београд, 4.11.2013. године

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Број: 120-01-137/2013-05
Датум: 28.10. 2913. године
Београд, Немањина 22-26
СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД Ул. Дечанска 14
Поводом вашег дописа број 43 МГ од 9. октобра 2013. године у вези са начином обрачуна плате за време одсуствовања са рада, обавештавамо вас о следећем:
Чланом 2. став 2. Закона о раду („Службени гласник PC”, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13) предвиђено да се одредбе овог закона примењују на запослене у јавним службама само ако посебним законом није друкчије одређено.
Ha основу члана чл. 2. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник PC”, бр. 34/01, 62/06 - др. закон, 116/08 - др. закони, 92/11,99/11 - др. закон, 10/13 и 55/13), утврђено je да се плате запослених у јавним службама утврђују на основу: основице за обрачун плата, коефицијента и корективног коефицијента, који се множе основицом, додатака на плату и обавеза које запослени плаћа no основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање из плате, у складу са законом.
Према члану 5. став 1. истог Закона, запослени у јавним службама имају право на додатке за плату и то за:
- време проведено у радном односу (минули рад);
- дежурство и друге случајеве рада дужег од пуног радног времена одређене прописима (прековремени рад);
- рад на дан државног и верског празника;
- дневну накнаду за повећане трошкове рада и боравка на терену (теренски додатак);
- рад ноћу (између 22,00 и 6,00 часова наредног дана), ако такав рад није вреднован при утврђивању коефицијента.
Чланом 114. Закона о раду прописано je да запослени има право на накнаду зараде у висини просечне зараде у претходна три месеца, у складу са општим актом и уговором о раду, за време одсуствовања са рада на дан празника који je нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа.
Зарада, у смислу Закона о раду, састоји се од зараде за обављени рад и време проведено на раду, зараде no основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца (награде, бонуси и сл.) и других примања no основу радног односа, у складу са општим актом и уговором о раду. Под зарадом у смислу наведеног сматра се зарада која садржи порез и доприносе који се плаћају из зараде. Такође, под зарадом у смислу става 1. овог члана сматрају се сва примања из радног односа, осим накнада трошкова запосленог у вези са радом из члана 118. тач. 1)-4) и других примања из члана 119. и члана 120. тачка 1) овог закона.
Основ за утврђивање висине накнаде зараде, за време одсуствовања са рада због коришћења годишњег одмора, су сва примања која чине зараду у смислу Закона о раду, из претходна три месеца, која претходе месецу у коме je запослени започео да користи одсуство са рада, односно основна зарада, дела зараде за радни учинак, увећане зараде, зарада no основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца и других примања no основу радног односа, у складу са општим актом и уговором о раду.
Напомињемо да je увећање зараде, односно додатак на плату елеменат зараде, односно плате, и да je као такав већ садржан у основици за обрачун накнаде зараде, односно плате, коју запослени прима за време коришћења годишњег одмора.
Такође истичемо да je чланом 4. став 2. Закона о платама у државним органима и јавним службама прописано да коефицијент садржи и додатак на име накнаде за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора.
Имајући у виду напред наведено, запослени има право на накнаду плате у висини просечне плате у претходна три месеца за време коришћења годишњег одмора, a под просечном платом се подразумева која се састоји од: основице за обрачун плата, коефидијента и корективног коефицијента, који се множе основицом, додатака на плату и обавеза које запослени плаћа no основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање из плате, у складу са законом.

Прочитај више

Mишљења предлози и сугестије нa радну верзију
Нацрта закона о изменама и допунама Закона о раду

Београд, 1.11.2013. године

Председништво Синдиката на седници одржаној 24. октобра 2013.године разматрало je Радну верзију Нацрта закона о изменама и допунама Закона о раду и сходно томе износи следеће конкретне примедбе:
- У члану 16. став 1. тачка 3) уместо речи ”пружи обавештење о условима'’ треба додати речи ''достави сва акта која се односе на”, a остатак реченице прилагодити у одговарајућем падежу.
Ово из разлога што су у досадашњој пракси послодавци у већини случајева одбијали да доставе акте који се односе на рад и организацију рада, a нарочито Правилник о организацији и систематизацији послова.
- У члану 24. став 2. предложену алтернативу треба брисати.
Ово из разлога што у правилнику мора да стоји и број извршилаца.
У члану 30. став 5. предложену алтернативу треба брисати.
Ово из разлога што би у случају да уместо речи ”запослени” стоји реч ”лице”, то значило да може директор овластити било које физичко лице, да може да потпише VTOBop о раду са запосленим, што сматрамо апсолутно неприхватљивим.
- У члану 33. став I. тачкама 10), 11) и 13) речи ”ако нису утврђени законом или општим актом” треба брисати.
Наведено из разлога што приликом заснивања уговора о раду, исти више не мора да садржи конкретне податке о заради и другим примањима запосленог, роковима за исплату зараде и других примања. као и трајању дневног и недељног радног времена. већ може само садржати закон, колективни уговор или правилник о раду код послодавца који уређују ова питања.
Дакле. уколико дође до промене наведених општих аката, послодавац није у обавези да понуди запосленом анекс уговора о раду. Са изнетог, апсолутно смо против да се на овакав начин дефинишу обавезни елементи уговора о раду.
- У члану 37. став 5. тачке I) и 2) je неопходно да се бришу, јер се HE ВИДИ смисао истих, нити критеријуми на основу којих параметара су предложени, да се уговор о раду може закључити без навођења објективних разлога са запосленим старијим од 52 године. односно лицем које je најмање 6 месеци имало статус незапосленог.

Прочитај више

Закључак Владе о обрачуну плата

Београд, 31.10.2013. године

На основу члана 3. Став 1. Закона о платама у државним органима и јавним службама („С. Гласник РС“ бр.34/01, 62/06 – др, закон,116/08-др, 92/11, 99/11 – др. Закон, 10/13 и 55/13 и члана 43. Став 3. Закона о Влади („С. Гласник РС“ , бр 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12), на предлог Министарства финансија
Влада доноси
ЗАКЉУЧАК
Плате запослених у основном, средњем и високом образовању, студентском стандарду и ученичком стандарду, здравственој делатности, заводима за социјалну заштиту, заводима основаним у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, центрима за социјални рад, установама социјалне заштите за смештај корисника и запосленима у осталим јавним службама које се финансирају ит буџета, обрачунаваће се и исплаћивати по основици која, почев од плате за октобар 2013. Године износи –нето 2.618,26 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање.

Прочитај више

Захтев за преговоре

Београд, 25.10.2013. године

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар,проф. др Славица Ђукић Дејановић
Државни секретар, прим. др Периша Симоновић
ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ПРЕГОВОРЕ
Поштовани,
Председништво Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије на седници одржаној 24. октобра 2013. године разматрало je материјални и социјални положај свог чланства запосленог у здравству и социјапној заштити и закључило да се исти континуирано погоршава, a посебно са предложеним економским мерама Владе Републике Србије.
Подсећамо Вас да je Синдикат покренуо иницијативу за преговоре везано за материјални и радно - правни положај чланства и свих запослених у здравсту дописом од 26. септембра 2013. године, као и обавештењем од 18. октобра 2013. године апи нажалост позив за преговоре још увек нисмо добили.
Такође, подсећамо Вас на закључак са преговора обаљених 20. септембра 2013. године и постигнутог Споразума представника Владе и репрезентативних синдиката у области здравства на нивоу Републике Србије о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији je оснивач Република Србија са проширеним дејством, до 31. марта 2014. године. Од доношења наведеног закључка протекло je више од месец дана, a поступак није спроведен (потписивање Споразума и објављивање у ”Сл. гласнику PC” ).
Са изнетог, Синдикат очекује хитан позив за преговоре, у супротном на Вама je сва одговорност за активности које ћe предузети Синдикат на заштити интереса свог чланства.
С поштовањем,
Председник
Др Зоран Савић

Прочитај више

Министарство о наградама и дечијим поклонима

Београд, 24.10.2013. године

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Број: 011-00-301/2013-05
Датум: 26.09.2013. године
Београд, Немањина 22-26
- СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЈЛНОЈ ЗАШТИТИ СРБИЈЕ
- СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У АПОТЕЦИ БЕОГРАД –
- Гордана Лукић, председник Синдикалне организације –
11000 БЕОГРАД
Ул. Макензијева број 47
Поводом Вашег дописа од 9. септембра 2013. године, који је приспео у Министарство здравља 13. септембра 2013. године, у вези права запосленог на новогодишњу награду и права на пригодан поклон за децу до 15 година старости, обавештавамо Вас о следећем:
Чланом 107. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, са проширеним дејством („Службени гласник РС”, бр. 36/10,42/10, 46/13 и 74/13) прописано је да запосленима припада право на исплату новогодишње награде у једнаком износу а о висини ове награде, Влада и репрезентативни синдикати преговарају сваке године у поступку доношења предлога буџета Републике Србије.
Такође, ставом 4. истог члана утврђено је да деци запослених до 15 година старости припада право на пригодан поклон за Нову Годину у складу са одлуком директора здравствене установе, а уз претходно прибављено мишљење синдиката.
Имајући у виду напред наведено, послодавац је у обавези да исплати новогодишње награде у једнаком износу за све запослене, а износ пригодног поклона деци запослених до 15 година, утврђује директор здравствене установе одлуком, у прибављено мишљење синдиката.
Напомињемо да сходно Правилнику о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцем здравствених услуга за утврђивање накнаде за њихов рад за 2013. годину („Службени гласник РС”, бр. 125/12, 9/13-исправка, 17/13, 43/13 и 76/13) уговор са апотекама закључује на основу: 1) Листе лекова коју утврђује Републички фонд; 2) набавне цене лека која не може бити виша од цене лека утврђене Листом лекова; 3) трошкова промета на мало за издате лекове у износу 12% који се обрачунавају на велепшродајну цену лека; 4) набавне цене помагала која не може бити виша од највишег износа накнаде за помагало који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (Прилог 7.), 5) трошкова промета на мало за издата помагала у износу од 4% који се обрачунавају на набавну цену помагала. .
Такође, овим чланом, прописано је и да за лекове на лекарски рецепт КОЈИ се користе за лечење Н1У инфекција, Републички фонд признаје трошкове промета промета на мало од 6% на велепродајну цену лека. Даље, поред цена за издате лекове и помагала признаје се и порез на додату вредност, у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност.
Истичемо и да је одредбама члана 30. Правилника прописано да се начин фактурисања и начин плаћања услуга утврђују уговором између Републичког фонда за здравствено осигурање и апотеке.
На основу изнетог, може се закључити да се из средстава марже обезбеђуЈу плате запослених у апотеци, као и друга права, и не постоји правни основ да Републички фонд за здравствено осигурање преноси друга средства за ове намене осим изнетог. -

Прочитај више

Социјална заштита - Јубиларне награде

Београд, 24.10.2013. године

Република Србија
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛИЕ ПОЛИТИКЕ
Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту
Б е о г р а д Немањина 22-26
СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ СРБИЈЕ
БЕОГРАД Дечанска14
ПРЕДМЕТ:
Захтев за исплату јубиларних награда и награде од 4.000,00 динара за све запослене у социјалној заштити
У вези вашег дописа број: 42 МГ од 08.10.2013. године, којим захтевате по хитном поступку исплату свим запосленим у социјалној заштити, неисплаћених јубиларних награда за 2012. годину, исплату јубиларних награда за 2013. год. као и награду у нето износу од 4.000,00 динара, са припадајућим порезима и доприносима за обавезно социјално осигурање, обавештавамо вас следеће:
Министарство је поступило по свим захтевима установа социјалне заштите, примљеним у 2012. години, за исплату јубиларних награда, из буџета запосленима који су испунили услове за остваривање овог права у 2012.години.

Прочитај више

Саопштење

Београд, 11.10.2013.а године

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, поводом представљених економских мера Владе Републике Србије, 8. октобра 2013. године којима се најављује увођење солидарног пореза исказује огромно незадовољство свог чланства које годинама носи терет економске кризе. Просечна зарада у делатности здравства je нешто виша у односу на просечну зараду у Републици Србији (4%), с тим што je неупоредива квалификациона структура запослених у здравству односу на просек. Из доприноса за обавезно социјално осигурање обезбеђују се плате запослених у делатности здрадства a не из средстава буџета Републике Србије, с тога Синдикат не види из ког разлога би се примењивао солидарни порез и на запослене у здравству.
Указујемо на чињеницу да су дуговања према РФЗО већа од 800 милиона евра a да резултат примене предложених мера ушдете износе од 100 до 150 милиона евра за око 700.000 запослених у јавном сектору. Из средстава РФЗО финансира се 104.000 запослених у здравству.
Када би Влада Републике Србије била способна да обезбеди наплату доприноса за обавезно здравствено осигурање, ефекти би били много већи.
Солидарни порез се уводи и на зараде - плате чији je износ нижи од вредности потрошачке корпе. Поставља се питање да ли je потрошачка корпа луксуз.
Хоће ли увођење солидарног пореза побољшати материјални положај дела запослених који no Закону о платама у државним органима и јавним службама и Уредбама о коефицијентима имају плате -зараде које су чак и ниже од минималне зараде.
Смањивање зараде високо специјализованог кадра неће допринети бољем положају запослених, само ће деградирати професију и разградити и овако урушен систем награђивања.
Увођење капитације у здравству и корективног коефицијента није унапредило систем награђивања, односно практична примена Уредбе о корективном коефицијенту... показала je бројне недостатке и исказала потребу за њеном хитном изменом.
Синдикат види излазак из кризе таквим мерама Владе Републике Србије, којима ће се подстаћи производња, односно привреда, веће запошљавање и више зараде у реалном сектору.

Поводом најаве мера Владе Републике Србије, председник нашег Синдиката др Зоран Савић је дао коментра новинару Политике.

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

Поводом најаве мера Владе Републике Србије, председник нашег Синдиката др Зоран Савић је дао коментра новинару Политике.
ПРЕГЛЕДАЈ

Обрачун накнате током одсуства са рада

Београд, 10.10.2013.а године

МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Министар, др Јован Кркобабић
Државни секретар Бранкица Јанковић
МИНИСТАРСТВОЗДРАВЉА
Министар - проф. др Славица Ђукић Дејановић
ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ТУМАЧЕЊА НАЧИНА
ОБРАЧУНА НАКНАДЕ ЗАРАДЕ-ПЛАТЕ ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВОВАЊА СА РАДА
Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вас обавештава да се у одређеним здравственим установама начин обрачуна накнаде зараде-плате за време одсуствовања са рада не обрачунава у складу са законом, a искључиво на штету запослених.
Запослени примају накнаде зараде-плате за време коришћења годишњег одмора чак и у мањем износу од основне плате, што je у супротности са чланом 114. Закона у раду.
Запосленима у здравственој делатности се зарада-плата обрачунава на основу Закона о платама у државним органима и јавним службама("Сл. гласник PC", бр. 34/2001, 62/2006-др.закон, 63/2006-испр.др.закона, 116/2008- др.закон, 92/2011 и 99/2011 - др. закон), Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама и Уредбом о корективном коефицијенту...
Наведеним правним прописима утврђено je да се плата запосленима исплаћује за рад у пуном радном времену, те да je плата увек иста без обзира на број радних сати, односно број радних дана у месецу.
Са изнетог, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије захтева од Вас давање јединственог тумачења начина обрачуна накнаде зараде-плате за време одсуствовања са рада.
Ради потпунијег сагледавања проблема запослених услед незаконитог начина обрачуна накнаде зараде-плате за време одсуствовања са рада, у прилогу овог дописа Вам достављамо допис Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије за Јужно-бачки округ број 103-13, као и мишљења Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, бр. 011-00-690/2011-02 и бр. 120-02-00194/2005-02.
С поштовањем,

ПРЕУЗМИ документ

Јубиларне награде за социјалну заштиту

Београд, 10.10.2013. године

Наш синдикат је упутио захтев ресорним министарствима рада и финансија, градоначелнику, Секретаријату за социјалну заштиту и Народној скупштини за исплату јубиларних награда и одговарајуће награде од 4.000 динара за све запослене у установама социјалне заштите...

МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Министар, др Јован Кркобабић
Државни секретар Бранкица Јанковић
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
Министар, Лазар Крстић

ГРАД БЕОГРАД
Вршилац функције градоначелника, Драган Ђилас
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
Секретар, Ненад Матић
НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Одбор за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва
Председник Милица Дроњак
Предмет: Захтев за исплату јубиларних награда и одговарајуће награде у износу од 4.000.00 динара за све запослене у установама социјалне заштите
Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вас обавештава да запосленима који се организационо налазе у ванинституционалној социјалној заштити, односно запосленим у Геронтолошком центру Београд у Радној јединици "Дневни центри и клубови" још увек није иеплаћена одговарајућа награда у висини од 4.000,00 динара.
Такође, запосленима у одређеним установама социјалне заштите још увек нису исплаћене јубиларне награде за 2012. годину, као ни свим запосленим за 2013. годину, нити има назнака када ће исте бити исплаћенз.
Подсећамо Вас да je чланом 15. став 1. Закона о буиету Републике Србије за 2013. годину (Сл. гласник Републике Србије, број 114/2012), прописано да запосленима у установама социјалне заштите следује јубиларна награда, као и одговарајућа награда у нето износу од 4.000,00 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање.
Обзиром на наведено, Синдикат захтева, да у складу са својим овлашћенима, Законом и другим актима, no ХИТНОМ поступку предузмете све неопходне мере и радње како би се без одлагања извршила исплата јубиларних награда и одговарајуће награде у висини од 4.000,00 динара, запосленим који се организационо налазе у ванинституционалној социјалној заштити, запосленим у Геронтолошком центру Београд у Радној јединици "Дневни центри и клубови"и свим запосленим у установама социјалне заштите.
У случају да наведена потраживања запослених не буду исплаћена, бићемо принуђени да законом гарантована права запослених остваримо у судском поступку, a како су потраживања запослених неспорна, трошкови установа биће вишеструко увећани за судске таксе, адвокатске трошкове и припадајуће камате.
С поштовањем,

ПРЕУЗМИ документ

Синдикат и Лекарска комора незадовољни
Уредбом о корективном коефицијенту !

Београд, 3.10.2013. године

Закључак представника Лекарске коморе Србије, Синдиката лекара и фармацеута Србије, Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије и Удружења лекара опште/породичне медицине гласи да су у потпуности изостали ефекти примене уредбе о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама, у смислу праведног награђивања.
Једини ефекат је стварање прегломазне администрације, прекомпликован систем обрачуна и све веће незадовољство изабраних лекара и пацијената, саопштавају из Лекарске коморе Србије и додају да су са синдикатима и поменутим удружењем констатовали да је примена уредбе у пракси показала да су изабрани лекари у различитим деловима земље, али и у различитим здравственим установама у истим деловима Србије, имали "значајно различите учинке и радно оптерећење што за последицу има нелогичне и нереалне оцене“.
Ово је последица и даље лоше капитационе формуле и одсуства адекватних стандарда и норматива за дефинисање обима и структуре рада изабраних лекара, на шта стмка континуирано указује, саопштавају из коморе и тврде да то узрокује и различити квалитет здравствене заштите коју добијају грађани који живе у различитим деловима земље или се лече у различитим здравствен- им установама на примарном нивоу, те да се то коси са Законом о здравственој заштити и члановима закона који се односе на: приступачност, правичност, свеобухватност и стално унапређење квалитета и ефикасности. Од значаја је напоменути и чињеницу да се у последњих скоро годину дана од почетка примене, радна група за праћење ефеката примене уредбе коју је формирала министарка здравља Славица Ђукић Дејановић, састала само једном, у марту -наводи се у саопштењу.
Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО) обавио је недавно вредновање рада 6.681 изабраног лекара из домова здравља широм Србије и саопштио да је максималну оцену 10 добило 25 лекара, док је просечна оцена за лекаре опште медицине, гинекологе, педијатре и стоматологе била око 5.
Од 3.745 лекара опште медицине ниједан није бриљирао за десетку, а многи су остали испод петице, што подразумева смањење плате. Највишом оценом могу да се похвале само два педијатра од 1.259 и један гинеколог, од њих 504 у домовима здравља у Србији. На оцењивању су најбоље прошли лекари превентивне дечје стоматологије, где је 17 од 901 добило чисту оцену 10, и опште стоматологије где је од 272 стоматолога, њих пет оцењено највишом оценом. Портпаролка РФЗО-а Сања Миросављевић објашњава да се приликом оцењивања гледа колико изабрани лекар има пацијената (40 одсто), затим број обављених превентивних пре- гледа (30 одсто), рационалност (20 одсто) и ефикасност (10 одсто).
Рационалност подразумева, појашњава она, просечну мало- продајну вредност прописаних лекова на рецепт по прегледаном пацијенту, док ефикасност укључује број посета осигураних лица изабраном лекару. Плаћање лекара по капитационој формули - по учинку, почело је да се примењује, да подсетимо, од 1. октобра 2012. године. За оне лекаре који су на последњој провери добили оцену 5, плата остаје непромењена као и пре увођења плаћања по учинку.
Месечна примања биће мања за све оне који су добили ниже оцене од петице и обрнуто, сви који су добили више оцене од петице добиће веће плате. За лекаре који су оцењени максималном оценом, плата се увећава за 3,88 одсто, а исто толико се умањује за оне који су добили најнижу оцену. На опаске изабраних лекара да су оваквом формулом кажњени они који више раде, који имају пуно пацијената хроничних болесника и прописују више лекова, у РФЗО-у наводе да овакве тврдње не стоје а то се види, како кажу, и из оцена из прошле године. Оцене за други квартал прошле године такође демантују ове тврдње. Лекар чија је просечна цена лека по осигуранику била 77,94 динара, за рационалност у прописивању лекова добио је оцену 1,7 док је лекар са просечном ценом лека од 558,7 по осигуранику добио оцену 10, наглашава Миросављевић.
Оцењивање лекара обавља се квартално, а ове оцене односе се на рад лекара за први квартал 2013. године. На основу тих оцеан обрачунаване су плате лекара у јулу, августу и септембру, кажу у РФЗО-у.

ПРЕУЗМИ ТЕКСТ ИЗ ЗДРАВСТВЕНОГ ПРЕГЛЕДА

Иницијатива за отпочињање преговора

Београд, 27.9.2013. године

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, проф. др Славица Ђукић Дејановић
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Лазар Крстић
 

Предмет: Иницијатива за отпочињање преговора о висини основице за обрачун и исплату плата запосленима у делатности здравства за 2014. годину
 

Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије у складу са чланом 93. Посебног колективног уговора за здравствене установе, чији je оснивач Република Србија, са проширеним дејством („Сл. гласник PC", бр. 36/10 и 42/10-др. пропис, 46/13 и 74/13), захтева заказивање састанка на коме би се преговарало о висини основице за обрачун и исплату плата запосленима у делатности здравства за 2014. годину.
С обзиром на то да су у току активности Владе Републике Србије на припремама предлога буџета за 2014. годину, Синдикат захтева да преговори отпочну у најкраћем могућем року.
Ha преговорима Синдикат ће покренути и иницијативу за измену Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, као и Уредбе о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује пo основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама.
Очекујемо Ваш позив за преговоре.

С поштовањем,
 

Председник
Др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА

Саопштење

Београд, 3.9.2013. године

Представници Лекарске коморе Србије, Синдиката лекара и фармацеута Србије, Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије и Удружења лекара опште/породичне медицине Србије после састанка одржаног 14.08.2013.године у седишту Лекарске коморе Србије на коме су разматрани су ефекти примене Уредбе о корективном коефицијенту,највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка,као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама (у даљем тексту Уредба) издају следеће
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
- Ефекти примене Уредбе, у смислу праведног награђивања изабраних лекара и других здравствених професионалаца на основу радног учинка и унапређења квалитета здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите, у потпуности су изостали. Једини стварни ефекат је прегломазна администрација, прекомпликован систем обрачуна и све веће незадовољство и изабраних лекара и пацијената.
- Примена Уредбе у пракси је показала да су изабрани лекари у различитим деловима земље, али и у различитим здравственим установама у истим деловима Србије, имали значајно различите учинке и радно оптерећење што за последицу има нелогичне и нереалне оцене.
- Ово је последица и даље лоше капитационе формуле и одсуства адекватних стандарда и норматива за дефинисање обима и структуре рада изабраних лекара на шта стално упозоравамо и указујемо.
- То узрокује и различити квалитет здравствене заштите коју добијају грађани који живе у различитим деловима земље или се лече у различитим здравственим установама на примарном нивоу здравствене заштите. Тако долази у питање и поштовања основних начела здравствене заштите дефинисаних Законом о здравственој заштити: приступачности, правичности, свеобухватности, сталног унапређења квалитета и ефикасности.
- Радна група за праћење ефеката примене Уредбе која је формирана од стране министарке здравља у Влади Републике Србије, од почетка примене Урeдбе а то је скоро годину дана, састала се само једном!! (у марту 2013 )
- Због свега поменутог, захтевамо од Министарства здравља Републике Србије да Радна група што пре настави са радом, изврши детаљну анализу досадашњих ефеката примене Уредбе и кроз стално праћење даје предлоге за побољшање капитационе формуле и саме Уредбе. Само на тај начин ћемо градити бољи систем и повећати задовољства како корисника здравствене заштите, тако и изабраних лекара и других здравствених професионалаца.
Потписи и печати учесника састанка:
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије
др Зоран Савић с.р.
Удружење лекара опште/породичне медицине Србије – УЛОПМС
др Александра Цветковић с.р.
Синдикат лекара и фармацеута Србије
др Драган Цветић с.р.
Грански синдикат здравства – АСНС
Прим. др Миодраг Јаковљевић с.р.
Лекарска комора Србије
Прим. др сци. мед. Татјана Радосављевић с.р.

Упућено:
Министарки здравља Републике Србије, Проф. др Славици Ђукић Дејановић
Директору Републичког фонда здравственог осигурања, Проф. др Момчилу Бабићу

Међународни Дан младих

Београд, 12.8.2013. године

12. август 1988.год. проглашен је као Светски дан младих од стране Генералне Скупштине Уједињених нација. Од тада се он сваке године прославља као Светски дан младих широм света.
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштитти Србије је препознао идеју и потенцијал младих, њихову енергију, као и разумевање за њихове специфичне проблеме са којима се млади људи свакодневно сусрећу. Представници младих укључени су у рад свих органа Синдиката, активно учествују у доношењу свих важних одлука, а Секција младих је организовала више едукативних семинара како би млади чланови стекли што више примењивих знања која ће користити у синдикалној борби за своја права.
Наши млади ативисти учествовали су у раду „Школе економије“ у организацији ФЕС-а, „Синдикалне академије Шупља стена“, имали смо своје представнике у радној групи у организацији КОМС-а, као и на више међународних семинара на којима је наша Секција дала свој допринос у регионалном повезивању младих ...

СВИМ НАШИМ МЛАДИМ ЧЛАНОВИМА ЧЕСТИТАМО МЕЂУНАРОДНИ ДАН МЛАДИХ

Обавештење

Београд, 7.8.2013. године

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обавештава своје чланове и запослене у делатности здравства, да је Народна Скупштина Републике Србије усвојила Закон о изменама и допунама Закон о буxету Републике Србије којим је извршен ребаланс буџета за 2013. годину, који је објављен у "Сл. гласнику РС ", број 59/13.
Такође, Народна Скупштина РС донела је Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему који је објављен у "Сл. гласнику РС" број 62/13 и исправка истог у броју 63/13.
Указујемо вам, пре свега на одредбе члана 7. Закона, којим је извршена измена фискалних правила за усклађивање плата и пензија.
Нова правила за усклађивање плата и пензија гласе:
- У октобру 2013. године и априлу 2014. године плате и пензије повећаће се за 0,5%.
- У октобру 2014. године плате и пензије повећаће се за 1%.
У априлу 2015. године плате и пензије ће се ускладити стопом раста потрошачких цена у претходних шест месеци...

Примена ПКУ за здравствене установе чији је оснивач, РС са проширеним дејством

Београд, 26.7.2013. године

На седници Преговарачког тима Владе и представника репрезентативних синдиката, одржане 25.06.2013. године, постигнут је споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, са проширеним дејством ("Службени гласник РС", број 36/10, 42/10 и 46/13) до 31.10.2013. године.
Према члану 263. Закона о раду колективни уговор се закључује на три године, а по истеку овог рока, колективни уговор престаје да важи, ако се учесници колективног уговора друкчије не споразумеју најкасније 30 дана пре истека важења колективног уговора.
С обзиром да је наведени колективни уговор важио до 25.07.2013. године, а да је у складу са наведеном одредбом постигнут споразум између учесника колективног уговора о продужењу његовог рока важења, то ће се исти примењивати до 31.10.2013. године.
У току је поступак спровођења процедуре потписивања наведеног споразума, а што подразумева да ће све здравствене установе примењивати Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач РС са проширеним дејством, у складу са постигнутим споразумом, до 31.10.2013. године.

Види и на сајту Министарства

Камп младих синдикалаца

Београд, 11.7.2013. године

Одбор младих чланова Регионалног синдикалног савета „Солидарност“ и ове године, уз подршку и сарадњу Фондације ”Фридрих Еберт”, организовао је други Камп младих синдикалаца. По ротационом принципу, у 2013. години Одбором младих председавају секција младих Савеза самосталних синдиката Босне и Херцеговине и Актив младих Савеза синдиката Републике Српске, па је Камп одржан у Неуму, у хотелу „Адриа“ у периоду од 25. - 28. јуна 2013. године.
Учесници кампа, њих око 60, били су представници секција младих из свих бивших југословенских република, односно из: Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Србије и Македоније. Секцију младих Савеза самосталних синдиката Србије представљало је 5 учесника и то: Мирјана Убовић и Марина Платиша, представнице секције младих Самосталног синдиката запослених у банкама, осигуравајућим друштвима и другим финансијским организацијама Србије (СС БОФОС); Гордана Прековић, председница Секције младих Синдиката запослених у здравственој заштити Србије; Марко Филиповић, представник Секције младих Синдиката запослених у јавно - комуналној делатности Србије и Дарио Косић, представник Секције младих ССС Војводине.

See more at: http://sekcijamladih.org/blog/#sthash.V7Q8t8u9.dpuf

 

Циљ Кампа био је умрежавање и сарадња између младих синдикалаца у региону, повећање информисаности и активизма младих чланова, те развијање пројектне идеје за самоодрзивост Одбора младих. На самом почетку, учесницима су се обратили домаћини: Емилија Грујић, представница ФЕС-а, Игор Токић из секције младих СССБиХ и Горан Станковић из Актива младих ССРС. Они су поздравили све учеснике, укратко представили Регионални синдикални савет „Солидарност“ и упознали нас са програмом Другог кампа. Након отварања, уследило је представљање учесника, наиме по један представник секције младих сваке од земаља, упознао нас је са учесницима који долазе из његове земље и са организацијама које они представљају и њиховим секцијама младих.
После упознавања свих учесника уследило је представљање сајта Регионалног синдикалног савета
(www.rss-mladi.org). Сајт је још у развоју и доступан је за кориснике од почетка јула, а председници секција младих имају администраторски приступ и могу да постављају информације и обавештења и уређују сајт.
Други дан кампа био је посвећен излагању о фондовима Европске комисије. Укратко предавачи су покушали да учесницима што једноставније објасне шта ради Европска комисија, чему служе фондови Европске комисије и шта ти фондови финансирају, затим како се пишу пројекти и како се аплицира за финансирање одређеног пројекта. Наиме, фондови су основани да би се финансирале активности за елиминисање разлика и успоставиле једнакости измедју земаља. Затим су се учесници семинара поделили у две групе. Прва група покушала је практично да примени све што су предавачи пренели, дакле да развије пројектну идеју и да конципира један пројекат, а друга група за то време написала је декларацију као поруку са II Кампа младих.
Декларација Одбора младих РСС „Солидарност“ о бољем положају младих на тржишту рада
На II Кампу Одбора младих Регионалног синдикалног савјета „Солидарност“ одржаном у Неуму у периоду од 25-28.06.2013, Одбор младих је препознао потребу да се перспективама младих посвети посебна пажња. Запошљавање и борба против незапослености су основни проблеми са којим се суочава млађа популација. Млади имају јасан став: да имају достојанствен и сигуран посао, да буду обучени, квалитетније едуковани за послове у својој струци и могућност напредовања у истој, да им се гарантује сигурнија будућност. Сматрамо да законе треба имплементирати уз заједничке консултације са социјалним партнерима. Ове политике треба да гарантују отварање квалитетнијих радних мјеста, како за млађу тако и за осталу радно активну популацију, као и гаранцију од социјалне искључености или других видова дискриминације младих.
Ми, чланови Одбора младих РСС „Солидарност“, залагаћемо се за:
• Очување достигнутог нивоа радничких права,
• Јачање социјалног дијалога међу социјалним партнерима,
• Проналажењу новог начина синдикалног организовања, као и заштите кроз законе и колективне уговоре, којима се предвиђају унапређење положаја младих на тржишту рада, посебно на несигурним облицима рада
• Улагање у програме стручног обучавања за младе и квалитетну системску подршку приликом налажења одговарајућег запослења.
Младима се мора омогућити да се правилно професионално орјентишу што ће им пружити више могућности за достојанствен рад и достојанствен живот.
У Неуму, 27. јун 2013. године
Одбор младих РСС „Солидарност“
Учесници кампа су закључили да у даљим заједничким активностима организују радионицу која би била посвећена искључиво писању пројеката и у којој би учествовало по двоје представника из сваког одбора секције младих. Завршетак кампа младих обележен је заједничком фотографијом и договором да наредне године домаћин кампа буде Хрватска. м,

ПРЕУЗМИ ОРИГИНАЛ ИЗВЕШТАЈА

Иницијатива Синдиката прослеђена ресорном министарству

Београд, 2.7.2013. године

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, проф. др Славица Ђукић Дејановић
Државни секретар, прим. др Периша Симоновић
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ Министар, др Јован Кркобабић
Државни секретар, Бранкица Јанковић
Предмет: Иницијатива за измену и допуну Закона о буџетском систему
Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије покреће иницијативу за измену члана 47. став 3. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему ( "Сл. гласник PC", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), којим се утврђује припадност сопствених прихода корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање.
Наиме, Синдикат предлаже изузимање здравствених установа и установа социјалне заштите од примене овог закона.
Предлажемо да члана 47. став 3. гласи: " Изузетно од става 1. и 2. овог члана, приходи пo основу наплате судских такси, као и приходи које својом делатношћу остваре високообразовне, научне, здравствене установе и установе социјалне заштите, задржавају карактер сопствених прихода и користе се за намене утврђене посебним законом".
Разлози за покретање ове иницијативе су вишеструки.
Узимање сопствених средстава здравственим установама и установама социјалне заштите довело би до застоја у раду, односно пословању истих, a нарочито: РХ центара, института, завода, стоматологије, апотека и установа социјалне заштите ( разни видови економије у овим установама) и др.
Такође, настали би проблеми у исплати плата-зарада запосленима, што може довести до несагледивих последица пo запослене у овим делатностима.
Подсећамо Вас, да у наведеним установама сопствени приходи учествују у финансирању ових установа чак и до 70% укупних прихода.
Поставља се питање на који начин ће функционисти ове делатности ако недостају сопствени приходи.
Системска решења и њихова деценијска примена били су управо у функцији стварања сопствених прихода и развоја здравствене заштите у складу са потребама грађана и стварању таквог менаџмента у установама који ће то обезбедити.
Иницијативу за измену овог закона поднела je и Комора здравствених установа Србије, коју je наш Синдикат подржао и учествовао у раду састанка одржаног 30. маја 2013. године.
Очекујемо од Вас да иницијативу Синдиката прихватите као своју и да јединствено делујемо према Влади Републике Србије за измену овог закона.
С поштовањем,

ПРЕУЗМИ ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА

Председник
др Зоран Савић

Обавештење

Београд, 14.6.2013. године

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обавештава своје чланове, да je на основу иницијативе поднете Уставном суду, чији je подносилац између осталих и наш Синдикат, дана 05.06.2013. године у "Службеном гласнику PC" број 49/2013, објављена Одлука Уставног суда број 1Уз-51/2012 којом се утврђује да одредбе члана 85. став 1. у делу који гласи: „који мора да буде адвокат" и став 2. истог члана Закона о парничном поступку („Службени гласник Републике Србије", број 72/11) нису у сагласности са Уставом и потврђеним међународним уговором.
Оваквом одлуком Уставног суда дата je поново могућност да интересе запосленог у поступку пред судом штити и заступа синдикат, односно да синдикат може заступати свог члана пред судом како то налажу ратификоване међународне конвенције и Закон о раду.
Дакле, нема ограничења у погледу тога ко може бити пуномоћник странке у парничном поступку, изузев у посгупку no ванредним правним лековима у којим странку мора заступати адвокат.
Напомињемо, да обим овлашћења за заступање( пуномоћја) одређује странка, односно запослени којем je повређено какво право из радног односа.
Такође, запослени може да овласти пуномоћника да предузима поједине одређене радње у поступку или да предузима све радње у поступку.
У прилогу Вам у целости дајемо на увид Одлуку Уставног суда број 1Уз-51/2012.

ПРЕУЗМИ ПРИЛОГ

Хитан наставак преговора око ПКУ за здравство

Београд, 14.6.2013. године

МИНИCTAPCTBO ЗДРАВЉА
Министар, проф. др Славица Ђукић Дејановић
Државни секретар, координатор преговарачког тима у поступку преговарања за закључивање Посебног колектнвног уговора за област здравства, др Периша Симоновнћ
Предмет: Ургенција за хитан наставак преговора за закључивање Посебног колективног уговора за област здравства
Поштовани,
Синдикат запосленнх у здравству и социјалној заштити Србије има разумевања за објектнвне околности и тешкоће у којима се налази Министарство здравља, односно Влада Републике Србије, али сматрамо да je заједнички интерес и Владе и Синдиката да се преговори за закључивање Посебног колективног уговора за област здравства окончају у складу са Законом.
Напомињемо Вам да су Влада Републике Cpбије и репрезентативни синдикати у области здравства на HИВОУ Републике Србије, дана 13.05.2013. године закључили Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији je оснивач Република Србија ( „Службени гласник PC", бр. 36/10 и 42/10 - др. пропис), који се продужава до 25.07.2013. године.
Преговарачкл TИМОВИ представника Владе и репрезентативних синдиката су усагласили ставове о томе да се преговори воде барем једном недељно, a све у циљу постизања споразума за закључење Посебног колектнвног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија до 25.06.2013. године, односно 30 дана пре истека важења наведеног уговора у складу са чланом 263. Закона о раду ( „Службени гласник PC", бр. 24/05, 61/05 и 54/09).
Подсећамо Вас да предходне четири недеље преговора није било, нити има било каквих назнака када ће исти бити одржани.
Ca изнетог, Синдикат захтева ХИТАН наставак преговора и исказује спремност да се nperoвори воде у времену и сатници која одговара преговарачком тиму Владе Републике Србије.
Очекујемо Ваше поступање по ХИТНОМ поступку и наставак започетих преговора ради закључивања Посебног колективног уговора за здравствене установе чији je оснивач Република Србија.
С поштовањем,

ПРЕУЗМИ ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА

Председник
др Зоран Савић

Хитна исплата награде за „Дневни центри и клубови“

Београд, 12.6.2013. године

МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Министар, др Јован Кркобабић Државни секретар Бранкица Јанковић

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
Министар, магистар Млађан Динкић

ГРАД БЕОГРАД
Градоначелник, Драган Ђилас

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
Секретар, Ненад Матић

Предмет: Исплата одговарајуће награде у износу од 4.000,00 динара за све запослене у Геронтолошком центру Београд
Поштовани,
Синдикату запослених у здравству и социјалној заштити Србије обратио се Синдикат запослених у Ванинституционалној социјалној заштити одраслих и старих у Београду, установе Геронтолошки центар Београд, са захтевом за помоћ у исплати одговарајуће награде у висини од 4.000,00 динара за све запослене у овој установи.
Наиме, у Геронтолошком центру Београд, запосленима у институционалном делу исплаћена је награда од по 4.000,00 динара, а запосленима у радној јединици „Дневни центри и клубови“, односно за 793 запослена то није учињено.
Подсећамо Вас да је чланом 15. став 1. Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину (Сл. Гласник Републике Србије, број 114/2013), прописано да запосленима у установама социјалне заштите следује одговарајућа награда у нето износу од 4.000,00 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање.
Обзиром на наведено, Синдикат Вас моли, да у складу са својим овлашћенима и наведеним Законом, по ХИТНОМ поступку предузмете све неопходне мере и радње како би се без одлагања извршила исплата припадајуће одговарајуће награде у висини од 4.000,00 динара како запосленима у Радној јединици „Дневни центри и клубови Геронтолошки центар Београд, тако и свим запосленима у установама социјалне заштите којима иста није исплаћена.
Сматрамо да је недопустива и апсолутно неприхватљива подела запослених у социјалној заштити и даље дискриминисање одређеног броја запослених може да доведе до ескалације незадовољства и несагледљивих последица по друштво у целини.
Молимо Вас још једном за хитно поступање и исплату одговарајуће награде свим запосленима у установама социјалне заштите.
С поштовањем,

ПРЕУЗМИ ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА

Председник
др Зоран Савић

Решење о продужетку важења ПКУ

Београд, 10.6.2013. године

На основу члана 266. став 1. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13) и члана 6. Правилника о регистрацији колективних уговора („Службени гласник РС”, број 50/05), поступајући по захтеву Министарства здравља за регистрацију колективног уговора, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике доноси

 

РЕШЕЊЕ

Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија закључен дана 13. маја 2013. године између Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Синдиката медицинских сестара и техничара Србије, Гранског синдиката здравства и социјалне заштите „Независност” и Владе Републике Србије, уписан је у Регистар колективних уговора под редним бројем 24, дана 23. маја 2013. године.

 

Образложење

Дана 23. маја 2013. године Министарство здравља поднело је захтев за регистрацију Споразума о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија уз који је достављено и шест примерка наведеног споразума.
Поступајући по захтеву, Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија уписан је у Регистар колективних уговора, с обзиром да су се стекли услови за регистрацију прописани Правилником о регистрацији колективних уговора.
Поука о правном леку:
Ово решење је коначно у управном поступку и против њега жалба није допуштена, али се може покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана пријема решења.
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Број: 110-00-410/2013-02
У Београду, 23. мај 2013. године

ПРЕУЗМИ ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Зоран Мартиновић

Информација о усвојеним Изменама и допунама Закона о раду

Београд, 15.5.2013. године

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, обавештава све чланове да је у „Службеном гласнику РС” бр. 32/13, објављен Закон о изменама и допунама Закона о раду.
Измене и допуне Закона о раду ступиле су на снагу дана 16.04.2013. године и састоје се у следећем:
- Додат је члан 93а којим је прописано да је послодавац дужан да запосленој жени, која се врати на рад пре истека годину дана од дана рођења детета, обезбеди право на једну или више дневних пауза у току радног времена, у укупном трајању од 90 минута или на скраћење радног времена у трајању од 90 минута, како би могла да подоји своје дете, у случају да радно време запослене жене износи шест и више сати.
Пауза или скраћено радно време рачунају се у радно време, а запосленој припада накнада која се исплаћује у висини основне зараде, увећане за минули рад.
Дакле, запослена жена када се врати са породиљског одсуства, односно одсуства ради неге детета, а испуњава наведене услове из закона, подноси захтев за коришћење паузе у току радног времена или за коришћење скраћеног радног времена.
Послодавац доноси решење којим констатује да су се непосредном применом закона стекли услови за коришћење паузе или скраћеног радног времена.
- Измењена је одредба става 2. члана 187. Закона о раду, у којој је прописано да се уговор о раду заснован на одређено време, продужава за време трудноће, породиљског одсуства, одсуства ради неге детета и одсуства ради посебне неге детета.
Дакле, радни однос заснован на одређено време, без обзира на дужину трајања ( 12 или краће од 12 месеци), продужава се уколико запослена у току трајања радног односа достави потврду надлежног здравственог органа да постоје околности на основу којих су се стекли услови за продужење уговора о раду (трудноћа, породиљско одсуство, одсуство ради неге детета и одсуство ради посебне неге детета).
Послодавац је дужан да запосленој понуди анекс уговора о раду о продужењу рока за који је заснован радни однос на одређено време.
Радни однос се продужава до истека рока за коришћење права на одсуство.
- Додат је нови став 3. члана 187. Закона о раду, у којем је прописано да је решење о отказу уговора о раду ништавно ако је:
- на дан отказа уговора о раду послодавцу било познато да је запослена жена трудна, користи породиљско одсуство, одсуство ради неге детета или одсуство ради посебне неге детета,
- ако запослена у року од 30 дана од дана пријема решења о отказу уговора о раду обавести послодавца о постојању околности из предходног става и о томдостави потврду овлашћеног лекара или другог надлежног органа.
У случају да послодавац донесе решење о отказу уговора о раду и после достављања одговарајућих доказа о обавези продужавања радног односа, запослена треба да поднесе захтев инспекцији рада за одлагање решења о отказу уговора о раду ( члан 271. Закона о раду).
Услов за подношење захтева за одлагање од извршења решења о отказу уговора о раду је да је запослена повела радни спор и да је захтев поднела у року од 30 дана од дана покретања спора.
Право на продужење радног односа на одређено време имају запослени који се на дан 16.04.2013. године налазе у радном односу на одређено време.

Држава одуговлачи исплату награда

Београд, 23.4.2013. године

МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Министар, др Јован Кркобабић
Државни секретар Бранкица Јанковић

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
Министар мр Млађан Динкић
Предмет: Исплата новогодишње, односно божићне награде за запослене у установама социјалне заштите Поштовани,
Репрезентативни синдикати у делатности социјалне заштите на нивоу Републике Србије захтевају исплату новогодишње, односно божићне награде у висини од 4.000,00 динара нето у складу са чланом 15. Закона о буџету за 2013. годину.
Напомињемо Вам, да су репрезентативни синдикати више пута указивали на недопустиво одуговлачење са исплатом наведене награде и захтевали Ваше изјашњење о термину исплате исте.
Молимо Вас, да предузмете све неопходне мере и радње у циљу исплате ове награде, односно да нас обавестите у ком року ћете извршити исплату.
У случају непоступања no истакнутом захтеву, репрезентативни синдикати донеће одлуку о предузимању даљих активности.
С поштовањем,

Опширније

Одржана конференција за новинаре
”Сви за јавно здравље”

Београд, 22.4.2013. године

Извештаји медија

Данашњу акцију под слоганом: "Сви заједно за јавно здравље", а против приватизације у здравству, спроводе синдикати у Југоисточној Европи и то у Румунији, Бугарској, Македонији, Црној Гори, Републици Српској и Федерацији БиХ,а најављена је и у Албанији.
Да ли је циљ приватизације унапређење здравља становништва или лични профит?
У случају јавног власништва, које служи општем добру, ако би се остварио профит он би се реинвестирао што би користили сви.
Приватно власништво стално се руководи профитом, јер је циљ приватног власништва профит. Долази до сталне конкуренције између захтева за унапређење квалитета и тежње ка профиту. Јасно је шта преовладава - профит, односно лична корист власника установе.
Да ли је здравље на продају? Да ли здравље има цену?
Ради доступности здравствене заштите јавне здравствене установе постоје и у малим срединама па и у удаљеним и неприступачним планинским насељима. Узмимо за пример апотеке; постоје и тамо где су непрофитабилне да би корисницима здравствене заштите било доступно снабдевање лековима. Да ли ће приватни власник отворити апотеку која не доноси профит? Не, јер његов циљ је профит, а јавно здравство мора бити доступно без обзира на то. То мора бити циљ - заштита здравља и доступност, а не профит.
Да не говоримо о ценама здравствених услуга које за јавне установе , једнострано одређује РФЗО, а које су нереално ниске и ценама у приватним установама...
Које су последице приватизације:
-смањење броја запослених тако да све мање особља брине за све више пацијената у краћем времену
-повећање радног оптерећења запослених и лошији квалитет неге
-угрожавање стандарда
-прерано отпуштање пацијената
-угрожавање кућне неге
-угрожавање истраживања и учења
-повећање радног притиска кроз преношење активности ( са лекара на медицинске сетре, са сестара на помоћно особље...)
-све више уговора на одређено време; изнајмљивање радника
Узмимо за пример Немачку, где је плата запослених у приватним болницама за 10% мања него у јавним болницама.
( Бруто плата: неговатељ без обуке 1.884 еура, мед.сетра на почетку радног ангажовања 2.146 еура, мед. сестра у операционој сали 2.326 еура.)
У Словачкој мед. сестра у јавној здравственој установи има плату од 900 еура, а у приватној 600-700 еура.
За ММФ проблем је јавно здравље, иако је ефикасније. Јавни издаци ће расти због старења популације. Не постоји ниједна студија која би доказала да је приватно здравство јефтиније или ефикасније од јавног. Нпр. у УСА, где је здравство у већини у приватном власниству, смртност новорођенчади је 2 пута већа негоу Чешкој. Здравство је у јавном сектору у Норвешкој, Швајцарској, Аустрији, Луксембургу, Канади...
По процени ММФ-а до 2030.год. јавни издаци морају да се смање од 2,75% у мање развијеним до 8,7% у високоразвијеним земљама. При том државни службеници треба да изгубе 22% од својих плата и 13% пензија.
Већина земаља које су следиле упутства ММФ-а у време економске кризе имају мањи привредни раст и спорији излазак из кризе показују истразивања Дејвида Хала и сарадника са универзитете у Гриничу.
У Немачкој нпр. постоји континуирани пад инвестиција у болнице. У 1991.год. инвестирано је 3,6 млрд. еура, а у 2009.год. 2,8 млрд. еура.
Са друге стране 1991.год. било је 1110 болница у јавном власништву и 358 у приватном власниству, а 2010.год. само 629 болница ( 48%) у јавном власништву, док су остале у приватном и власништву цркава и добротворних организација.
У болницама је запослено 900.000, а процењује се да је за квалитетан рад потребно још 162.000 особа.
90% осигураника је осигурано у државном осигурању а 10% у приватном. Осигурање покрива трошкове лечења до одреженог износа, а преко тог износа осигураници сами плаћају.
Постоје три облика приватизације:
1. Формална приватизација - мења се правни облик али држава остаје власник; јавна институција трансформише се у друштво капитала.
2. Материјална приватизација - држава даје овлашћења приватним власницима; држава користи приватну помоћ за испуњавање својих задатака.
3.Материјална приватизација - приватници стичу власниство и нуде своје услуге.
Највећи здравствени концерн у Немачкој је ХЕЛИОС који преузима државне болнице и има циљ преузимања здравственог система у појединим земљама ( у земљама у развоју).
Преглед зарада
земља просечна зарада мимимална зарада (у Еуро)
Македонија..................350..................130
Република Српска ....410...................170
Црна Гора....................485.........................
Хрватска.......................700
Мађарска.....................720...................327
Словачка.......................860....................337
Ческа..........................1.000.........................
Словенија................ 1.530(бруто).................
Немачка.........................15 еуро на 1 сат рада
Србија ..............................1 еуро на 1 сат рада.
ПОРЕД ОВОГА НАПОМЕНУЛИ СМО АКТУЕЛНОСТИ У ЗДРАВСТВУ:
Преговори о ПКУ, непоштовање кол. уговора, стоматологија, положај немедицинских радника, измена уредбе о коефицијентима, капитација.

"Школа економије за синдикалне лидере"

Београд, 21.4.2013. године

У организацији Фондације "Фридрих Еберт", од 18. 4. до 21. 4.2013.године, у Ловачком дворцу "Каштел" (Ечка) одржан је радни семинар "Школа економије за синдикалне лидере" Предавачи су били доцент на Економском факултету у Београду Ђорђе Митровић и Светозар Танасковић, асистент на Економском факултету у Београду. Модератор семинара био је Бојан Лађевац.
С обзиром на то да се свако од нас свакодневно у медијима суочава са разним економским анализама, аргументима и проценама, а да су оне и даље за већину непознаница, овај семинар одговорио је на многа актуелна питања. Каква се логика крије иза процена економских аналитичара? Како боље разумети одређене економске појаве и међузависности истих? Како боље разумети улогу синдиката у замршеном систему различитих фактора и утицаја? На овом семинару разјашњени су појмови, системи микро и макроекономије и осветљене поједине економске категорије које помажу да схватимо шири контекст економског оквира у коме живимо и делујемо.
Синдикати у земљама у развоју и земљама у транзицији делују, углавном, у условима политичке и економске нестабилности. Недостатак иницијативе и повезаних акција, главне су замерке већ осутог чланства. Теме на овом семинару подстичу да се развију методологије и инструменти за континуирано прилагођавање потребама, као и да се повећа стручност синдикалних лидера. Семинар је пратило укупно 16 учесника.
Испред Секције младих Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије на семинару је учествовала председница секције младих Гордана Прековић и члан секције Марија Војчић.

Јединствен став репрезентативних синдиката социјалне заштите

Београд, 2.4.2013. године

Председник Синдиката запослених у социјалној заштити Миленко Чуровић и председник нашег синдиката др Зоран Савић, као представници репрезентативних синдиката упутили су 29. марта министрима Јовану Кркобабиућу и Млађану Динкићу, као и члановима Преговарачког тима око ПКУ за социјалну заштиту, допис у којем их обавештавају да је на састанку 22. марта разматран институт сопствених прихода установа социјалне заштите, а исти гласи да сопствене приходе установе социјалне заштите чине:
- Остварени приходи од обављања пропшрене делатности у установи ван редовне делатности,
- Приходи од уплата трећих лица сродника пензије корисника,
- Приходи од пружања ванстандардних услуга,
А) пресвлачење,
Б) шишање,
Ц) прање,
Д) геронто домаћица,
Е) маникир,
Ф) педикир,
- Приходи од донације,
- Приходи од спонзорства,
- Приходи од легата,
- Приходи од такси (бракоразводна парница, виђање деце, за смештај у домове високог стандарда и сл.),
- Приходи од камата,
- Приходи од казни,
- Приходи од социјалног предузетнишва,
- Приходн од економије,
- Приходи по основу остварених уштеда у установи по свим основама (накнада за боловање, материјалних трошкова, трошкова енергената и сл),
- Од закупа сала и издавања простора и други приходи од имовине,
- Приходи.од едукације, односно стручне обуке (по Пројекту, по захтеву и на други начин) и сл,

"У случају да се не прихвати предлог репрезентативних синдиката захтевамо да се за сва права утврђена предлогом ПКУ за социјалну заштиту, средства обезбеде из буџета Републике Србије.
Молимо Вас, да нам у најкраћем могућем року дате конкретне одговоре на наведени предлог", пише у овом допису, а оригинал је могуће видети кликом на активно поље опширније.

Опширније

Хитни преговори затражени и код премијера

Београд, 29.3.2013. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник Ивица Дачић
ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ХИТНО ОТПОЧИЊАЊЕ ПРЕГОВОРА
Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обавештава Вас о недопустивом изостанку социјалног дијалога и одуговлачењу са отпочињањем поступка преговарања ради продужења важења Посебног колктивног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, са проширеним дејством ( "Сл. гласник РС" број 36/10 и 42/10 - други пропис).
Синдикат је покренуо поступак за отпочињање преговора дописом упућеним Министарству здравља, министру проф. др Славици Ђукић Дејановић 31. јануара 2013. године. Такође, репрезентативни синдикати у здравству на нивоу Републике Србије, упутили су дописе Министарству здравља дана 13. марта 2013. године, као и 21. марта 2013. године за отпочињање преговора, на које још увек нисмо добили одговор.
Очекујемо од Вас да предузмете све неопходне мере и радње у циљу да се са поступком преговарања отпочне по хитном поступку.
У случају непоступања по нашем захтеву, обавештавамо Вас да је Синдикат донео Одлуку о Протесту.
Циљ Синдиката је социјални дијалог, а не протест. Очекујемо да је исти, приоритетан интерес и Владе Републике Србије.
С поштовањем,
Председник
Др Зоран Савић

Опширније

Mеђународни регионални семинар синдиката
запослених у здравству и социјалној заштити JE

Београд, 29.3.2013. године

22. април 2013. опредељен за дан заједничке акције синдиката здравства у социјалне заштите југоисточне Европе
У организацији фондације “Фридрих Еберт”, регионалне канцеларије у Београду, 26. марта 2013. године у Румунији (Темишвар) одржан је међународни семинар синдиката здравства југоисточне Европе. Поред делегације нашег Синдиката, у раду овог изузетно значајног скупа лрисуствовали су представници синдиката здравства из југоисточне Европе.
О свом искуству у акцијама у заштити јавног здравља и интереса запослених у здравству, али и унапређивања здравља становништва. учеснике су информисали представници синдиката Вер.ди из Немачке. И овом приликом гости из Немачке упозорили су на могуће последице приватизације у здравству: смањење плата запослених, смањење броја запослених, повећано радно оптерећење повезано са лошијим квалитетом неге, прерано отпуштање пацијената, угрожавање кућне неге, угрожавање истраживања и учења и др.
У другом делу семинара учесници из регије су разменили предлоге за организовање заједничке акције у очувању јавног здравља и права запослених у здравству у југоисточној Европи. Договорено је да се 22. априла 2013. године организује заједничка акција, под јединственим слоганом „Сви за јавно здравље". У исто време сви синдикати - потписници Повеље солидарности, организоваће конференције за штампу на којима ће јавности указати на стање у здравству и залагања синдиката за квалитетно и свима доступно државно здравство јер здравље није на продају.
Истовремено, конференције за штампу су и прилика да се укаже на растуће негативне тенденције у стању социјалног дијалога, умањења или укидања постојећих права запослених и тешко одржив социјални дијалог и захтев синдиката да се очува стандард запослених и достојанство професије.

Слике

Хитни преговори или протест !

Београд, 22.3.2013. године

Репрезентативни Синдикати у области здравства на нивоу Републике Србије, на састанку одржаном 21. марта 2013. године заузели су јединствен став и захтевају да се:
1. Одмах отпочне са поступком преговарања ради продужења важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија - са проширеним дејством („Сл. Гласник РС“ бр. 36/10 и 42/10 - други пропис).
2. Представници репрезентативних синдиката на нивоу Републике Србије укључе у рад комисија, посебних радних група и других облика организовања радних тела у Министарству здравља ради заједничког тражења решења везано за радно правни статус запослених у здравству на задовољство корисника услуга - пацијената и запослених у здравству - нашег чланства.
Напомињемо Вам да смо дописе за отпочињање преговора упутили дана 31.01.2013. године, као и дана 13.03.2013. године, на које још увек нисмо добили одговор.
Очекујемо Ваше поступање по захтевима репрезентативних синдиката.
У случају не поступања у складу са захтевима репрезентативних синдиката, односно даљег одуговлачења са почетком преговора, бићемо принуђени да одржимо Протест испред зграде Министарства и Владе Републике Србије.
Синдикатима ово није циљ, а надамо се ни Вама!

Опширније

Министарство размотрило наше предлоге

Београд, 15.3.2013. године

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Број: 06-00-388/2012-01 Датум: 5.3.2013. године
БЕОГРАД Немањина бр. 22-26
Поштовани,
Поводом вашег дописа број 324 који je Министарству здравља доставио Одбор за здравље и породицу Народне скупштине Републике Србије 19. фебруара 2013. године, обавештавамо вас о следећем:
Министарство здравља je размотрило предлоге и сугестије Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије у вези положаја и начина пословања апотека у државној, односно приватној својини у систему обавезног здравственог осигурања, као и положаја здравствених радника и немедицнског кадра, те ће исте узети у обзир приликом уређивања наведених питања у наредном периоду, a норичито кроз континуирани дијалог који ово министарство води са синдикатима запослених у здравству у Републици Србији.
Напомињемо да je политика Владе да се постепено врши укључивање приватног сектора у систем здравственог осигурања добила подршку најширег круга стручне и опште јавности, с обзиром да се на тај начин остварује основни принцип здравствене заштите - доступност здравствене заштите. Укључивањем апотека у систем здравственог осигурања стварају се услови да се, без додатних финансијских средстава Републичког фонда за здравствено осигурање, обезбеди боља доступност фармацеутске здравствене заштите. Истичемо да ове мере неће утицати на положај државних апотека које ће свој рад прилагодити новим условима пословања, a имајући у виду чињеницу да се потребе грађана у оласти лекова и медицинских средстава повећавају, на шта упозоравају искустава не само у Републици Србији, већ и у земљама у окружењу и шире. Сходно томе, оправдано je очекивати да ће сви субјекти који обављају фармацеутску здравствену делатност наћи своје место у обезбеђивању фармацеутске здравствене заштите, a на начин који одговара пословним интересим тих субјеката, као и грађана Републике Србије.
Славица Ђукић Дејановић

Опширније

Одбор за здравље и породицу одговорио на нашу представку

Београд, 15.3.2013. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
Одбор за здравље и породицу
19 Број: 06-3774/12
7. март 2013. године Беогрaд
СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ Београд Поштовани,
Одбор за здравље и породицу, на седници одржаној 13. фебруара 2013. године, размотрио je Вашу представку којом нас обавештавате о вашем ставу да постојећа мрежа државних апотека потпуно задовољава потребе фармацеутске здравствене заштите, те да je неприхватљиво укључивање приватних апотека у исту, све док се не дефинишу критеријуми и стандарди који ће обезбедити њихову равноправност.
Обавештавамо вас да je Одбор закључио да представку проследи Министарству здравља на надлежност са захтевом да Одбор известе о свом поступању о овом питању.
С поштовањем,
Душан Милисављевић

Опширније

Захтев за хитне преговоре

Београд, 13.3.2013. године

MИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар проф. др Славица Ђукић Дејановић
Државни секретар др Периша Симоновић
Предмет: Захтев за отпочињање преговора ради продужења важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији je оснивач Република Србија, ca проширеним дејством или закључивања Анекса истог
Поштовани,
Ha састанку одржаном 13.03.2013.године, репрезентативни Синдикати запослених у здравству Србије донели су следећи закључак:
Да се пo XИTHOM поступку отпочне ca преговарањем ради продужења важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији je оснивач Република Србија, ca проширеним дејством или закључивања Анекса истог.
Напомињемо, још једном, да постојећи Уговор истиче у јуну 2013.године и да je од изузетне важности како за чланове репрезентативних синдиката, тако и за све запослене у здравству, да се ca ПОСТУПКОМ преговарања отпочне у најкраћем могућем року, тим пре што je процес преговарања постепен и често веома сложен.
Подсећамо Вас да смо захтев за отпочињање преговора ради продужења важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији je оснивач Република Србија, ca проширеним дејством или закључивања Анекса истог, упутили још 31.01.2013.године, али да поступак преговарања још увек није отпочео.
Репрезентативни синдикати очекују од Вас да се ca поступком преговарања отпочне пo хитном поступку.

Опширније

Информација са састанка Радне групе

Београд, 12.3.2013. године

Обавештавамо Вас да је одржан састанак Радне групе за праћење примене Уредбе о корективном коефицијенту, највећем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начин обрачуна плата запослених у здравственим установама, 11. марта 2013. године у просторијама Министарства здравља.
Састанку су присуствовали сви чланови Радне групе коју је именовао Министар здравља донетим Решењем бр. 119-01-556/2012/01 од 22. јануара 2013. године.
Члан Радне групе, представник нашег Синдиката је др Дуња Циврић.
Оцењује се да су на састанку вођени конструктивни разговори, анализирани сви елементи капитације и изнете бројне идеје у ком правцу треба размишљати везано за: рационализацију, разуђеност, праћење апликације програма, евиденције, статуса специјализованих служби у Дому здравља, скрининг, као и друга бројна питања.
Радна група је закључила да се континуирано прати примена Уредбе током 2013. године са свеобухватном анализом табела и на основу тога да се припреме квалитетне измене и допуне Уредбе о корективном коефицијенту... за примену у 2014. години.

Захтев Министарству здравља

Београд, 27.2.2013. године

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар проф. др Славица Ђукић Дејановић
ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ
Нa сaстaнку прeдсeдникa Синдикaлних oргaнизaциja зaпoслeних у институтимa/зaвoдимa зa jaвнo здрaвљe сa тeритoриje Рeпубликe Србије, одржаног дана 30.01.2013. године (коме су присуствовали представници из 21 установе) и на седници Републичког одбора Синдиката одржаној 21.02.2013.године, рaзмaтрaн je пoлoжaj зaпoслeних у зaвoдимa/институтимa зa jaвнo здрaвљe.
Анализирајући сoциjaлно-eкoнoмски, прoфeсиoнaлни, кao и рaдни стaтус зaпoслeних у здрaвствeним устaнoвaмa из Плaнa мрeжe сa зaпoслeнимa у зaвoдимa/институтимa зa jaвнo здрaвљe, кoнстaтуjу сe вeликe, вишeгoдишњe (a свe вeћe) рaзликe нa штeту зaпoслeних у зaвoдимa/институтимa зa jaвнo здрaвљe.
Констатовано је да oснoвну дeлaтнoст зa пoмeнутe jaвнo-здрaвствeнe устaнoвe, дeфинишу двa aктуeлнa зaкoнa и тo:
- ЗAКOН O ЗДРAВСTВEНOJ ЗAШTИTИ („Сл.глaсникРС“ бр. 107/05 и 57/11) и
- ЗAКOН O JAВНOM ЗДРAВЉУ („Сл.глaсник РС“ бр.72/09).
Oбa пoмeнутa Зaкoнa прeцизнo дeфинишу мeстo у улoгу зaвoдa/институтa зa jaвнo здрaвљe у друштву, aли и у мрeжи здрaвствeних устaнoвa чиjи je oснивaч држaвa.
ПРВА спeцифичнoст je сaжeтa у мултидисциплинaрним, a дeфинисaним oблaстимa рaдa кoje чинe њихoву oснoвну дeлaтнoст.
Oблaсти рaдa сe крeћу oд физичкoг, мeнтaлнoг и сoциjaлнoг здрaвљa стaнoвништвa, прeкo прoмoциje здрaвљa, живoтнe и рaднe срeдинe, квaлитeтa и eфикaснoсти здрaвствeнoг систeмa, здрaвљa стaнoвништвa у eлeмeнтaрним и другим вaнрeдним ситуaциjaмa, дo мeдицинскo, хигиjeнскo, eпидeмиoлoшкe и микрoбиoлoшкe здрaвствeнe дeлaтнoсти.
ДРУГA спeцифичнoст кoja издвaja зaвoдe/институтe зa jaвнo здрaвљe oд oстaлих здрaвствeних устaнoвa у Плaну мрeжe je нaчин финaнсирaњa зaпoслeних.
Обзиром на нaгoмилaнe, eгзистeнциjaлнe и нaжaлoст вишeгoдишњe прoблeмe зaпoслeних у jaвнo-здрaвствeним устaнoвaмa, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије је закључио како следи:...(кликни на опширније)

С поштовањем,
Председник
Др Зоран Савић

Опширније

Захтев за ургентни пријем

Београд, 8.2.2013. године

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, проф. др Славица Ђукић Дејановић
Предмет: Захтев за ургентни пријем
Поштована,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вас моли, да Ви лично или Ваши сарадници примите синдикално руководство КБЦ Приштина - Грачаница, у уторак, 12. фебруара 2013. године.
Предмет састанка су искључиво синдикална питања - неисплата плата, односно зарада.
Наиме, зараде нису исплаћиване запосленима у КБЦ Приштина и Здравственом центру Косовска Митровица од другог дела децембра 2012. године.
Због изузетно сложене ситуације и огромног притиска чланства на руководство Синдиката, молимо Вас још једном за пријем 12. фебруара 2013. године, како синдикално руководство не би било принуђено да предузима радикалније начине синдикалне борбе, укључујући и штрајк.
Предлажемо да састанак почне у 11 сати у вашем простору, којем би присуствовала петочлана синдикална делегација са Косова и Метохије и представник Републичког одбора Синдиката.
Очекујемо Ваше разумевање за оправдане захтеве Синдиката за ургентни пријем.
С поштовањем,
Председник
Др Зоран Савић

Опширније

Иницијатива за оснивање судова посебне надлежности из области радних односа

Београд, 8.2.2013. године

Република Србија
Министарство правде и државне управе
Министар Никола Селаковић
Предмет: Иницијатива за оснивање судова посебне надлежности из области радних односа
Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити указује Вам на неопходност оснивања судова посебне надлежности, односно судова који би судили искључиво у радним споровима и у материји радног права.
Наиме, радни спорови у досадашњој судској пракси трају предуго, чиме се не поштују законом прописани рокови у којима се исти морају правноснажно окончати.
С тим у вези, уместо законских шест месеци, радни спорови у просеку трају по више година.
Ратификованим међународним конвенцијама, Уставом Републике Србије, Законом о раду, гарантују се права запослених, да раде на пословима који су слободно одабрали и да за тај рад буду адекватно награђени, односно прописане су санкције за непоштовање истих.
Закон о парничном поступку прописује да у поступку у парницама из радних односа, a нарочито приликом одређивања рокова и рочишта, суд ће увек обраћати нарочиту пажњу на потребу хитног решавања радних спорова.
Дакле, поступак решавања радних спорова представља приоритет за суд и спада у поступке који се решавају по хитном поступку.

Опширније

Захтев за отпочињање преговора

Београд, 1.2.2013. године

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар проф. др Славица Ђукић Дејановић
Помоћник министра Зорица Павловић
Предмет : Захтев за отпочињање преговора ради продужења важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији je оснивач Република Србија, ca проширеним дејством или закључивања Анекса истог
Поштовани,
У складу ca чланом 246. став 1. и чланом 254. став 1. Закона о раду ( "Службени гласник PC" , бр. 24/05, 61/05 и 54/09) и чланом 149. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији je оснивач Република Србија, ca проширеним дејством ("Службени гласник PC" , бр. 36/10, 42/10-др пропис), Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије захтева од Вас следеће:
Да се отпочне ca поступком преговарања ради продужења важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији je оснивач Република Србија, ca проширеним дејством или закључивања Анекса истог.
Напомињемо, да постојећи Уговор истиче у јуну 2013.године и да je од изузетне важности како за чланове нашег Синдиката, тако и за све запослене у здравству, да се ca поступком преговарања отпочне у најкраћем могућем року, тим пре што je процес преговарања постепен, често веома сложен и траје дужи временски период. Подсећамо Вас да je на састанку у Министарству одржаном дана 28.09.2012.године, договорено да се почетком 2013.године отпочне ca преговорима.
У нади да ћете наш захтев узети у разматрање и поступити у свему у складу ca законом и Посебним колективним уговором за здравствене установе чији je оснивач Република Србија, ca проширеним дејством, срдачно Вас поздрављамо.

Опширније

Састанак Комисије ПКУ 7.фебруара

Београд, 30.1.2013. године

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Сектор за здравствено осигурање
Број: Службено
Датум: 28.01.2013.
Б е о гр aд СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ СРБИЈЕ
Члановима Комисије за праћење примене и давање аутентичних тумачења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији je оснивач Република Србија
БЕОГРАД
Дечанска 14
Поштовани чланови Комисије,
Обавештавамо Вас да ће се састанак Комисије за праћење примене и давање аутентичних тумачења Посебног колективног уговора за здравствене устнаове чији je оснивач Република Србија одржати 7. фебруара 2013. године, са почетком у 10,00 часова, у просторијама Министарства здравља, ул. Немањина 22-26, V спрат, соба број 6.
Молимо, да за наведени састанак припремите табеларни преглед захтева који су прослеђени Синдикату, a ради ефикаснијег разматрања и припреме записника, каб и заузимања ставова поводом приспелих захтева здравствених установа на наредном састанку Комисије.
Молимо да чланови Комисије, предаставници Синдиката присуствују наведеном састанку.
Захваљујемо на сарадњи,
ПОМОЋНИК МИНИСТРА
Зорица Павловић

Опширније

Допис- измена Предлога правилника о лиценцирању

Београд, 17.1.2013. године

МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Министар, др Јован Кркобабић
Државни секретар Бранкица Јанковић
Предмет: Захтев за измену предлога Правилника о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити
Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије je упознат са предлогом Правилника о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити, који je објављен на сајту Вашег Министарства.
Поменутим предлогом Правилника предвиђени су услови за стицање лиценце за обављање основних, специјализованих, супервизијских и правних стручних послова у установама социјалне заштите.
Синдикат захтева од Вас следеће:
1. Да се обезбеди да запослени који имају вишу школску спрему према ранијим прописима о образовању, могу да добију лиценцу за рад.
2. Да се услов који се тиче неосуђиваности за одређена кривична дела брише, из разлога јер je у супротности са Уставом Републике Србије и ратификованим међународним уговорима.
3. Да трошкове стручног усавршавања запослених, сноси послодавац у оквиру билансираних средстава у буџету, јер се у супротном поступа супротно одредбама ратификоване Ревидиране европске социјалне повеље.
Синдикат Вам још једном указује на огромно незадовољство овако конципираног подзаконског акта, како наших чланова, тако и свих запослених у установама социјалне заштите.
Очекујемо од Вас да наш захтев no хитнолл поступку узмете у разматрање и исти усвојите у целости.

Опширније

Допис- исплата награда за социјалну заштиту

Београд, 16.1.2013. године

МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Министар, др Јован Кркобабић
Државни секретар Бранкица Јанковић
Предмет: Исплата новогодишње, односно божићне награде за запослене у установама социјалне заштите
Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вас моли, да уз аконтацију плате, зараде за први део јануара 2013. године, извршите и исплату новогодишње, односно божићне награде запосленима у установама социјалне заштите, a све у складу са чланом 15. Закона о буџету за 2013. годину.
Наиме, чланство нашег Синдиката и други запослени у социјалној заштити, врше огроман притисак на наш Синдикат, посебно због тешког материјалног положаја многих запослених и потребе да се у што краћем року исплати награда у висини од 4.000 динара нето.
Синдикат очекује од Вас да no хитном поступку предузмете све неопходне радње за стварање услова ради исплате наведене награде запосленима, уз аконтацију плате за јануар 2013. године.
С поштовањем,

Опширније

Инструкција РЗЗО - исплата јубиларних и божићних награда

Београд, 10.1.2013. године

ПОКРАЈИНСКОМ ФОНДУ, СВИМ ФИЛИЈАЛАМА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
-Директору-

Предмет: обавештење о преносу средстава за аконтацију за плате и награда
Републички фонд за здравствено осигурање планира да уз аконтацију средстава за плате за уговорени број радника. у примарној, секундарној и терцијарној здравственој заштити и стоматолошкој здравственој заштити, за први део јануара 2013. године (16.01.2013. године), исплати и награде за уговорене запослене за 2013. годину којима право на награду припада у складу са чланом 15. Закона о буџету за 2013. годину.
Средства за награде биће пренета у посебном налогу за пренос средстава у нето износу од 4.000 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање.
Здравствена установа сачињава два обрачуна и то:
1. обрачун за аконтацију плате са припадајућим порезима и доприносима
2. обрачун награда са припадајућим порезима и доприносима. Књижење плата се слроводи на економским класификацијама 411000 -плате, додаци и накнаде запослених и 412000 - социјални доприноси на терет послодавца, књижење исплате нето износа награда на економској класификацији 416000 - награде запосленима и остали посебни расходи, а доприноси но основу исплаћеиих награда такође на економској класификацији 412000.
Ради припреме посебних налога за плаћање, потребно је да филијала обавести здравствене установе са свог подручја.

Опширније